Program hakkında bilgiler:

DAAD tarafından fonlanan bu burs Alman Dışişleri Bakanlığı izniyle verilmektedir.

Başvuru belgeleri eksiksiz olan ve mezuniyet notu itibariyle ilk 100’e giren adaylar, Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Sınav Arapça dilinde yapılacaktır.

Sınav sonucuna göre ilk 25 aday aşağıda belirtilen bölümlerden birine yerleştirileceklerdir. 3 dönem boyunca kapsamlı bir dil eğitimiyle Almanca ve Türkçe öğrendikten sonra, mühendislik eğitimlerine başlayacaklardır.

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SURİYE UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

SURİYE UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

Başvuru

07 Haziran- 30 Haziran 2017

Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların İlanı

10 Temmuz 2017

Türkçe Seviye Tespit Sınav

03 Temmuz 2017

Yeterlik Sınavı (Arapça)

17 Temmuz 2017

Asıl ve Yedek Adayların Web Sayfasında İlanı

04 Ağustos 2017

Asıl Adayların Kayıtları

22 – 25 Ağustos 2017

Açık Kontenjanlar İçin Yedek Adayların Web Sayfasında İlanı

26 Ağustos 2017

Yedek Adayların Kayıtları

06-07 Eylül 2017*

Almanca Hazırlık Eğitimi Başlangıcı

11 Eylül 2017

* 28-29 Ağustos 2017 tarihlerinde kamu personelinin idari izinli sayılması nedeniyle değiştirilmiştir.

Başvuru Koşulları:

1. Mülteci kimlik kartı (İl Göç İdaresi kayıtlı)

2. Lise ve dengi okul diploması veya lise mezunu olduğunu gösteren belge

Ortaöğretim mezun olan, ancak buna ilişkin belgelerini ibraz edemeyenler için Milli Eğitim Bakanlığı’nın lise mezuniyetine yönelik yapılan sınavdan almış olduğu, Lise Yeterlilik ve Denklik Sınavı Sonuç Belgesi

3. 01.01.1992 ve sonrası doğmuş olmak

4. Türkçe Dil Belgesi (Belgesi olmayan adaylara Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 3 Temmuz 2017 tarihinde sınav yapılacaktır.)

 

Kontenjanlar:

Mekatronik Sistemler Mühendisliği Bölümü

8

Endüstri Mühendisliği Bölümü

8

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

9

 

Başvurular : Elektronik ortamda syrian-scholarship@tau.edu.tr

                        Şahsen:Türk-Alman Üniversitesi

                        Öğrenci İşleri

          Şahinkaya Cad. No:86 Beykoz/İstanbul

 

Kayıt için istenen belgeler:

1. Mülteci kimlik kartı (İl Göç İdaresi kayıtlı)

2. Lise ve dengi okul diploması veya lise mezunu olduğunu gösteren belge

Ortaöğretim mezun olan, ancak buna ilişkin belgelerini ibraz edemeyenler için Milli Eğitim Bakanlığı’nın lise mezuniyetine yönelik yapılan sınavdan almış olduğu Lise Yeterlilik ve Denklik Sınavı Sonuç Belgesi

3. Lise ve dengi okul diploması denkliği (T.C. Dış Temsilcilikleri/İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

4. Türkçe Dil Belgesi

 

 

 

Yeterlilik Sınavına hazırlanmak için aşağıdaki deneme sınavını inceleyebilirsiniz.

TestAs Deneme Sınavı

Başvuru Formu için tıklayınız.

 


 

ACCEPTANCE OF SYRIAN STUDENTS IN THE ACADEMIC YEAR 2017/18

TURKISH-GERMAN UNIVERSITY

ACADEMIC CALENDER REGARDING THE APPLICATION AND

ACCEPTANCE OF SYRIAN STUDENTS IN THE ACADEMIC YEAR 2017/18

Application to the scholarship

07 June- 30 June 2017

Announcement of applicants accepted to the qualifying exam

10 July 2017

Turkish Assesment Test

03 July 2017

Qualifying Exam (in arabic)

17 July 2017

Announcement of winners and reserves

28 July 2017

Registration of winners to the university

22 – 25 August 2017

Announcement of open slots for reserves

26 August 2017

Registration of reserve winners to the university

29 - 31 August 2017

Begin of the language education

11 September 2017

 

Requirements for Application:

1. Refugee Card (Registered at the Immigration Office)

2. Highschool or equivalent diploma or a certificate asserting the highschool graduation

If you don’t have any official document regarding our highschool degree, you can instead apply with the certificate of the “Highschool Qualifying and Equivalence Exam” carried out by the Ministry of Education.

3. Being born after 01.01.1992

4. Turkish Certificate on A2 level (If you don’t have a certificate there will be an assasment test on 03 July 2017 at the University)

 

Contingents:

Mechatronic Systems Engineering

8

Industrial Engineering

8

Computer Engineering

9

 

Applications : Per E-Mail to syrian-scholarship@tau.edu.tr

                         In Person: Turkish-German University

                            Office for Student Affairs (Öğrenci İşleri)

              Şahinkaya Cad. No:86 Beykoz/İstanbul

 

Documents required for the registration to the university:

1. Refugee Card (Registered at the Immıgration Office)

2. Highschool or equivalent diploma or a certificate asserting the highschool graduation

If you don’t have any official document regarding our highschool degree, you can instead apply with the certificate of the “Highschool Qualifying and Equivalence Exam” carried out by the Ministry of Education.

3. Equivalence Certificate of Highschool or equivalent diploma

4. Turkish Certificate on A2 level

 

Information about the program:

The first 100 applicants ranked according to the highschool graduation score will be invited to the qualifying exam. The exam will be held in arabic.

According to the results of this exam 25 applicants will win the right to register for one of the two mentioned bachelor programs. After an intensive language school for 3 semesters including german and turkish, the engineering education will start.

 

To prepare yourself for the qualifying exam you can take a look at the following sample exam..

TestAs Sample Exam

Click here for the Application Form.

 


Bu sayfa 2-2-2018 13:44 tarihinde güncellendi.