STAJYER ÖĞRENCİ SİGORTA BİLDİRİMLERİ VE PRİM ÖDEME İŞLEMLERİ

(UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR)

1) Birimlerde (Fakülte ve Enstitüler) staja tabi tutulan öğrencilere ilişkin sigorta bildirimleri;

  • Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (staja başlamadan en az bir gün önce)
  • Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (staja başlamayan veya stajdan ayrılış/bitiş tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde)
  • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İşlemleri (giriş, ek giriş, iptal, onaylama vb)
  • Diğer sigorta işlemleri (iş kazası, meslek hastalığı, çalışma yapılmadığına ilişkin vb. bildirimler ve diğer işlemler)

sigorta mevzuatına uygun şekilde ilgili birimlerce (Fakülte ve Enstitüler) Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacaktır.

2) Sigorta bildirimleri yapılmadan öğrenciler staja başlatılmayacaktır.

3) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesi düzenlenmesinde özellikle onaylanmadan önce Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan destek alınabilecektir.

4) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eksik, hatalı veya zamanında yapılmayan bildirimler nedeniyle idari para cezaları uygulanmaktadır. Bu cezalar idarece ödenememekte ve sorumlulara rücu edilmektedir.

5) Staja tabi tutulan öğrencilerin sigorta primlerinin ödenebilmesi için SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ekranından pdf ve barkodlu olarak alınacak “Hizmet listesi” ve “Tahakkuk Fişi” çıktıları; son ödeme tarihinden en az 10 gün önce ilgili birimce Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir.

6) Birimlerce gönderilen SGK “Hizmet listesi” ve “Tahakkuk Fişi” Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca kontrol edilecek hata yoksa ödeme emri düzenlenecek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilecektir.

7) Ödenek gereken durumlarda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca likit veya gelir fazlası karşılığı ödenek eklenmesi için Rektörlük Makamı Oluru alınarak gereği için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilecektir.

 


Bu sayfa 6-4-2017 11:24 tarihinde güncellendi.