İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Telefon : 0216 333 32 17
E-Posta : nuroglu@tau.edu.tr

Görüşme Saatleri:

Pazartesi: 14-15, Salı: 15-16

1.         Adı Soyadı                 : Elif Nuroğlu

2.         Doğum Tarihi             : 25.11.1982

3.         Unvanı                       : Doç. Dr.

4.         Öğrenim Durumu     : Doktora

5.         Çalıştığı Kurum        : Türk-Alman Üniversitesi

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Viyana Ekonomi Üniversitesi

2003

Y. Lisans

İşletme/Üretim Yönetimi

Viyana Ekonomi Üniversitesi

2004

Doktora

İktisat

Viyana Üniversitesi

2010

 

5.         Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi               : Nisan 2010

Doçentlik Tarihi                   : 16 Ekim 2014

Profesörlük Tarihi                              :

6.         Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1.  Azra Bico, Labor Market Gender İnequality in Bosnia and Herzegovina, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, İşletme Yönetimi Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2012 - Ekim 2013.

2. Nurgül Başaran, The Analysis of Glass Ceiling Syndrome in Islamic Financial Institutions, İşletme Yönetimi Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, Aralık 2013- Aralık 2014

7.         Projeler

 

8.         İdari Görevler

İktisat Bölüm Başkanı, Türk-Alman Üniversitesi                                                                     2015 -

Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı Başkanı, Türk - Alman Üniversitesi                                              2015 -

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Alman Üniversitesi                         2013 -  

İktisat Bölüm Başkanı, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi,                                                              2011-2012

Fakülte Kurulu Üyesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İİBF                                         2011-2012

Üniversite Etik Komisyonu Üyeliği, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi,                          2011-2012

İktisat Bölümü Müfredat Revizyonu Komite Başkanı, Uluslararası Saraybosna Üniv.        2010-2012

İktisat Bölümü Öğrenci Danışmanlığı Uluslararası Saraybosna Üniversitesi                      2008-2011

 

9.         Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-17

Güz

İktisada Giriş I

3

0

20

İlkbahar

İktisada Giriş II

3

0

20

 

Makroekonomi

2

2

22

(Yüksek Lisans)

Uluslarası İktisat ve AB Ekonomisi

3

 

10

 

2017-18

Güz

İktisada Giriş I

3

 

20

 

İstatistik I

2

2

20


 

Uluslararası İktisat, Yer çekimi Modeli, Ampirik Uluslararası Ticaret, Ekonometrik Modellemeler, Ampirik Makroekonomi, Yapay sinir ağları, Fuzzy Yaklaşım

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Phillips and Wage Curves: Empirical Evidence from Bosnia and Herzegovina (2014), (Edo Omercevic ile birlikte), Economics Research International, Volume 2014 (2014), Article ID 436527. https://www.hindawi.com/journals/ecri/2014/436527/

Competing specifications of the gravity equation: a three-way model, bilateral interaction effects, or a dynamic gravity model with time varying country effects? (2013), (Robert M. Kunst ile birlikte), Empirical Economics, 46:733–741. (SSCI) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00181-013-0696-3

Costs and Benefits of the EU Enlargement: The Impact on the EU and SEE Countries, 2012, (Haris Kurtagic ile birlikte - Lisans öğrencisi), Journal of Economic and Social Studies, Vol. 2(2), 41-64.

Analyzing Bilateral Trade Flows of Bosnia and Herzegovina under the Framework of the Gravity Model, 2011, (Nadja Dreca ile birlikte -Lisans öğrencisi), Journal of Business and Economics (JBE), Vol. 3 (1), 30-50.

The effects of exchange rate volatility on international trade flows: evidence from panel data analysis and fuzzy approach (2012), (Robert M. Kunst ile birlikte), Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci Vol. 30(1): 9-31. (SSCI) file:///C:/Users/tau/Downloads/02_nuroglu_kunst_2012_1.pdf

2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

Almanya ve Türkiye’nin Balkanlardaki İhracat ve Yatırımlarının Karşılaştırmalı Analizi (Hüseyin H. Nuroğlu ile birlikte), II. European Congress on Economic Issues- ECOEI, KAsım 2017, Kocaeli Türkiye.

Returns to Innovation and Growth: A Panel Data Analysis of Middle Income Countries (Çiydem Çatak ile birlikte), V. Anadolu International Conference in Economics, 11-13 Mayıs 2017, Eskişehir Türkiye.

 

Transaction Cost Theory to Examine IT Impact on the Governance of Franchise Networks (Hüseyin H. Nuroğlu ile birlikte), V. Anadolu International Conference in Economics, 11-13 Mayıs 2017, Eskişehir Türkiye.

Economic Development and Trade Flows: Estimation of Bilateral Trade Flows of Turkey Using Panel Data Analysis and Neural Networks, 3rd İnternational Summit of İstanbul Economists, Entrepreneurship, Innovation and Economic Development, Istanbul/ Türkiye, 10-12 Ekim 2011.

Institutional Development and Economic Growth: A Cross-Country Comparison, 9th International Congress on Knowledge, Economy and Management, Saraybosna/ Bosna Hersek, 23-25 Haziran 2011.

The Impact of Population on Bilateral Trade Flows in the case of OIC, 2nd International Conference on Islamic Economic Integration, Tahran/ İran, 21-22 Kasım 2010.

The Impact of Expectations on International Trade: A Panel Data Analysis in the Framework of the Gravity Model, ISSD 2009 International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna/Bosna Hersek, 9-10 Haziran 2009.

Activity Based Costing leads to Strategic Decision Making (H. H. Nuroglu ile birlikte), 4th International Strategic Management Conference Proceedings, Saraybosna/Bosna Hersek, 19-21 Haziran 2008.

Relationship between Strategic Management and Total Quality Management. How Can TQM be Implemented in the Service Sector? Case Study: Vienna General Hospital (H. H. Nuroglu ile birlikte), 4th International Strategic Management Conference Proceedings, Saraybosna/ Bosna Hersek, 19-21 Haziran 2008.

An Integration of Game Theory into the Operations Research (H. H. Nuroglu ile birlikte), ECCO XXI Operations Research Conference Proceedings, Dubrovnik/Hırvatistan, 29-31 Mayıs 2008.

The Effect of EU Membership on Bilateral Trade, Case Study: Greece as a Balkan Country. International Conference on East West Relations: The Past, Present and Future, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM)’ın ortak düzenlediği Uluslararası Konferans, Saraybosna/ Bosna Hersek. 14-15 Şubat 2008.

The Impact of Exchange Rates on International Trade in Europe from 1960s till 2000 Using a Modified Gravity Model and Fuzzy Approach (J. Crespo-Cuaresma, R. Kunst ve E. Tacgin ile birlikte), SOR '07 The 9th International Symposium on Operations Research Proceedings, Nova Gorica, Slovenya, 26–28 Eylül 2007.

3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

Kuznets and Environmental Kuznets Curves for Developing Countries (Robert M. Kunst ile birlikte). In Yülek M. (Ed.): Industrial Policy and Sustainable Growth. Springer: Singapore , pp 1-14. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-981-10-3964-5_12-1

 

TQM und ISO9000 im Krankenhaus: Am Beispiel von zwei Krankenhäusern in Österreich und in der Türkei, AV Akademiker Verlag, Saarbrücken (Almanya), 2013.

The Effect of EU Membership on Bilateral Trade, Case Study: Greece as a Balkan Country. In R. Gözen, M. Bulut and E. Nuroglu (editörler.), The East-West Relations: Turkish and Bosnian Perspectives, Sarajevo: International University of Sarajevo Publications, 2009.

4. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

İslami Finans Kurumlarında Kadın Çalışanlara Yönelik Tutumun Cam Tavan Sendromu Bağlamında Analizi (Nurgül Başaran ile birlikte), KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi 1: 151-181. http://kadinarastirmalari.kadem.org.tr/wp-content/uploads/2017/06/Kadem_KAD_C1_S1.pdf

 

 

Estimating and Forecasting Trade Flows by Panel Data Analysis and Neural Networks (2014), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 64(1): 83-109. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/8867

 

 

Estimating Trade Flows of Turkey Using Panel Data Analysis and Neural Networks (2012), Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(6):13-34. http://iibfdergi.bartin.edu.tr/wp-content/uploads/2016/07/Elif-Nuro%C4%9Flu-Estimating-Trade-Flows-of-Turkey-Using-Pana-Data-Analysis-Neural-Networks-13-34.pdf

 

5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

İslami Finans Kurumlarında Kadın Çalışanlara Yönelik Tutumun Cam Tavan Sendromu Bağlamında Analizi (Nurgül Başaran ile birlikte), KADEM Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi,           İstanbul/Türkiye. 6 Mart 2015.

Dizi Turizmi: Orta Doğu Ve Balkanlar’dan Gelen Turistlerin Türkiye’yi Ziyaret Kararında Türk Dizileri Ne Kadar Etkili?, 5. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, Küresel ve Bölgesel         Değişim Sürecinde Yeni Türkiye’nin Ekonomik Vizyonu. İstanbul / Türkiye. 31 Ekim-1 Kasım 2013.

6. Diğer yayınlar :

Kitap İncelemesi: Global Climate Change, Environment and Energy: Global Challenges and Opportunities to Global Stability. Insight Turkey Summer 2017 / Volume 19, Number 3. https://www.insightturkey.com/book-reviews/global-climate-change-environment-and-energy-global-challenges-and-opportunities-to-global-stability

Balkanlarda Almanya ve Türkiye Ihracat ve Yatırımlar (Hüseyin H. Nuroğlu ile birlikte), İstanbul: SETA Yayınları, 2016. https://www.setav.org/balkanlarda-almanya-ve-turkiye-ihracat-ve-yatirimlar/

 

Turkish German Affairs from an Interdisciplinary Perspective. (Editörler: Elif Nuroğlu, Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu, Enes Bayraklı). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Yayınevi, 2015. https://www.amazon.de/Turkish-German-Affairs-Interdisciplinary-Perspective/dp/3631668589

 

Turkish-Balkans Relations: The Future Prospects of Cultural, Political and Economic Transformations and Relations. (Editörler: Muhidin Mulalic, Hasan Korkut, Elif Nuroğlu). İstanbul: TASAM Yayınları, 2013. https://www.amazon.com/Turkish-Balkans-Relations-Prospects-Political-Transformations/dp/6054881027

 

TIKA and its Political and Socio-economic Role in the Balkans. In M. Mulalic, H. Korkut, E. Nuroğlu, Turkish-Balkans Relations: The Future Prospects of Cultural, Political and Economic        Transformations and Relations. İstanbul: TASAM Yayınları, 2013. https://www.researchgate.net/publication/261002554_TIKA_and_its_Political_and_Socio-economic_Role_in_the_Balkans

 

The East-West Relations: Turkish and Bosnian Perspectives (Editörler: Ramazan Gözen, Mehmet Bulut, Elif Nuroğlu), Sarajevo: International University of Sarajevo Publications, 2009.