Üniversitemiz 09.12.2014 tarih ve 2014/44 sayılı Senato kararı uyarınca Almanca Yeterlik Sınavından 

muafiyet sağlayan dil belgeleri ve asgari dil seviyesi ile puanlarına ilişkin tablo ekte sunulmaktadır.

 

Sınav Adı

Asgari Seviye

Puan Aralığı

Telc Deutsch

Telc Deutsch C1

-

Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1

sehr gut

 

90-100

Goethe-Zertifikat C2

Goethe-Zertifikat Groβes Deutsches Sprachdiplom C2

befriedigend

gut

sehr gut

 

78-103

104-129

130-156

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)

DSH 2

% 67

TestDaF

TDN 4

-

Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz-Zweite Stufe (DSD II)

DSD Stufe II C1

-

Yabancı Diller Yüksekokulu Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı

(Yabancı Diller Yüksekokulu yönetim kurulu kararına göre, her yıl için belirlenen yukarıdaki sınav seviyelerinden en az birisini karşılayan Yeterlik ve Seviye)

-

 

 09.12.2014 tarih ve 2014/44 sayılı Senato Kararı ile belirlenen Almanca Yeterlik Sınavından muafiyet sağlayan

dil belgelerine 06/06/2018 tarih ve 2018/45 sayılı Senato Kararı ile Abitur ve Matura Diplomaları da eklenmiştir.

 

 

 


Bu sayfa 11-7-2018 11:12 tarihinde güncellendi.