Uluslararası Finans Tezli Yüksek Lisans İkinci Öğretim (İngilizce) Programı:

Tanıtım

Uluslararası Finans Tezli Yüksek Lisans İkinci Öğretim (İngilizce) Programı küreselleşmiş bir dünyada öğretim ve uygulama arasında bir köprü vazifesi görmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle hedefimiz, yüksek nitelikli ve motivasyonlu, Türkiye’de, Almanya'da veya dünyanın diğer bölgelerinde çalışabilecek mezunlar yetiştirmektir. Programımızın bazı önemli bileşenleri olarak araştırma ve öğretim alanlarında mükemmellik, disiplinler arası yaklaşım ve reel sektöre yakınlık yer almaktadır.

Ders programında uluslararası raporlama, uluslararası bankacılık, uluslararası risk, uluslararası iktisat, finansal piyasalar ve kurumlar ve diğer güncel konular ele alınmaktadır. Bunlarla beraber Türkiye ve Avrupa’da önem teşkil eden kurumlara geziler ve finans odaklı kurum ve şirketlerde staj imkanları programımızın önemli parçaları olacaktır.

Programımızın akademik kadrosunu alanlarında yüksek akademik ve mesleki kariyere sahip Alman ve Türk öğretim elemanları ile uygulama içerisinde danışmanlık, yönetim ve diğer kademelerde bulunan extern öğretim üyeleri oluşturmaktadır. Kadromuzun uluslararası profili ve reel sektöre yakınlığı, öğrencilerimiz için mezuniyetleri sonrası kariyerlerinde gerekecek bilgi ve birikimlere sahip olmalarını da sağlayacaktır.

Uluslararası finans eğitim ve öğretimine hakim olan terminoloji ve literatürün İngilizce olması, bu alanda yüksek lisansını tamamlamış kişilerin, mesleki olarak İngilizce metinlere hakimiyetini ve bilimsel alanda da etkin kullanılabiliyor olmasını zorunlu hale getirmektedir. Program dilinin İngilizce olması ve üniversitemizin Almanya ile olan güçlü bağlantılarıyla birlikte programımız aynı anda kuvvetli bir uluslararası profil oluşturmaktadır.

Programın hedef kitlesi, genel anlamda birkaç yıllık mesleki deneyime sahip iktisatçı, işletmeci, mühendis ve ekonomistlerdir. Programımız, öğrencilerimize gerek lisans eğitimlerinde gerekse meslek hayatları sırasında edindikleri tecrübeler ile alanlarındaki ihtiyaca yönelik uzmanlığa teorik düzlemde de derinleşebilme imkanı sunmayı amaçlamaktadır.

Özellikle mesleki hayatlarının içerisindeki kişilerin katılımıyla ve artan talepleriyle programın yürütülmek istenmesi,  mesai saatleri sonrasında ve akşam saatlerini kapsayacak şekilde kurgulanmasını beraberinde getirmiş ve programa İkinci Öğretim statüsü kazandırılmıştır.

Programımız, öğrencilerimize bir Yüksek Lisans derecesine sahip olmalarını sağlamanın yanında, akademik kariyer planlarını destekleyecek Doktora Programı için de ön hazırlık niteliği taşımaktadır.

Programımızın akademik eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hakkında bilgi almak için, resmi Facebook (@TAUfinance) ve Twitter (@TAUfinance) hesaplarını takip edebilirsiniz.

For an English version of the website, please visit: http://master-international-finance.jurawiwi.uni-halle.de/

Uluslararası Finans Yüksek Lisans Programı 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Kontenjanı ve Başvuru Koşulları 

International Finance Master Programme Student Admission Requirements And Quota


Bu sayfa 8-6-2018 14:51 tarihinde güncellendi.