Hukuk Fakültesi
Telefon : 0216 333 34 54
E-Posta : bandir@tau.edu.tr

Eğitim Durumu:

Yüksek Lisans |   Kamu Hukuku

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans 2015-2018

Tez Konusu: Türk Ceza Hukukunda Adli Para Cezası

Danışman:  Dr. Öğr. Üyesi Serdar TALAS

Lisans  |  

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2010-2014

Dil Yeterliliği  :

İngilizce B2

Almanca B2

İş Deneyimi:

2017 - ….. Türk- Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

 

Çalışma Alanları: Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Kabahatler Hukuku, Tıp Ceza Hukuku, Yaptırım Hukuku, İnfaz Hukuku

 

Tebliğ

  • Bandır, Oğuz, “Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf ” ,İSTİNAF (CMK-  HMK-İYUK), Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Meslek İçi Eğitimi, Amasya Barosu, 23.12.2017

Makale

  • Bandır, Oğuz, “ Kabahatler Hukukunda Yorum ve Kıyas”, Kabahatler Hukuku Yazıları- II, On İki Levha Yayınevi, İstanbul, 2018