ACCEPTANCE OF SYRIAN STUDENTS IN THE ACADEMİC YEAR 2016/17

TURKISH-GERMAN UNİVERSİTY

ACADEMİC CALENDER REGARDING THE APPLICATION AND

ACCEPTANCE OF SYRIAN STUDENTS IN THE ACADEMIC YEAR 2016/17

Application to the scholarship

27 June- 20 July 2016

Announcement of applicants accepted to the qualifying exam

01 August 2016

Turkish Assesment Test

18 July 2016

Qualifying Exam (in arabic)

08 – 09 August 2016

Announcement of winners and reserves

19 August 2016

Registration of winners to the university

22 – 25 August 2016

Announcement of open slots for reserves

26 August 2016

Registration of reserve winners to the university

29 - 31 August 2016

Begin of the language education

19 September 2016

 

Requirements for Application:

1. Refugee Card (Registered at the Immigration Office)

2. Highschool or equivalent diploma or a certificate asserting the highschool graduation

If you don’t have any official document regarding our highschool degree, you can instead apply with the certificate of the “Highschool Qualifying and Equivalence Exam” carried out by the Ministry of Education. (Applicants taking the “Highschool Qualifying and Equivalence Exam” on 27 June 2016 will hand in the certificate later.)

3. Being born after 01.01.1991

4. Turkish Certificate on A2 level (If you don’t have a certificate there will be an assasment test on 18 July 2016 at the University)

 

Contingents:

Mechatronic Systems Engineering

12

Industrial Engineering

13

 

Applications : Per E-Mail to syrian-scholarship@tau.edu.tr

                        In Person: Turkish-German University

                            Office for Student Affairs (Öğrenci İşleri)

                Şahinkaya Cad. No:86 Beykoz/İstanbul

 

Documents required for the registration to the university:

1. Refugee Card (Registered at the Immıgration Office)

2. Highschool or equivalent diploma or a certificate asserting the highschool graduation

If you don’t have any official document regarding our highschool degree, you can instead apply with the certificate of the “Highschool Qualifying and Equivalence Exam” carried out by the Ministry of Education.

3. Equivalence Certificate of Highschool or equivalent diploma

4. Turkish Certificate on A2 level

 

Information about the program:

The first 100 applicants ranked according to the highschool graduation score will be invited to the qualifying exam. The exam will be held in arabic.

According to the results of this exam 25 applicants will win the right to register for one of the two mentioned bachelor programs. After an intensive language school for 3 semesters including german and turkish, the engineering education will start.

 

To prepare yourself for the qualifying exam you can take a look at the following sample exam..

TestAs Sample Exam

Click here for the Application Form.

 


 

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SURİYE UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

SURİYE UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

Başvuru

27 Haziran- 20 Temmuz 2016

Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların İlanı

01 Ağustos 2016

Türkçe Seviye Tespit Sınav

18 Temmuz 2016

Yeterlik Sınavı (Arapça)

08 – 09 Ağustos 2016

Asıl ve Yedek Adayların Web Sayfasında İlanı

19 Ağustos 2016

Asıl Adayların Kayıtları

22 – 25 Ağustos 2016

Açık Kontenjanlar İçin Yedek Adayların Web Sayfasında İlanı

26 Ağustos 2016

Yedek Adayların Kayıtları

29 - 31 Ağustos 2016

Almanca Hazırlık Eğitimi Başlangıcı

19 Eylül 2016

 

Başvuru Koşulları:

1. Mülteci kimlik kartı (İl Göç İdaresi kayıtlı)

2. Lise ve dengi okul diploması veya lise mezunu olduğunu gösteren belge

Ortaöğretim mezun olan, ancak buna ilişkin belgelerini ibraz edemeyenler için Milli Eğitim Bakanlığı’nın lise mezuniyetine yönelik, yapılan sınavdan almış olduğu, Lise Yeterlilik ve Denklik Sınavı Sonuç Belgesi (Lise Yeterlilik ve Denklik Sınavına 27 Haziran 2016’da giren adaylar sonuç belgelerini sonradan ibraz edeceklerdir.)

3. 01.01.1991 ve sonrası doğmuş olmak

4. Türkçe Dil Belgesi (Belgesi olmayan adaylara Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından sınav

    yapılacaktır.)

 

Kontenjanlar:

Mekatronik Sistemler Mühendisliği Bölümü

12

Endüstri Mühendisliği Bölümü

13

 

Başvurular : Elektronik ortamda syrian-scholarship@tau.edu.tr

                        Şahsen:Türk-Alman Üniversitesi

                        Öğrenci İşleri

            Şahinkaya Cad. No:86 Beykoz/İstanbul

 

Kayıt için istenen belgeler:

1. Mülteci kimlik kartı (İl Göç İdaresi kayıtlı)

2. Lise ve dengi okul diploması veya lise mezunu olduğunu gösteren belge

Ortaöğretim mezun olan, ancak buna ilişkin belgelerini ibraz edemeyenler için Milli Eğitim Bakanlığı’nın lise mezuniyetine yönelik, yapılan sınavdan almış olduğu, Lise Yeterlilik ve Denklik Sınavı Sonuç Belgesi

3. Lise ve dengi okul diploması denkliği (T.C. Dış Temsilcilikleri/İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

4. Türkçe Dil Belgesi

 

Program hakkında bilgiler:

Başvuru belgeleri eksiksiz olan ve mezuniyet notu itibariyle ilk 100’e giren adaylar, Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Sınav arapça dilinde yapılacaktır.

Sınav sonucuna göre ilk 25 aday yukarıda belirtilen bölümlerden birine yerleştirileceklerdir. 3 dönem boyunca kapsamlı bir dil eğitimiyle almanca ve türkçe öğrendikten sonra, mühendislik eğitimlerine başlayacaklardır.

 

Yeterlilik Sınavına hazırlanmak için aşağıdaki deneme sınavını inceleyebilirsiniz.

TestAs Deneme Sınavı

Başvuru Formu için tıklayınız.

 


Aktualisiert 2016-06-27 19:25:05