Telefon : 0216 333 34 26
E-Posta : akin@tau.edu.tr

Eğitim Durumu:

Doktora |

Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans |

Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Lisans  | 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dil Yeterliliği  :

Almanca

İngilizce

 

Çalışma Alanları:

Ticaret Hukuku

 

Kitap ve Kitap Bölümü

Corporate Governance & Vorstandsvergütung, Shaker Verlag Aachen 2006.

Şirketler Topluluğu Sorumluluk Hukuku, Seçkin Yayınevi, İstanbul 2014.

 

Tebliğ

Çevrimiçi İzinsiz Kitap Yayıncılığı, Bilişim Hukuku Paneli, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 07.05.2010.

 

Google Kitap Arama Servisi Örneği ve Telif Hakları, Elektronik Yayıncılık Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 02.06.2010.

 

Anonim Şirkette Ortağın Şirketten Çıkarılması, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken – Sempozyum – 10-12.05.2012. 

 

Das türkische Konzernrecht, Türk Alman Hukukçular Birliği Sonbahar Sempozyumu 14-15 Kasım 2014.

 

Übergangskontrolle Von Inhaberaktien, İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, 09-11 Mart 2018 Mardin.

 

Makale

Enerji Direktiflerinde Ayrışma, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi 2008, s. 11, 34.

 

Avrupa Birliği Enerji Şebekelerine Giriş Düzenlemesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2008, s. 3, 34.

 

Adwords Reklam Sistemi, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi 2009, s. 33, 54.  

 

Google Kitap Arama Servisi ve Telif Hakları, Legal Fikri ve Sınaî Haklar Dergisi 2010, s. 821, 837.

 

TTK m.208 Kapsamında Anonim Şirketlerde Azınlığın Ortaklıktan Çıkarılması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVII, Y.2013, Sa. 1-2, s. 1, 19.

 

Anonim Şirketlerde Esas Sermaye Artırımında Pay Sahiplerinin Hakları, Türkiye Barolar Birliği Dergisi,Mayıs-Haziran Sa. 106, 2013.

 

Acentenin Denkleştirme Hakkı ve Alman Hukukundaki Yeni Gelişmeler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013.