Telefon : +90 (216) 333 34 05
E-Posta : philip.kunig@fu-berlin.de

Philip Kunig, 1951 yılında Osnabrück’de doğdu. Osnabrück Ratsgymnasium’da gördüğü humanistik lise eğitimi sonrasında, 1970 yılında Abitur diplomasını aldı ve aynı yıl Hamburg Üniversitesi’nde Doğuasya Bilimleri öğrenimine başladı. Hamburg Üniversitesi’ndeki hukuk öğrenimini 1976 yılında, Birinci Devlet Sınavı’nı başararak bitirdi. Lisans ve doktora öğrenimi boyunca, Alman Halkı Yüksek Öğrenim Vakfı (die Studienstiftung des deutschen Volkes) bursunu aldı. Hukuk stajını yaptığı dönemde, eş zamanlı olarak Prof. Dr. Ingo von Münch’ün başkanlığını yaptığı Hamburg Üniversitesi Uluslararası Sorunlar Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1980 yılında Hamburg, Bremen ve Schleswig-Holstein eyaleletleri adli makamları tarafından düzenlenen İkinci Devlet Sınavı’nı (Büyük Devlet Sınavı) başardı ve aynı yıl Afrika’daki gelişmelere ilişkin uluslararası hukuk alanındaki doktora tezi ile doktor ünvanını aldı.

1981 ve 1986 yılları arasında Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak çalıştı; Hamburg Üniversitesi’nın yanısıra, Federal Almanya Silahlı Kuvvetler Üniversitesi’nde de anayasa hukuku ve uluslararası hukuk dersleri verdi. 1985 yılında “Hukuk Devleti Prensibi. Federal Almanya Anayasa Hukuku açısından Prensibin Anlamına ilişkin Düşünceler” başlıklı profesörlük tezini tamamladı ve anayasa hukuku, idare hukuku, uluslararası hukuk ve karşılaştırmalı kamu hukuku derslerini verme yetkisine sahip doçent olarak atandı ve John Delbrück’ün Kiel Üniversitesi’ndeki kürsüsüne vekalet etti. 1986 yılında kamu hukuku profesörü olarak Hamburg Üniversitesi’ne atandı, 1987 yılında Heilderberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne geçiş yaptı, sonrasında Federal Almanya Silahlı Kuvvetler Üniversitesi tarafından teklif edilen profesörlük kadrosunu ise kabul etmedi. 1988 yılı Nisan ayında Freie Universität Berlin Hukuk Fakültesi’nde Kamu Hukuku kürsüsü başkanı olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında Heilderberg Üniversitesi’nin Friedrich Müller’in ardıllığı için; 1994 yılında Kiel Üniversitesi’nin Rudiger Wolfrum’un ardıllığı için; 1999 yılında Regensburg Üniversitesi’nin Otto Kimminich’in ardılığı için yaptığı teklifleri geri çevirdi. 1988 ve 1993 yılları arasında Çevre Kanunu Hazırlık Çalışmaları için oluşturulan Profesörler Komisyonu üyeliğinde bulundu. 1992 yılından beri, Alman Araştırma Grubu’nun (Deutsche Forschungsgemeinschaft) uzman bilirkişisidir. 1992 ve 2000 yılları arasında, Almanya’nın yeniden birleşmesi sonrasında kurulan Berlin Anayasa Mahkemesi’nin üyesi olan Prof. Kunig, bu süre içerisinde ayrıca Üniversite’deki çalışmalarına da devam etti. Freie Üniversität Berlin’de, Kamu Hukuku ve Uluslararası Hukuk Enstitüsü Müdürlüğü, dekan vekilliği, dekanlık ve akademik senato üyeliği olmak üzere birçok görevde bulunmuştur. 2005-2006 yılları arasında, Baden-Württemberg eyaletindeki beş hukuk fakültesi tarafından verilen öğrenimini değerlendiren Komisyon’un başkanlığını yapmıştır. 2008-2011 yılları arasında Pekin Üniversitesi Almanya Çalışmaları Merkezi’nin Freie Universität Berlin Koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

Prof. Kunig, özellikle Tokyo, Pekin, Şanghay, Hanoi, Bangkok, Seul ve sıklıkla İstanbul ve Ankara’da öğretim faaliyetleri yürütmüş, tebliğler sunmuş ve misafir profesör olarak görev almıştır. 2010 yılından beri, Türk-Alman Üniversitesi kurulması amacıyla Alman Üniversiteleri tarafından tesis edilmiş Konsorsiyum’un asbaşkanıdır. 2012 yılından bu yana, Alman-Türk Hukukçular Birliği’nin (Deutsch-Türkischen Juristenvereinigung e.V.) başkanlığını yürütmektedir. Haziran 2012’de Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ve Haziran 2013’de İstanbul Universitesi Hukuk Fakültesi tarafından kendisine fahri doktora ünvanı verilmiştir. 2013 yılından beri, kurulmasına katkı sağladığı Akdeniz Üniversitesi Ernst Hirsch Hukukun Temellerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Danışma Kurulu üyesidir. Freie Universität Berlin’deki görevlerine paralel olarak, Türk Alman Üniversitesi’nin öğretime başladığı Eylül 2013 tarihinden beri, Hukuk Fakültesi’nde kamu hukuku ve uluslararası hukuk dersleri vermekte ve Fakülte’nin Almanya koordinatörlüğünü yürütmektedir. Alman hukuku ve uluslararası hukuka ilişkin araştırma ve editörlük faaliyetlerinin yanısıra, Türk-Alman araştırma projelerinde ve hukuk bilimine ilişkin ortak çalışmalarda yer almaktadır.

 

Anayasa Hukuku

Uluslararası Hukuk

İdare Hukuku

Ulusal ve Uluslararası Çevre Hukuku

 

Seçilmiş Yayınlar

I. Kitaplar ve Şerhler

· Kunig, Das völkerrechtliche Nichteinmischungsprinzip. Zur Praxis der Organisation der Afrikanischen Einheit (OAU) und des afrikanischen Staatsverkehrs, 1981

· Kunig, Das Rechtsstaatsprinzip, 1986

· v. Münch/Kunig (Ed.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. I-II, 6. Bas., 2012

· Kunig/Uerpmann, Übungen im Völkerrecht, 2. basım, 2006

· Kunig/Paetow/Verstey, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommentar, 2. Bas., 2003

· Jänicke/Kunig/Stitzel, Lern- und Arbeitsbuch Umweltpolitik, 2. Bas., 2003

· Battis/Kunig/Pernice/Randelzhofer (Ed.), Das Grundgesetz im Prozess europäischer und globaler Verfassungsentwicklungen. Internationales Symposium zum 50-jährigen Bestehen des Grundgesetzes, 2000

· Birk/Kunig/Sailer (Ed.), Zwischen Abgabenrecht und Verfassungsrecht. Hans-Joachim Driehaus zum 65. Geburtstag, 2005

· Kunig/Nagata (Ed.), Deutschland und Japan im rechtswissenschaftlichen Dialog, 2006 (japoncaya çevrilmiştir, 2006)

· Kunig/Nagata (Ed.), Persönlichkeitsschutz und Eigentumsfreiheit in Japan und Deutschland, 2009

II. Ders Kitabı ve Şerh Bölümleri

· Kommentierungen – Präambel, Vorb. Art. 1-19, Art. 1, 2, 8, 11, 13, 21, 29, 33, 70, 71, 72, 73, 74, 101, 102, 103, 104, 118, 118a, 131, 132, 142, 144 ve 145 GG, in: v. Münch/Kunig (Ed.), Grundgesetz-Kommentar, 6. Bas., 2012

· Kommentierungen – Art. 64, 65 ve 66 Satzung der Vereinten Nationen, in: Simma vd. (Ed.), Charta der Vereinten Nationen, 1991; ingilizce baskısı, in: Simma vd. (Ed.), The Charter of the United Nations. A Commentary, 2. Bas., 2002

· Das Recht des öffentlichen Dienstes, in: Schoch (Ed.), Besonderes Verwaltungsrecht, Ders Kitabı, 15. Bas., 2013

· Völkerrecht und staatliches Recht, in: W. Graf Vitzthum (Ed.) Völkerrecht, Ders Kitabı, 7. Bas., 2016 (çinceye ve rusçaya çevrilmiştir)

III. Makaleler

Kamu Hukuku

· Bühnenleiter und Kunstfreiheitsgarantie, DÖV 1982

· Das Verhältnis des Beamtenrechts zum Verwaltungsverfahrensrecht, ZBR 1986

·  Die Legende vom “weiten“ Begriff des “Rechts der Wirtschaft – Wider den leichthändigen Umgang mit Art. 74 Nr. 11 GG, JR 1986

· Parteien, in: Isensee/Kirchhof (Ed.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. II: Demokratische Willensbildung – Die Staatsorgane des Bundes, Bd. III, 3. Bas., 2005

· The Relevance of Resolutions and Declarations of International Organizations for Municipal Law, in: Tunkin/Wolfrum (Ed.), International Law and Municipal Law. Proceedings of the German-Soviet Colloquy on International Law at the Institut für Internationales Recht, 1988

· The Principle of Social Justice, in: Karpen (Ed.), The Constitution of the Federal Republic of Germany, 1988; ispanyolca çevirisi 1992; (fransızcaya çevrilmiştir, 1996)

· Der Schutz des Sonntags im verfassungsrechtlichen Wandel, Schriftenreihe der Juristischen Gesellschaft zu Berlin, Vol. 113, 1989

· Das Grundrecht auf Freizügigkeit, Jura 1990

· Die Unzulässigkeit des Verwaltungsrechtswegs bei öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten, Jura 1990

· Rechtsstaatsprinzip und Wirtschaftsverwaltungsrecht, in: Stober (Ed.), Lexikon des Rechts (Wirtschaftsverwaltungsrecht), 2. Bas., 1998

· Staatsorganisationsrechtliche Grundentscheidungen des Grundgesetzes, in: Coester-Waltjen/Erichsen vd. (Ed.), Grundfragen und Grundlagen des Zivilrechts, Strafrechts und Öffentlichen Rechts, 1990

· Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen, Grundprinzipien und Instrumente des Umweltschutzes, NJ 1991

· Politische Parteien im Grundgesetz, Jura 1991

· Einige Aspekte des Asylrechts, Jura 1992

· Grundrechtlicher Schutz der Wohnung, Jura 1992

· Politische Kontrolle der Bundesregierung durch das Parlament, Jura 1993

· Die rechtsprechende Gewalt in den Ländern und die Grundrechte des Landesverfassungsrechts, NJW 1994

· Vereinsverbot, Parteiverbot, Jura 1995

· Die Pressefreiheit, Jura 1995

· Rechtsfragen ethischer und religiöser Erziehung in der Schule, in: Adam/Schweitzer (Ed.), Ethisch Erziehen in der Schule, 1996

· Die Parteien und ihr Vermögen, in: Isensee/Kirchhof (Ed.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. 9, 1997

· Refuse Management – The Legal View, in: Dolzer/Thersing, Protecting our environment. German perspectives on global challenge, 2000

· Der Rechtsstaat, in: Badura/Dreier (Ed.), Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgerichts, 2001

· Verfassungsrecht und einfaches Recht – Verfassungsgerichtsbarkeit und Fachgerichtsbarkeit, in: Kunig/Alexy/Heun, VVDStRL 61 (2002)

· Qualitative Anforderungen an die Justizgewährleistung in der deutschen Rechtsordnung, in: Essays in honour of Georgios I. Kassimatis, 2004

· Die verfassungsrechtliche Überprüfung von Gesetzen: Das Bundesverfassungsgericht und die Teilung der Gewalten, in: Kunig/Väth (Ed.), Menschenrechte in Europa und Lateinamerika, 2005

· Selbstentlastung durch Rechtsprechungsänderung. Ein deutsches und ein europäisches Beispiel und ihr Zusammenhang, in: Birk/Kunig/Sailer (Ed.), Zwischen Abgabenrecht und Verfassungsrecht. Hans-Joachim Driehaus zum 65. Geburtstag, 2005

· Staat und Religion in Deutschland und Europa, in: Mahlmann/Rottleuthner (Ed.), Ein neuer Kampf der Religionen?, 2006

· Das Verhältnismäßigkeitsprinzip im deutschen öffentlichen Recht, in: Kunig/Nagata (Ed.), Deutschland und Japan im rechtswissenschaftlichen Dialog, 2006

· Zur staatlichen Verantwortlichkeit für das Leben – ein Beitrag zum deutsch-türkischen Rechtsdialog, in: Arkan/Yongalık (Ed.), Festschrift – liber amicorum Turgul Ansay zum 75. Geburtstag/in honour of his 75th Birthsday, 2006

· Constitutional Aspects of Social Actor’s Influence upon State’s Decisions, in: Peking University Law Review Vol. 9 Nr. 2, (2008)

· Zur Einstellung von Personen mit Migrationshintergrund im Polizeivollzugsdienst, in: Hermann/Kaltenborn/Meyer (Ed.), Organisation und Verfahren im sozialen Rechtsstaat, Festschrift für Friedrich E. Schnapp zum 70. Geburtstag, 2008

· Gedanken zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, in: Armbrüster/Canaris/Häublein/Klimke (Ed.), Recht genau. Liber amicorum für Jürgen Prölss zum 70. Geburtstag, 2009

· Verfassungsrechtlicher Persönlichkeitsschutz, in: Kunig/Nagata (Ed.), Persönlichkeitsschutz und Eigentumsfreiheit in Japan und Deutschland, 2009

· Grenzen öffentlicher Kontrolle aus dem Prinzip der Rechtssicherheit: Deutschland, in: Öztürk/Başaran Yavaşlar (Ed.), Vergi Hukuku Örneğinde Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi Sempozyum Kitabı – Tagungsband für rechtsmäßige und effektive öffentliche Kontrolle am Beispiel des Steuerrechts, 2010 (Türkçe çevirisi: Kamusal Denetimin Hukuki Güvenlik İlkesinden Kaynaklanan Sınırları: Almanya, in: Öztürk/Başaran Yavaşlar)

· Anayasa Şikayeti ve Yargı Sistemi Üzerindeki Etkileri – Almanya Deneyimi (yalnızca türkçe çeviri olarak), in: Ergün (Ed.), Anayasa Yapımı ve Anayasal Değişim. Türkiye’de Anayasal Değişim Beklentileri, 2011

· Konstitutionalisierung der Rechtsordnung, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, Vol. 43, No. 60 (2011)

· Menschenwürde und Verhältnismäßigkeit – eine Gegenüberstellung, in: Mahlmann (Ed.), Gesellschaft und Gerechtigkeit, Festschrift für Hubert Rottleuthner, 2011

· Eigentum als verfassungsrechtliche Kategorie in Deutschland. Entwicklungen seit der Weimarer Republik und gegenwärtige Probleme, (online çince çevirisi: in: http://article.chinalawinfo.com/Article_Detail.asp?ArticleID=78163)

· Recht und Rechtslehre zwischen der Türkei und Deutschland, Law & Justice Review, Vol. 1, No. 3 (2011)

· Ein Beispiel für die Türkei: Die Verfassungsbeschwerde in Deutschland, in: Sağlam (Ed.), Bireysel Başvuru, „Anayasa Şikayeti“, 2011 (türkçe çevirisi: Türkiye için Bir Örnek: Federal Almanya’da Bireysel Başvuru, in: Sağlam)

· Funktionsverschiebungen zwischen Staat und Gesellschaft – rechtliche Grenzen, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Bd. 2, No. 1, 2012 (türkçe çevirisi: Devlet ve Toplum Arasında İşlev Kaymaları, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Bd. 2, No. 1, 2012)

· Die Verantwortlichkeit des Verfassungsstaats für Voraussetzungen der Grundrechtsausübung, in: Iliopoulos-Strangas/Biernat/Potacs (Ed.), Verantwortung, Haftung und Kontrolle des Verfassungsstaats und der Europäischen Union im Wandel der Zeit, 2014

· Verfassungsgerichte als Akteure der Fortentwicklung der Rechtsordnung – Erfahrungen aus Deutschland, in: Çoban/Gülener/Sağlam/Ekinci (Ed.), Haşim Kılıç’a Armağan/Essays in Honor of Haşim Kılıç: İnsan Onuru İçin Anayasa Mahkemesinde 25 Yıl/25 Years at the Constitutional Court for Human Dignity, Vol. I., 2015 (türkçe çevirisi: Hukuk Düzeninin Gelişiminde Aktör Olarak Anayasa Mahkemeleri – Almanya Deneyimleri, in: Çoban/Gülener/Sağlam/Ekinci)

Uluslararası Hukuk

· Dumping at Sea, in: Cusine/Grant (Ed.), Marine Pollution: Law and Practice, 1980

· Remarks on the Methodology of International Law with Particular Regard to State Practice in the Third World, Law and State 25, 1982

· The Protection of Human Rights by International Law in Africa, German Yearbook of International Law 25 (1982) – Auszug unter demselben Titel, Law and State 27, 1982

· Völkerrecht und Fusionskontrolle, WuW, 1984

· Benedek ve Mahalu ile birlikte, Regional Protection of Human Rights by International Law: The Emerging African System. Documents and Three Introductory Essays, 1985

· Das völkerrechtliche Delikt, Jura 1986

· Die „innere“ Dimension des Rechts auf Entwicklung – Zur völkerrechtlichen Inpflichtnahme von Entwicklungsländern, VRÜ 19, 1986; ingilizce baskısı: The „Inner“ Dimension of the Right to Development – Considerations Concerning the Responsibility of Developing Countries, in: Law and State 36, 1987

· Die Quellen des Völkerrechts aus der Sicht des Grundgesetzes, Jura 1989

· Entkolonisierung, in: R. Wolfrum vd. (Ed.), Handbuch der Vereinten Nationen, 2. Bası, 1991

· Rechtsfragen der Vereinten Nationen, Jura 1991

· Nachbarrechtliche Staatenverpflichtungen bei Gefährdungen und Schädigungen der Umwelt, in: Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, Bd. 32, 1992

· Uerpmann ile birlikte, Die Wiener Menschenrechtserklärung 1993 – Neue Perspektiven für den Schutz der Menschenrechte, VRÜ 27, 1994

· Völkerrecht als Öffentliches Recht, in: Gedächtnisschrift für E. Grabitz, 1995

· Völkerrecht und Risiko, Jura 1996

· Völkerrecht und Übersee, Verfassung und Recht in Übersee 30, 1997

· Das völkerrechtliche Gewaltverbot, Jura 1998

· Völkerrechtsschutz für das Klima – Gedanken zu einem Prozess, in: Benedek/Isak/Kicker (Ed.), Development and Developing International and European Law. Festschrift für Konrad Ginther, 1999

· Das Völkerrecht als Recht der Weltbevölkerung, Archiv des Völkerrechts 41/3, 2003

· Der Einfluss der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte auf die Verfassungen dekolonialisierter Staaten, in: Dicke (Ed.), Zur Wirkungsgeschichte der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in Verfassungsrecht und Politik, 2004

· Macht und Recht in den internationalen Beziehungen – Schlussfolgerungen für den internationalen Diskurs über Völker- und Verfassungsrecht, Verfassung und Recht in Übersee 38/1, 2005

· Das Völkerrecht und die Interessen der Bevölkerung, in: Dupuy/Fassbender/Shaw/Sommermann (Ed.), Völkerrecht als Wertordnung. Common Values in International Law. Festschrift für Christian Tomuschat, 2006

· Das Völkerrecht auf dem Weg zu einem Recht der Weltbevölkerung?, in: Murakami/Marutschke/Riesenhuber (Ed.), Globalisierung und Recht. Beiträge Japans und Deutschlands zu einer internationalen Rechtsordnung im 21. Jahrhundert, 2007

· Sinn, Stand und Grenzen einer Rechtsgeschäftslehre für das Völkerrecht, in: Häublein/Utz (Ed.), Rechtsgeschäft, Methodenlehre und darüber hinaus. Liber Amicorum für Detlef Leenen zum 70. Geburtstag, 2012

· Der Schutz von Frauen im Völkerrecht – Normen, Defizite, Perspektiven, in: Sözüer/Topcuoglu/Talas/Erbas (Ed.), 2. International Crime and Punishment Film Festival. Violence and Discrimination Against Women, Academic Papers, 2012

· Über Schwächen und Stärken des Völkerrechts, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, Vol. 46, No. 63, 2014

· Solidarität als rechtliche Verpflichtung, in: Becker/Hatje/Potacs/Wunderlich (Ed.), Verfassung und Verwaltung in Europa, Festschrift für Jürgen Schwarz zum 70. Geburtstag, 2014

· Die Eigenen und die Fremden? – Vom Recht der Staatsvölker zum Recht der Bevölkerungen, 4. International Crime and Punishment Film Festival: Migration, 7.-13.11.2014, İstanbul – Basım aşamasında

· Tabu – Verfassungsrecht und Völkerrecht, Tabu als Phänomen: Workshop Zentrum für Deutschlandstudien (ZDS) an der Peking Universität, 11./12.10.2013 – Basım aşamasında

IV. Süreli Yayınlar – Editörlük ve Danışmanlık

· „Archivs des Völkerrechts“: 1992’den beri editör, 2014’e baş editör

· „Verfassung und Recht in Übersee“: 1990’dan beri akademik danışma kurulu üyesi, editör

· „Natur und Recht“: 1989’dan beri editör

· „Deutschen Verwaltungsblatts“: 1992‘den 2011’e kadar editör

· „Revue Hellénique des Droits de l'Homme“ (Atina, Brüksel): 1999’dan beri akademik danışma kurulu üyesi

· „Neue Schriften zum Staatsrecht“ : 2005’den beri editör (Gerhard Robbers und Andreas Voßkuhle ile birlikte)

· „Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi“ (İstanbul): 2014’ten beri akademik danışma kurulu üyesi