İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Telefon : 0216 333 32 18
E-Posta : bayrakli@tau.edu.tr

ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora: Viyana Üniversitesi, 2007-2012, “Turkish Foreign Policy in Transition: The Emergence of Kantian Culture in Turkish Foreign Policy (A Holistic constructivist Approach) Tez Danışmanı: Otmar Höll.

Yüksek Lisans: Viyana Üniversitesi, 2005-2006, “Die kurdisch -israelischen Beziehungen im Nordirak: Verschwörung oder realpolitische Kooperation”, Tez Danışmanı: John Bunzl.

Lisans: Viyana Üniversitesi, 2001-2005, Siyaset Bilimi

Almanca Dil Kursu: Viyana, Şubat-Eylül 2001

Almanca Dil Kursu: İstanbul, Eylül 2000-Şubat 2001

Beykent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu: İstanbul, 1999-2000

 

GÖREVLER

1.    (2015-devam), Anabilim Dalı Başkanı, Türk Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı.

2.    (2013-devam), Yardımcı Doçent Doktor, Türk Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü.

 

ÜNİVERSİTE DIŞI GÖREVLER

1.     (2012-2013), Müdür Yardımcısı, Yunus Emre Enstitüsü Londra Kültür Merkezi, Sivil Toplum Kuruluşu.

2.    (2011-2011), Kurucu Müdür, Yunus Emre Enstitüsü Bükreş ve Köstence Kültür Merkezleri, Sivil Toplum Kuruluşu.

3.    (2011-2011), Uzman, Yunus Emre Enstitüsü Londra Kültür Merkezi, Sivil Toplum Kuruluşu.

 

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

1.    “European Islamophobia Report 2016”, Özel Kuruluşlar, Yürütücü, 01/03/2016 - 21/03/2017 (ULUSAL).

2.     “European Islamophobia Report 2015”, Özel Kuruluşlar, Yürütücü, 01/03/2015 - 21/03/2016 (ULUSAL).

3.    “Avrupa İslamofobi Zirvesi Saraybosna”, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Danışman, 01/02/2016 - 01/07/2016 (ULUSAL).

4.     “Turkish German Affairs from an Interdisciplanary Perspective” isimli derleme kitap projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01/01/2015 - 03/03/2016 (ULUSAL).

5.    “Almanya Hak ve Özgürlükler Raporu 2014”, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01/07/2015 - 31/12/2015 (ULUSAL).

 

YABANCI DİLLER

Almanca: İleri Düzey

İngilizce: İleri Düzey

Osmanlı Türkçesi: Orta Düzey (Matbu)

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.    BAYRAKLI, Enes, KESKİN, Kazım, “Avrupa’nın Mülteci Krizi”, Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, Yıl: 2017, ss.115-136.

2.    BAYRAKLI, Enes, 2017, “Orientalism Reloaded How Western Media Covered the Coup Attempt in Turkey”, Ruye Turkiye, (Yayın No: 2973615).

3.    BAYRAKLI, Enes, HAFEZ, Farid (2016), “The Imagined Oriental Muslim Leader A Critical Analysis Of The Representation of Recep Tayyip Erdoğan in Western Media”, Ruye Turkiye, (Yayın No: 2970934).

4.    BAYRAKLI, Enes, 2015, “Kuzey Irak-İsrail İlişkileri”, Ortadoğu Yıllığı 2013, İNAT, Kemal (ed.), İstanbul.

 

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Basılan Bildiriler

1.    BAYRAKLI, Enes, 2017, “Almanya’nın FETÖ Politikası”, Kartepe Zirvesi 2017, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

2.    BAYRAKLI,     Enes, 2017, “Islamophobia in Muslim Majority Societies: The Case of Turkey”, 8th Annual Islamophobia Conference - Islamophobia and the End of Liberalism?, Center for Race and Gender’s Islamophobia Research and Documentation Project, University of California, Berkeley, Centre for Ethnicity and Racism Studies (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), (Yayın No: 3517409).

3.    BAYRAKLI, Enes, 2016, “Situational Analysis of İslamophobia The Case in Europe”, World Forum for Muslim Democrats, Sasakawa Peace Foundation Tokyo, (Yayın No: 3040407).

4.    BAYRAKLI, Enes, 2016, “Darbe Girişimi Karşısında Avrupanın Tutumu”, III. Ortadoğuda Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya Üniversitesi (Yayın No: 2969929).

5.    BAYRAKLI, Enes, 2016, “Syria and the Refugee Challenge for Germany Turkey and the EU”, New Political Challenges for Germany, Turkey and the EU – III, (Yayın No: 3040997).

6.    BAYRAKLI, Enes, 2016, “Programs for Peace in the Middle East Toward Peace and Reconciliation in Syria”, World Interfaith Harmony Week Conference, UN Vienna, (Yayın No: 3039913).

 

Yazılan Kitaplar ve Kitap Bölümleri

1.    BAYRAKLI, Enes, 2017, “Turkey and Transatlantic Partners in the Wider Blacksea Region”, Turkey and the Transatlantic Relations içinde, TOPERICH, Sasha, AYLIN UNVER NOI, Aylin (eds.), John Hopkins University Press, ISBN: 9780990772125.

2.    BAYRAKLI, Enes, BOYRAZ, Hacı Mehmet, 2017, “Türkiye’nin Kıbrıs Politikası”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2016 içinde, DURAN, Burhanettin, İNAT, Kemal İnat, CANER, Mustafa (eds.), Ankara, SETA Yayınları.

3.    BAYRAKLI, Enes, ULUTAŞ, Ufuk, 2017, “FETÖ’nün Anatomisi”, Kitap, Editör, SETA.

4.    BAYRAKLI, Enes, 2017, “FETÖ’nün Örgütsel Kronolojisi”, FETÖ’nün Anatomisi içinde, BAYRAKLI, Enes, ULUTAŞ, Ufuk (eds.), Ankara, SETA Yayınları.

5.    BAYRAKLI, Enes, 2017, “FETÖ’nün Devlet Kurumlarına Sızman Yöntemleri”, FETÖ’nün Anatomisi içinde, BAYRAKLI, Enes, ULUTAŞ, Ufuk (eds.), Ankara, SETA Yayınları.

6.    BAYRAKLI, Enes; HAFEZ, Farid (Ed), “European Islamophobia Report 2016”, Kitap, Editör, SETA, 23.03.2017.

7.    BAYRAKLI, Enes, İNAT, Kemal, “Almanya’da FETÖ Yapılanması ve Almanya’nın FETÖ Politikası”, SETA, Mart 2017, https://setav.org/assets/uploads/2017/03/AlamanyaFeto_RaporWeb.pdf

8.    BAYRAKLI, Enes; HAFEZ, Farid (Ed), “European Islamophobia Report 2015” (Index Islamicus), Kitap, Editör, SETA, 2016.

9.    BAYRAKLI, Enes, 2016, “The Assassins of Modern Times”, The Triumph of Turkish Democracy içinde, DURAN, Burhanettin, ALTUN, Fahrettin (eds.), Istanbul, SETA Yayınları.

10. BAYRAKLI, Enes, 2016, “Türkiye’nin Kıbrıs Politikası”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2015 içinde, DURAN, Burhanettin, İNAT, Kemal İnat (eds.), Ankara, SETA Yayınları.

11. BAYRAKLI, Enes, 2015, “Türkiye’nin Kıbrıs Politikası”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2014 içinde, DURAN, Burhanettin, İNAT, Kemal, BALCI, Ali, (eds.), Ankara, SETA Yayınları.

12. BAYRAKLI, Enes, BAYRAK MEYDANOĞLU, Ela Sibel, NUROĞLU, Elif (Ed), 2015, “Turkish German Affairs from an Intertdisciplinary Perspective”, Kitap, Editör, Peter Lang.

13. BAYRAKLI, Enes, 2014, “Türk Dış Politikasında Yeni Osmanlıcılık Tartışmaları”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2013 içinde, DURAN, Burhanettin, İNAT, Kemal İnat (eds.), Ankara, SETA Yayınları.

14. BAYRAKLI, Enes, BEZCİ, Bünyamin, TAUSCHER, Soner, KESKİN, Kazım, İNAT, Kemal, YAVUZCAN, İsmail, KEPENEK, Büşra, 2015, “Almanya Hak ve Özgürlükler 2014 Raporu”, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 132, ISBN: 978-605-4735-72-3, Türkçe (Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2546836).

15. BAYRAKLI, Enes, 2012, “The Emergence of Kantian Culture in Turkish Foreign Policy 1980 2012 A Holistic Constructivist Approach”, LAP Lambert Acedemic Publishing, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 336, ISBN: 978-3659264702, İngilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 532749).

16. BAYRAKLI, Enes, 2009, “Kurdisch israelischen Beziehungen im Nordirak Verschwörungstheorie oder Konzept einer realpolitischen Kooperation”, VDM Publishing, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 136, ISBN: 978-3639184082, Almanca (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 532531).

Analizler, Raporlar ve Perspektifler

 1. BAYRAKLI, Enes, KESKİN, Kazım, ELİAÇIK, Zeliha, “Asimetriden Eşit Ortaklığa Türk-Alman İlişkileri”, SETA Analiz, Sayı: 218, Eylül 2017, https://setav.org/assets/uploads/2017/10/asimetianaliz.pdf
 2. BAYRAKLI, Enes, BOYRAZ, Hacı Mehmet, “Birleşik Krallık Erken Genel Seçimleri”, SETA Analiz, Sayı: 205, Haziran 2017, https://setav.org/assets/uploads/2017/06/Analiz_2051.pdf
 3. BAYRAKLI, Enes, GÜNGÖRMEZ, Oğuz, “Hollanda Parlamento Seçimleri ve Aşırı Sağın Yükselişi”, SETA Analiz, Sayı: 194, Mart 2017, https://setav.org/assets/uploads/2017/03/Analiz194.compressed.pdf
 4. BAYRAKLI, Enes, GÜNGÖRMEZ, Oğuz, “Avrupa Parlamentosu’nun Kararı ve Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği”, SETA Perspektif, Aralık 2016, https://www.setav.org/avrupa-parlamentosunun-karari-ve-turkiye-ab-iliskilerinin-gelecegi/
 5. BAYRAKLI, Enes, KESKİN, Kazım, “Türkiye, Almanya ve AB Üçgeninde Mülteci Krizi”, SETA Analiz, Sayı: 143, Kasım 2015, http://file.setav.org/Files/Pdf/20151130112435_turkiye-almanya-ve-ab-ucgeninde-multeci-krizi-pdf.pdf
 6. BAYRAKLI, Enes, “Orientalismus: Die westliche Medienberichterstattung über den versuchten Putsch in der Türkei?” SETA Perspektif, Sayı: 1, Ağustos 2016, http://file.setav.org/Files/Pdf/20160809164911_24_perspective.pdf
 7. BAYRAKLI, Enes, “Orientalism Reloaded: How Western Media Covered the Coup Attempt in Turkey?” SETA Perspektif, Sayı: 24, Ağustos 2016, http://file.setav.org/Files/Pdf/20160809164911_24_perspective.pdf
 8. BAYRAKLI, Enes, “5 Soru: Uluslararası Kamuoyu Darbeye Nasıl Tepki Verdi?”, Temmuz 2016, SETA Opinion, http://setav.org/tr/5-soru-uluslararasi-kamuoyu-darbeye-nasil-tepki-verdi/yorum/41742
 9. BAYRAKLI, Enes, “Türkiye, Almanya ve AB Üçgeninde Mülteci Krizi”, Kasım 2015, SETA Analiz, http://file.setav.org/Files/Pdf/20151221191329_turkiye-almanya-ve-ab-ucgeninde-multeci-krizi-pdf.pdf
 10. BAYRAKLI, Enes, “Avrupa Birliğinin Ukrayna Kriziyle İmtihanı”, SETA Perspektif, Sayı: 40, Mart 2014, http://file.setav.org/Files/Pdf/20140325182303_avrupa-birliginin-ukrayna-kriziyle-imtihani-pdf.pdf
 11. BAYRAKLI, Enes, “İskoçya’nın Bağımsızlık Referandumu: Avrupa’da Yeni bir Devlet mi Doğuyor?”, SETA Perspektif, Sayı: 71, Eylül 2014, http://file.setav.org/Files/Pdf/20140918115334_iskocya%E2%80%99nin-bagimsizlik-referandumu-avrupa%E2%80%99da-yeni-bir-devlet-mi-doguyor-pdf.pdf
 12. BAYRAKLI, Enes, “NATO’nun Galler Zirvesi: Yeni Bir Soğuk Savaş mı, Rusya ile İşbirliği mi?”, SETA Perspektif, Sayı: 70, Eylül 2014, http://file.setav.org/Files/Pdf/20140916180230_nato%E2%80%99nun-galler-zirvesi-pdf.pdf

 

Gazete ve Dergi Yazıları

1.    “Avusturya İslamofobya Endüstrisi”, Fikriyat, 30 Ekim 2017,
http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/10/30/avusturya-islamofobya-endustrisi

2.    “Türkiye’de İslamofobiyi Konuşmanın Vakti Geldi”, Fikriyat, 25 Ekim 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/10/25/turkiyede-islamofobiyi-konusmanin-vakti-geldi

3.    “Avusturya Seçimlerini Kim Kazandı?”, Fikriyat, 17 Ekim 2017,
http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/10/17/avusturya-secimlerini-kim-kazandi

4.    “Obama Kliğinin Adalet Değil İntikam Arayışı”, Fikriyat, 13 Ekim 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/10/13/obama-kliginin-adalet-degil-intikam-arayisi

5.    “Avrupa’yı Bekleyen Tehlike”, Fikriyat, 6 Ekim 2017,
http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/10/06/avrupayi-bekleyen-tehlike

6.    “Avrupa’da Burka, Nikab, Burkini Yasakları Ve İslamofobi”, Fikriyat, 4 Ekim 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/10/04/avrupada-burka-nikab-burkini-yasaklari-ve-islamofobi

7.    “Almanya Seçimlerinin Gösterdiği”, Fikriyat, 30 Eylül 2017,
http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/09/30/almanya-secimlerinin-gosterdigi

8.    “İsrail Kürt Devletini Neden Destekliyor?”, Fikriyat, 22 Eylül 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/09/22/israil-kurt-devletini-neden-destekliyor-

9.    “Almanya’da Bir Göçmen Partisine İhtiyaç Var mı?”, Fikriyat, 20 Eylül 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/09/20/almanyada-bir-gocmen-partisine-ihtiyac-var-mi

10. “Almanya Seçimlerinde Türkler Kime Oy Vermeli?”, Fikriyat, 16 Eylül 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/09/16/almanya-secimlerinde-turkler-kime-oy-vermeli

11. “Almanların Kimyası Neden Bozuldu?”, Fikriyat, 12 Eylül 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/09/12/almanlarin-kimyasi-neden-bozuldu

12. “Almanya’daki Türk Diasporası Üzerindeki Baskı”, Fikriyat, 5 Eylül 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/09/05/almanyadaki-turk-diasporasi-uzerindeki-baski

13. “Almanya’nın Türkiye’deki Kulturkampf’ı”, Fikriyat, 2 Eylül 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/09/02/almanyanin-turkiyedeki-kulturkampfi

14. “Alman Dış Politikasında Eksen Kayması”, Fikriyat, 26 Ağustos 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/08/26/alman-dis-politikasinda-eksen-kaymasi

15. “Asimetriden Eşit Ortaklığa Türk Alman İlişkileri”, Fikriyat, 22 Ağustos 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/08/22/asimetriden-esit-ortakliga-turk-alman-iliskileri

16. “2019 Provokasyon Pazarı Açıldı”, Fikriyat, 15 Ağustos 2017,
http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/08/15/2019-provokasyon-pazari-acildi

17. “FETÖ Diasporasına Dikkat!”, Fikriyat, 11 Ağustos 2017,
http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/08/11/feto-diasporasina-dikkat

18. “Venezuela’da Anti-Emperyalist, Türkiye’de Emperyalistlerin Payandası”, Fikriyat, 8 Ağustos 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/08/08/venezuelada-anti-emperyalist-turkiyede-emperyalistlerin-payandasi

19. “Türk Halkı Amerika‘yı Neden Tehdit Olarak Algılıyor?”, Fikriyat, 4 Ağustos 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/08/04/turk-halki-amerikayi-neden-tehdit-olarak-algiyor

20. “Yeni Türkiye ve Düşmanları”, Fikriyat, 28 Temmuz 2017,
http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/07/28/yeni-turkiye-ve-dusmanlari

21. “Birleşik Krallığı Avrupa Kıtası'ndan Ayrıştırmak Önemli”, Fikriyat, 26 Temmuz 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/07/26/birlesik-kralligi-avrupa-kitasindan-ayristirmak-onemli

22. “Türk Alman İlişkilerinde Paradigma Değişimi”, Fikriyat, 21 Temmuz 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/07/21/turk-alman-iliskilerinde-paradigma-degisimi

23. “Fetö’nün Son Umudu: Kılıçdaroğlu”, Fikriyat, 19 Temmuz 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/07/19/fetonun-son-umudu-kilicdaroglu

24. “Türkiye’nin Düşmanı FETÖ Avrupa’nın Dostu Mu?”, Star Gazetesi Açık Görüş, 16 Temmuz 2017, http://www.star.com.tr/acik-gorus/turkiyenin-dusmani-feto-avrupanin-dostu-mu-haber-1236910/

25. “Kemalizmin Yarattığı Bir Frankeştayn: FETÖ​”, Fikriyat, 15 Temmuz 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/07/15/kemalizmin-yarattigi-bir-frankestayn-feto-1500131409

26. “Almanya’nın Yel Değirmenleri ile Savaşı”, Fikriyat, 13 Temmuz 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/07/13/almanyanin-yel-degirmenleri-ile-savasi

27. “Yüzsüzlüğün Bu Kadarına Pes Doğrusu”, Fikriyat, 7 Temmuz 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/07/07/yuzsuzlugun-bu-kadarina-pes-dogrusu-1499542029

28. “Bozacının Şahidi Şıracı: Sebastian Kurz Ve Ednan Aslan”, Fikriyat, 5 Temmuz 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/07/05/bozacinin-sahidi-siraci-sebastian-kurz-ve-ednan-aslan

29. “Kıbrıs’ta Kalıcı Bir Çözüm İçin Garantörlük Ve Türk Askeri Şart”, Sabah Gazetesi, 1 Temmuz 2017, https://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/enes-bayrakli/2017/07/01/kibrista-kalici-bir-cozum-icin-garantorluk-ve-turk-askeri-sart

30. “Avusturya Balkanlar’ın İslamlaşmasından Rahatsızmış!”, Fikriyat, 29 Haziran 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/06/29/avusturya-balkanlarin-islamlasmasindan-rahatsizmis

31. “Avrupa’yı Bekleyen Büyük Tehlike: Ana Akım Partilerin Aşırı Sağcılaşması”, Fikriyat, 24 Haziran 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/06/24/avrupayi-bekleyen-buyuk-tehlike-ana-akim-partilerin-asiri-sagcilasmasi

32. “Breivik’ten Londra’ya Aşırı Sağ Terör”, Fikriyat, 20 Haziran 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/06/20/breivikten-londraya-asiri-sag-teror

33. “Deaş Terörü’nün İki Kaynağı”, Fikriyat, 16 Haziran 2017,
http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/06/16/deas-terorunun-iki-kaynagi

34. “Avrupa Çifte Standartlar Enstitüsü”, Fikriyat, 13 Haziran 2017,  http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/06/09/birlesik-kirallikta-siyasi-kaos

35. “Birleşik Krallık’ta Siyasi Kaos”, Fikriyat, 9 Haziran 2017,
http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/06/09/birlesik-kirallikta-siyasi-kaos

36. “Almanya’nın İncirlik Takıntısının Arka Planı”, Fikriyat, 7 Haziran 2017, http://www.fikriyat.com/yazarlar/enes-bayrakli/2017/06/07/almanyanin-incirlik-takintisinin-arka-plani

37. “AGİT’in Taraflı Ve Önyargılı Raporu”, Sabah Gazetesi, 22 Nisan 2017, https://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/enes-bayrakli/2017/04/22/agitin-tarafli-ve-onyargili-raporu

38. “İslamofobi: AB’nin Yeni Kriteri”, Anadolu Ajansı Analiz, 3 Nisan 2017,
http://aa.com.tr/tr/analiz-haber/islamofobi-abnin-yeni-kriteri/786829

39. “Maskeler Birer Birer Düşerken”, Sabah Gazetesi, 25 Mart 2017, https://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/enes-bayrakli/2017/03/25/maskeler-birer-birer-duserken

40. “Nazizm Refleksi Ve Almanya’nın Eski Türkiye Özlemi”, Star Açık Görüş, 12 Mart 2017, http://www.star.com.tr/acik-gorus/nazizim-refleksi-ve--7calmanyanin-eski-turkiye--ozlemi-haber-1195644/

41. “Almanya’da DİTİB Baskınlarda Siyasi Hesaplar”  , Anadolu Ajansı Analiz, 23 Şubat 2017, http://aa.com.tr/tr/analiz-haber/almanya-da-ditib-baskinlarinda-siyasi-hesaplar/756709

42. “Avrupa’yı Dolaşan Faşizm Hayaleti”, Sabah Gazetesi Açık Görüş, 10 Aralık 2016, https://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/enes-bayrakli/2016/12/10/avrupayi-dolasan-fasizm-hayaleti

43. “İtalya’daki Referandum AB’yi Sarsabilir”, Anadolu Ajansı Analiz, 4 Aralık 2016, http://aa.com.tr/tr/analiz-haber/italyadaki-referandum-abyi-sarsabilir/698821

44. “AB’nin Bir Müslüman Mülteciye Daha Tahammülü Yok”, Star Gazetesi Açık Görüş, 8 Ekim 2016, http://www.star.com.tr/acik-gorus/abnin-bir-musluman-multeciye-daha-tahammulu-yok-haber-1147864/

45. “Avrupa, Rusya İle Mutabakatı Nasıl Gördü?”, Sabah Perspektif, 13 Ağustos 2016,  http://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/enes-bayrakli/2016/08/13/avrupa-rusya-ile-nutabakati-nasil-gordu

46. “Die Türkei ist und bleibt eine transparente Demokratie”, 30 Temmuz 2016, Tagesspiegel, https://causa.tagesspiegel.de/die-tuerkei-ist-und-bleibt-eine-transparente-demokratienbsp.html

47. “Die Türkei auf Abwegen?”, 4 Haziran 2015, The European, http://www.theeuropean.de/enes-bayrakli/10205-prognose-ungewiss

48. “Darbe Karşısında Batı’nın İslamofobik Tutumu”, Zaman Gazetesi, 26 Temmuz 2016,   http://www.zaman.com.tr/yazarlar/enes-bayrakli/darbe-karsisinda-batinin-islamofobik-tutumu_2384266.html

49. “Batı’nın Türkiye’nin İstikrarsızlaşmasından Ne Çıkarı Var?”, Zaman Gazetesi, 22 Temmuz 2016, http://www.zaman.com.tr/indeks/bati-

50. “Türk Milletinin Şanlı Direnişine Leke Süremeyeceksiniz!”, Zaman Gazetesi, 19 Temmuz 2016, http://www.zaman.com.tr/indeks/leke

51. “Suriyeli Mülteciler Realitesini Tanımak”, Zaman Gazetesi, 15 Temmuz 2016, http://www.zaman.com.tr/yazarlar/enes-bayrakli/suriyeli-multeciler-realitesini-tanimak_2379652.html

52. “Srebrenitsa Soykırımının Sorumlusu Kim?”, Zaman Gazetesi, 12 Temmuz 2016, http://www.zaman.com.tr/yazarlar/enes-bayrakli/srebrenitsa-soykiriminin-sorumlusu-kim_2378460.html

53. “Ortadoğu’daki Kaosun Sorumlusu Türkiye, Öyle Mi?”, Zaman Gazetesi, 8 Temmuz 2016, http://www.zaman.com.tr/yazarlar/enes-bayrakli/ortadogudaki-kaosun-sorumlusu-turkiye-oyle-mi_2377192.html

54. “Fatih Gullu”, Zaman Gazetesi, 5 Temmuz 2016, http://www.zaman.com.tr/yazarlar/enes-bayrakli/-fatih-gullu-_2376566.html

55. “Avrupa’nın Çivisi Çıkmak Üzere”, Zaman Gazetesi, 2 Temmuz 2016, http://www.zaman.com.tr/yazarlar/enes-bayrakli/avrupanin-civisi-cikmak-uzere_2375768.html

56. “Realizm İle Romantizm Arasında Gazze”, Zaman Gazetesi, 28 Haziran 2016, http://www.zaman.com.tr/yazarlar/enes-bayrakli/realizm-ile-romantizm-arasinda-gazze_2374085.html

57. “Brexit: Populist Siyasetin Çıkmaz Sokağı”, Zaman Gazetesi, 24 Haziran 2016,  http://www.zaman.com.tr/yazarlar/enes-bayrakli/brexit-populist-siyasetin-cikmaz-sokagi_2373253.html

58. “Faşist Ergenler Gericiliğe Karşı”, Zaman Gazetesi, 21 Haziran 2016, http://www.zaman.com.tr/yazarlar/enes-bayrakli/fasist-ergenler-gericilige-karsi_2371736.html

59. “Gibt Es Noch Richter İn Berlin”, Zaman Gazetesi, 17 Haziran 2016,  http://www.zaman.com.tr/yazarlar/enes-bayrakli/gibt-es-noch-richter-in-berlin-_2370575.html

60. “Almanya, Mültecileri Neden Koruyamıyor?”, Zaman Gazetesi, 15 Haziran 2016, http://www.zaman.com.tr/yazarlar/enes-bayrakli/almanya-multecileri-neden-koruyamiyor_2369860.html

61. “Avrupa’da Gözardı Edilen Aşırı Sağ Terör Tehlikesi”, Zaman Gazetesi, 10 Haziran 2016, http://www.zaman.com.tr/yazarlar/enes-bayrakli/avrupada-goz-ardi-edilen-asiri-sag-teror-tehlikesi_2369091.html

62. “Diaspora Politikamız, Zaman Gazetesi”, 7 Haziran 2016, http://www.zaman.com.tr/yazarlar/enes-bayrakli/diaspora-politikamiz_2368643.html

63. “Alman Parlamentosunda Türkleri Kim Temsil Ediyor?”, Zaman Gazetesi, 4 Haziran 2016, http://www.zaman.com.tr/yazarlar/enes-bayrakli/alman-parlamentosunda-turkleri-kim-temsil-ediyor_2368327.html

64. “Ermeni Soykırımı Endüstrisinden Almanya’nın Kazancı Ne?”, Zaman Gazetesi, 1 Haziran 2016, http://www.zaman.com.tr/yazarlar/enes-bayrakli/ermeni-soykirimi-endustrisinden-almanyanin-kazanci-ne_2367925.html

65. “Soykırım Endüstrisinin Yeni Müşterisi Almanya”, Zaman Gazetesi, 28 Mayıs 2016, http://www.zaman.com.tr/yazarlar/enes-bayrakli/soykirim-endustrisinin-yeni-musterisi-almanya_2367520.html

66. “Avrupa’da Faşismin Ayak Sesleri”, Zaman Gazetesi, 24 Mayıs 2016, http://www.zaman.com.tr/dunya_avrupada-fasizmin-ayak-sesleri_2366967.html

67. “Avusturya Seçimleri”, Zaman Gazetesi, 21 Mayıs 2016, http://www.zaman.com.tr/yazarlar/enes-bayrakli/avusturya-secimleri_2366717.html

68. “İslamofobiyle Nasıl Mücadele Etmeli”, Zaman Gazetesi, 17 Mayıs 2016, http://www.zaman.com.tr/yazarlar/enes-bayrakli/islamofobiyle-nasil-mucadele-etmeli_2366314.html

69. “Avrupalı Kemalistler Rahatsız”, Zaman Gazetesi, 16 Mayıs 2016, http://www.zaman.com.tr/yazarlar/enes-bayrakli/avrupali-kemalistler-rahatsiz_2366210.html

70. “AB: Değerler Kulübü’nden Çifte Standartlar Kulübü’ne”, Zaman Gazetesi, 12 Mayıs 2016, http://www.zaman.com.tr/yazarlar/enes-bayrakli/ab-degerler-kulubunden-cifte-standartlar-kulubune_2365736.html

71. “Rus ve Ukrayna Milliyetçiliği Kıskıcında Kırım ve Tatarların Geleceği”, Star Açık Görüş, 11 May 2014, http://haber.stargazete.com/acikgorus/rus-ve-ukrayna-milliyetciligi-kiskacinda-kirim-ve-tatarlarin-gelecegi/haber-881621#.U29Zc0EcI14.twitter

72. “AB’nin Türkiye’den İrrasyonel Beklentileri”, Zaman Gazetesi, 8 Mayıs 2016, http://www.zaman.com.tr/yazarlar/enes-bayrakli/abnin-turkiyeden-irrasyonel-beklentileri_2365427.html

73. “Vize Muafiyeti Sonrası”, Zaman Gazetesi, 5 Mayıs 2016, http://www.zaman.com.tr/yazarlar/enes-bayrakli/vize-muafiyeti-sonrasi_2365119.html

74. “Vize Muafiyeti Mümkün mü?”, Zaman Gazetesi, 30 Nisan 2016, http://www.zaman.com.tr/yazarlar/enes-bayrakli/vize-muafiyeti-mumkun-mu_2364510.html

75. “İslamofobi Avrupa’daki Sosyal Barışı Tehdit Ediyor”, Zaman Gazetesi, 20 Nisan 2016, http://www.zaman.com.tr/indeks/enes-bayrakli

76. “İslamofobi Suç Sayılmalı”, Anadolu Ajansı, 20 Nisan 2016, http://aa.com.tr/tr/analiz-haber/islamofobi-suc-sayilmali/558177

77. “Müslüman Yaşamayan Ülkelerde Bile İslamofobi Var”, Star Açık Görüş, 10 Nisan 2016, http://haber.star.com.tr/acikgorus/musluman-yasamayan-ulkelerde-bile-islamofobi-var/haber-1102420

78. “ABD ve AB’nin Tavrı”, Sabah Perspektif, 30 Ocak 2016, http://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/enes-bayrakli/2016/01/30/abd-ve-abnin-tavri

79. “Türkiye AB için Vazgeçilmez Ortak”, Yenişafak Gazetesi, 8 Aralık 2015, http://www.yenisafak.com/hayat/turkiye-ab-icin-vazgecilmez-ortak-2354603

80. “Vize Serbestisi Türkiye İçin Kırmızı Çizgidir”, BBC Türkçe, 30 Kasım 2015, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/11/151130_ab_turkiye_belirsiz

81. “AB ile İlişkileri Rasyonelleştirmek”, 21 Kasım 2015, Sabah Perspektif, http://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/enes-bayrakli/2015/11/21/ab-ile-iliskileri-rasyonellestirmek

82. “İst Sisi ein Berliner?” 6 Haziran 2015, Sabah Perspektif, http://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/enes-bayrakli/2015/06/06/ist-sisi-ein-berliner

83. “Entegrasyona Evet, Asimilasyona Hayır”, 24 Ocak 2015, Sabah Perspektif, http://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/enes-bayrakli/2015/01/24/entegrasyona-evet-asimilasyona-hayir

84. “17 Aralık Girdabında Türk Dış Politikası”, 21 Aralık 2014, Sabah Perspektif, http://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/enes-bayrakli/2014/12/20/17-aralik-girdabinda-turk-dis-politikasi

85. “Entegrasyona Evet, Asimilasyona Hayır”, Sabah Perspektif, Sabah Gazetesi, 24 January 2015, http://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/enes-bayrakli/arsiv?getall=true

86. “17 Aralık Girdabında Türk Dış Politikası”, Sabah Perspektif, Sabah Gazetesi, 20 December 2014,  http://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/enes-bayrakli/2014/12/20/17-aralik-girdabinda-turk-dis-politikasi

87. “Avrupanın Mültecilerle İmtihanı”, Sabah Gazetesi 25 July 2015,  http://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/enes-bayrakli/2015/07/25/avrupanin-multecilerle-imtihani

88. “HDP: The Party of Missed Opportunities”, Daily Sabah, 13 August 2015,  https://www.dailysabah.com/op-ed/2015/08/14/hdp-the-party-of-missed-opportunities

89. “Rus ve Ukrayna Milliyetçiliği Kıskacında Kırım ve Tatarlar’ın Geleceği”, Star Açık Görüş, 12 Mayıs 2014, http://setav.org/tr/rus-ve-ukrayna-milliyetciligi-kiskacinda-kirim-ve-tatarlarin-gelecegi/yorum/17522

90.  “AB İle İlişkilerde Güncelleme Yapılmalı”, Kriter Dergisi, Mayıs 2017.

91. “Kıbrıs’ta Zaman Türkiye’den Yana”, Kriter Dergisi, Şubat 2017.

92. “PKK Değirmenine Batı Suyu”, Kriter Dergisi, Ocak 2017.

93. “Ortadoğu’ya Demokrasiyi Faşist PKK’lılar Mı Getirecek?”, Kriter Dergisi, Kasım 2016.

94. “Ne Vereyim ABime”, Kriter Dergisi, Ekim 2016.

95. “Fetullahçı Terör Örgütü’nün Yapısı”, Kriter Dergisi, Eylül 2016.

96. “Modern Çağın Haşhaşileri”, Kriter Dergisi, Ağustos 2016.

97. “Almanya Türkiye’den Ne İstiyor?”, Kriter Dergisi, Temmuz 2016.