TÜRK-ALMAN  ÜNİVERSİTESİ

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

1- KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMESİ YAPMAYACAK ÖĞRENCİLER

 • Hazırlık sınıfı eğitiminde; birinci yılında olan öğrenciler,
 • Lisans; 1-8 inci yarıyıllarda öğrenim gören öğrenciler,
 • Lisansüstü-Yüksek Lisans; 1-4 üncü yarıyıllarda öğrenim gören öğrenciler,
 • Lisansüstü-Doktora; 1-8 inci yarıyıllarda öğrenim gören öğrenciler,
 • Lisans Programlarına yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında kayıt yaptıran Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler (Mavi kart sahibi) ile Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriye vatandaşı olan öğrenciler,
 • Şehit ve Gazi çocuğu olduğunu Askerlik Şubelerinden veya Emniyet Müdürlüklerinden alacakları belge ile beyan edenler katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler (Belgelerin aslının getirilmesi gerekir).

2- KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMESİ YAPACAK ÖĞRENCİLER

 • Hazırlık sınıfı eğitiminde; ikinci yılında olan öğrenciler,
 • Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programında programın öğrenim süresini aşan öğrenciler,
 • Lisans Programlarına kayıtlı Mavi kart sahibi ile Suriye vatandaşlarından programın öğrenim süresini aşan öğrenciler,
 • Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler,
 • Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak veya kayıt yenileyecek olan yabancı uyruklu lisans öğrencileri ile yurtdışı kontenjanından yerleşen lisansüstü öğrenciler (söz konusu öğrenciler kayıtlı oldukları program için belirlenen katkı payı/öğrenim ücretinin iki katı öğrenim ücreti ödeyeceklerdir).
 • İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran öğrenciler bir (1) AKTS için 40,00 (kırk) Türk Lirası öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.

3- ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEMEYEN ÖĞRENCİLER

 • Öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödemelidir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

4- YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILAN PROGRAMLARDA ÖĞRENİM ÜCRETİ TUTARI

 • Yabancı dille öğretim yapılan bölüm/programlarda öğrenim ücreti bir buçuk katı olarak alınır. 

5- ÖZEL ÖĞRENCİLER

 • Yüksek Lisans ve Doktora Programında özel öğrenci statüsünde öğrenim gören öğrenciler bir AKTS başına 15,00 Türk Lirası öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.

6- KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI BANKA BİLGİLERİ

 • Öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerini aşağıda belirtilen IBAN numarasına T.C. Kimlik Numarası/Y.U. Numarası, öğrenci numarası, ad ve soyad ile bölüm/program adı belirtilerek yapmaları ve dekontlarında söz konusu bilgilerin yer alması gerekmektedir.
 • Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Halkbank Kuyubaşı Şubesi

IBAN NO: TR 22 0001 2009 8660 0006 0000 69

      BIC/SWIFT: TRHBTR2A

 • HESAPLANAN KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ.

BAKANLAR KURULU KARARI:

22 Ekim 2016 tarih ve 29865 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı : 2016/9377

"2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar


Aktualisiert 2019-01-25 16:16:56