TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI

KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI VE KONTENJANI

 

ADRES:     Türk – Alman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

                 Şahinkaya Cad. 86 - 34820 Beykoz / İSTANBUL

     Tel: 0216 333 30 00

 

A – BAŞVURU SÜRESİ:  25 Ocak 2017 – 02 Şubat 2017

B – MÜLAKAT ve KAYIT TARİHLERİ:

Mülakat

 07 Şubat 2017 İstanbul

Sonuçların İlanı

 08 Şubat 2017

Kayıt ve Eğitime Başlama

 09-10 Şubat 2017 tarihleri arasında kayıt;

13 Şubat 2017 tarihi Eğitime Başlama

 

C – KONTENJAN:

Türk Öğrenci

Kontenjanı

Yabancı Öğrenci Kontenjanı

Yabancı Dil (YDS)

ALES

ALES PUAN TÜRÜ

5

5

Almanca Dil Yeterliliği   65

55

SÖZ/EA/SAY

 *Yeterli başvuru olmaması halinde mevcut kontenjanların diğer başvuru grubu için kullanılması hakkı saklıdır.

**Eğitim Dili Türkçedir, Almanca zorunlu seçimlik dersler vardır.

 

D – ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI

Yüksek öğrenimini yurtdışında (örn. Almanya) yapmış olan tüm adaylar, vatandaşlık durumları dikkate alınmaksızın yurtdışı öğrenci adayı olarak değerlendirilirler. Türkiye’de mezun olmuş adaylar ise Türkiye’den öğrenci kabulü şartlarını yerine getirmek zorundadırlar. 

1. Yüksek Öğrenim Mezunu Olmak

Başvuracak adaylarda Türkiye’de veya yurtdışında yüksek öğretimini tamamlamış olması şartı aranmaktadır.

2. ALES

Yüksek öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan lisansüstü öğrenci adaylarının, belirlenen asgari puan olan 55 ALES puanını almış olması şarttır. Yurtdışı öğrenci adayları ALES’ten muaftır.

3. Yabancı Dil Yeterliliği

Adaylarda Almanca dil bilgisi seviyesi 65/100 KPDS, ÜDS, YDS (veya eşdeğer bir sınav sonucu: TAÜ-Yabancı Diller Yüksek Okulu “Muafiyet Dil Belgesi”) şart koşulmaktadır. Yurtdışında Almanca eğitim gören adayların Almanca yeterliliklerini belgeleme zorunluluğu yoktur.

4. Yüksek Öğrenim Mezuniyet Notu

Başvurunun gerçekleşmesi için asgari bir mezuniyet notu belirlenmemiştir.

5. Yüksek Lisans Öğreniminde Aranan Nitelikler: Mesleki Oryantasyon

Programa kayıt yaptırmak için, aşağıdaki bölümlerden birinden mezun olma şartı aranmaktadır:  Hukuk

D – BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Başvuru için gerekli evraklar yukarıda belirtilen başvuru süresi içerisinde;

Türk-Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne posta, elektronik posta veya elden teslim edebilirler.

-Elektronik Posta: kamuhukuku@tau.edu.tr                                                                                                     

 -(Postada yaşanan gecikmeler başvuruyu yapan adayın sorumluluğundadır ve dikkate alınmaz.)

b) Başvuru Formu ( Tıklayınız )

c) Yüksek Öğrenim Diploması Fotokopisi. (Adayların mezuniyetlerini belgelemeleri yeterli olup, diploma örneklerini kayıt sonrasında da sunabilirler.)

d) Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından düzenlenmiş “Okul Tanıma Belgesi”. (Adaylar Okul Tanıma Belgesini kayıt sonrasında da sunabilirler.)

Bu işlem YÖK bünyesinde bulunan “Denklik Okul Tanıma Ofisi” tarafından gerçekleştirilir.

YÖK’e yapılan müracaatlarda aşağıdaki bilgilerin beyan edilmesi gerekmektedir: 

1. YÖK tarafından tanınacak okulun isim ve adresi

2. Bitirilen bölümün belirtilmesi

3. Mezuniyet türü (BA, MA, uzaktan eğitim vs.)

YÖK tarafından düzenlenen Okul Tanıma Belgesi dilekçenin verildiği gün elden teslim edilir, posta yolu ile ise bildirilen adrese en geç on gün içerisinde gönderilir.

(Gönderinin adresinize ulaşması bu süreye dahil değildir.)  Konu ile alakalı daha detaylı bilgiye YÖK’ün internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz:   http://www.yok.gov.tr/web/denklik/anasayfa

e) Transkript Fotokopisi  (Yurtdışı öğrenci adaylarının transkript fotokopisinin İngilizce veya Almanca düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

f) Türk adayların, ALES Belgesi.

g) Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi: YDS veya eşdeğer belgeler (fotokopi).

h) İki nüsha nüfus cüzdanı fotokopisi. (Yurtdışı öğrenci adayları, iki nüsha pasaport fotokopisi)

ı) İki adet fotoğraf

F – MÜLAKAT

Mülakata davet için transkriptin sunulması ve yabacı dil yeterliliğinin belgelenmesi gerekmektedir. Aksi halde öğrenci mülakata davet edilmez.                                     

Mülakatların değerlendirilmesi aşağıdaki dağılıma göre gerçekleştirilir:

a) Türk adaylar için:

·         ALES: 50 %

·         Mezuniyet Notu: 20 %

·         Mülakat Notu: 30 %

b) Yurtdışı öğrenci adayları için:

·         Mezuniyet Notu: 50 %

·         Mülakat Notu: 50 % 

Kayıt hakkı kazanmak için en az (yetmiş) 70 puan almak gerekmektedir.     

G – KAYIT

Kayıt işleminin gerçekleşmesi için belgelerin eksiksiz, orijinal veya tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yurtdışı öğrenci adaylarının kayıt esnasında sadece kimlik ibraz etmeleri yeterlidir.

b) Yurtdışı öğrenci adayları bir Türk konsolosluğu veya büyükelçiliği tarafından düzenlenmiş öğrenci vizesi almak zorundadırlar.

Türkiye’de uygulanan vize rejimine göre, vizesiz Türkiye’ye giriş yapma hakkı bulunan öğrencilerin (Mavi Kart sahipleri gibi) güvenlik birimlerine öğrenim durumlarını bildirmeleri zorunludur. 

c) Yurtdışı öğrenci adayları, oturma izin belgelerini kayıttan sonra en geç bir ay içerisinde Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim etmek zorundadırlar.

d) 2 adet fotoğraf (4,5 x 6,0 cm); fotoğraflar son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.

e) Yurtdışı öğrenci adaylarının dönem harcını yatırdığını gösteren dekont.

Yurtdışı öğrenci adayları için  2016-2017 eğitim-öğretim yılında belirlenen harç tutarı yıllık  516 Türk  Lirası’dır. Bir dönemlik ödeme miktarı 258 Türk Lirası’dır.

Harçlar hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linki inceleyiniz.

http://www.tau.edu.tr/img/files/2016-17_katki_payi.JPG

 f) Yurtdışı öğrenci adayları imzalı “Geçim Güvencesi Beyanı”

 g) Yurtdışı öğrenci adayları “Sağlık Sigortası Beyanı”                                                             


Bu sayfa 30-1-2017 8:18 tarihinde güncellendi.