İktisadi Ve İdari Bilimler
Telefon : 0216 333 32 21
Faks : -
E-Posta : turhan@tau.edu.tr

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı

Dr. rer. pol. Ebru TURHAN

Telefon No

+90 216 333 32 21

Email

turhan@tau.edu.tr

Doğum Tarihi

31 Mayıs 1981

Kişisel Websitesi

www.insiter.tau.edu.tr

 

İlgi Alanları

 • AB-Türkiye ilişkileri
 • AB kurumları, politikaları ve siyasi tartışmalar
 • Bütünleşme teorileri
 • AB genişlemesi
 • Türkiye-Almanya ekonomik ve siyasi ilişlikeri
 • Avrupa’da Almanya / Alman dış poliitkası
 • Türk dış politikasi
 • Kimlik politikaları
 • Çerçeveleme analizi
 • Mülteci krizi ve vize muafiyeti süreci

 

Öğrenim Durumu

2007-2012

Doktora, Siyaset Bilimi

Köln Üniversitesi, Almanya

· Tez Başlığı (İngilizce): Interests vs. Norms: The European Council Decisions Related to Turkey’s Accession to the European Union

· Yüksek Onur Derecesi (summa cum laude)

· Tez Danışmanı: Prof. Dr. Wolfgang Wessels

 

2004-2006

Yüksek Lisans, Güncel Avrupa Çalışmaları (Euromasters)

Bath Üniversitesi, İngiltere & Berlin Humboldt Üniversitesi, Almanya

· Yüksek Onur Derecesi (distinction)

· Tez Başlığı (İngilizce): The ESDP in “Action”: From civilian paradise to a European way of war? Regional focus: South-eastern Europe

· Tez Danışmanı: Prof. Dr. Stefan Wolff

· Ödüller: Avrupa Komisyonu Jean Monnet Bursu

 

2000-2004

Lisans, İktisat (İngilizce)

Marmara Üniversitesi, İstanbul

 

1992-2000

Lise

Özel Alman Lisesi, Istanbul

· ABITUR Diploması

 

İş Deneyimi

02/2016    

-

Devam

Müdür Yardımcısı

Türk-Alman Üniversitesi (TAU)

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

 

09/2015    

-

Devam

 

Yardımcı Doçent (Yrd.Doç.Dr.)

Türk-Alman Üniversitesi (TAU)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

11/2014

-

Devam

 

 

 

 

 

Araştırmacı

İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi

Araştırma Alanları

·  Türkiye-AB siyasi ve ekonomik ilişkilerinin asimetrik gelişimi

·  Almanya’nın AB içerisinde yükselen rolü ve Türkiye’nin AB katılım sürecine etkileri

· Türkiye’nin Alman medyasında çerçevelenmesi

· Türkiye’nin AB katılım müzakerelerinde yaşanan duraklamanın Türk ve Alman iş dünyasında yansımaları ve ikili ekonomik ilişkilere etkileri

 

10/2014

-

Devam

 

 

 

 

POMEAS (Project on the Middle East and the Arab Spring) Araştırmacısı

İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi

Araştırma Konuları

·         AB ve Türkiye’nin Arap Baharı politikalarının karşılaştırılmalı analizi

·         Türkiye’nin AB katılım sürecindeki duraklamanın Türk dış politikasına ve Orta Doğu’da Türkiye-AB işbirliğine etkileri

·         Türk dış politikasının Arap Baharı sonrasında değişen güç dengeleri ve bölgesel rekabetler ışığında değerlendirilmesi

 

9/2013

-

11/2014

Mercator-IPM Araştırmacısı

İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi

Araştırma Alanları

·  Almanya’nın Avro krizinin akabinde AB içerisinde yükselen rolünün Türkiye’nin AB katılım sürecine etkileri

·  2014 Avrupa Parlamentosu seçimleri ve Euroskeptik düşünce akımının yayılışı

·  Almanya’nın Türkiye-AB ilişkilerinin şekillenmesinde oynadığı rol

·  Türkiye-AB vize muafiyeti süreci / Geri Kabul Anlaşması

 

2012-2013                      

Kıdemli Uzman & Kıdemli Proje Yöneticisi

TÜSIAD Berlin Temsilciliği, Berlin

 

2010-2012    

 

Kıdemli Uzman

TÜSIAD Berlin Temsilciliği, Berlin

2007- 2010             

Uzman

TÜSIAD Berlin Temsilciliği, Berlin

 

2006-2007    

Uzman Yardımcısı

TÜSIAD Berlin Temsilciliği, Berlin

 

Yabancı Dil

İngilizce

İleri (TOEFL: 115/120)

Almanca

İleri (ABITUR)

Çince

Başlangıç

 

Bilimsel ve Mesleki Üyelikler

Global Diplomacy Lab (Alman Dışişleri Bakanlığı ve Stiftung Mercator Projesi)

UACES (University Association for Contemporary European Studies)

APSA (American Political Studies Association)

ECSA-C (European Community Studies Association-Canada)

ECPR (European Consortium for Political Research)

COMOS (Cologne Monnet Association for European Studies)

WIIS Germany (Women In International Security-Germany)

 • AB-Türkiye ilişkileri
 • AB kurumları, politikaları ve siyasi tartışmalar
 • Bütünleşme teorileri
 • AB genişlemesi
 • Türkiye-Almanya ekonomik ve siyasi ilişlikeri
 • Avrupa’da Almanya / Alman dış poliitkası
 • Türk dış politikasi
 • Kimlik politikaları
 • Çerçeveleme analizi
 • Mülteci krizi ve vize muafiyeti süreci

Yazılan Uluslararası Kitaplar

 

Turhan, Ebru (2012), The European Council Decisions Related to Turkey’s Accession to the EU: Interests vs. Norms, (Baden-Baden: Nomos)

 

Uluslararası Kitap Bölümü

 

Yorulmazlar, Emirhan and Ebru Turhan (2017), "Turkish Foreign Policy towards the Arab Spring: Between Western Orientation and Regional Disorder", in Bülent Aras and Fuat Keyman (eds.), Turkey, the Arab Spring and Beyond, (London: Routledge) 

 

Aydın, Yaşar and Ebru Turhan (2017), „Deutschlands Rolle beim Flüchtlingsabkommen mit der Türkei: Eine Zäsur in der deutschen Türkei-Politik?“, in Wolfgang Gieler, Burak Gümüş and Yunus Yoldaş (eds.), Deutsch-Türkische Beziehungen: Historische, sektorale und migrationsspezifische Aspekte, (Frankfurt/Main: Peter Lang), ISBN:9783631733011

 

Turhan, Ebru and Çiğdem Bozdağ (2016), “From ‘Economic Consequences’ to the ‘Personal Impact’ Frame: Representation of Turkey in the German Media”, in Banu Hawks (ed.), Framing Violence: Borders, Conflicts, and Identities, (Cambridge: Cambridge Scholars Press)

 

Uluslararası Dergilerdeki Yayınlar

 

Turhan, Ebru (2016), Turkey’s EU Accession Process: Do Member States Matter?, Journal of Contemporary European Studieshttp://dx.doi.org/10.1080/14782804.2016.1198693, Vol. 24, No. 4, pp. 463-477

 

Turhan, Ebru (2016), "Europe's Crises, Germany's Leadership and Turkey's EU Accession Process", CESifo Forum, Vol. 17, No. 2, pp. 25-29

 

Yorulmazlar, Emirhan and Ebru Turhan (2015), Turkish Foreign Policy towards the Arab Spring: Between Western Orientation and Regional Disorder, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Vol. 17, No. 3, pp. 337-352 (SSCI)

 

Yalçın, Erdal and Ebru Turhan (2015), Die Integration der Türkei in die EU am Scheideweg? Optionen für eine Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen im Zeichen von TTIP, Südosteuropa Mitteilungen, Vol. 55, No. 3, pp. 32-41

 

Ulusal Dergilerdeki Yayınlar

 

Turhan, Ebru (yayım aşamasında), “The Implications of the Refugee Crisis for Turkish-German Relations: An Analysis of the Critical Ebbs and Flows in the Bilateral Dialogue”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Vol. 12, No. 48

 

Turhan, Ebru (2017), “Mülteci Krizinin AB-Türkiye İlişkilerine Etkileri: AB’ye Üyelik Sürecinden Bir “Stratejik Ortaklığa” Doğru mu?”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 16, No. 31, ss. 647-663

 

Turhan, Ebru (2016), “Türkiye-Almanya Ekonomik ve Siyasi İlişkilerinin Türkiye’nin AB Üyelik Süreci Bağlamında Analizi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi, Vol. 59, No. 1, ss. 48-71

 

Sektörel Dergilerdeki Yayınlar

 

Turhan, Ebru and Erdal Yalçın (2015), Çok Vitesli Avrupa’ya Uyum Sürecinde Gümrük Birliği’nin Rolü, TÜSIAD Görüş Dergisi, January 2015, No. 86, pp. 60-63 

 

Aras, Bülent and Ebru Turhan (2014), The “New Iran” is a Region of Old Enmities, Europe’s World, Autumn 2014, Vol. 28, pp. 110-114

 

Aras, Bülent and Ebru Turhan (2014), İran'ın Nükleer Anlaşması, Ortadoğu’da Güç Dengesi ve Türkiye, ORSAM Ortadoğu Analiz, Vol. 6, No. 62, pp. 18-21

 

Kitap Tanıtımı

 

Turhan, Ebru (2015), Review. MacMillan, Catherine (2013), Discourse, Identity and the Question of Turkish Accession to the EU: Through the Looking Glass, (Hampshire: Ashgate), Journal of Common Market Studies, Jan2015, Vol. 53, No. 2, p. 435

 

Seçilmiş Politika Notları ve Köşe Yazıları

 

Turhan, Ebru (2017), Thinking out of the Accession Box: The Potential and Limitations of Internal and External Differentiated Integration between Turkey and the EU, CIFE Policy Paper, No. 58, 3 Temmuz 2017

 

Turhan, Ebru (2016), The Struggle for the German-Turkish Partnership: Preventing the ‘Train Crash', E-International Relations, 4 Aralık 2016

 

Turhan, Ebru and Günter Seufert (eds.) (2015), German Interests and Turkey’s EU Accession Process: a Holistic Perspective, IPC Report, Kasım 2015

 

Turhan, Ebru (2015), A Turning Point in the Turkey-EU Relationship, Atlantic-Community.org, 29 Haziran 2015

 

Turhan, Ebru (2014), After the 2014 European Parliament Elections: What is at Stake for Europe and Turkey-EU Relations?, IPC-Mercator Policy Brief,  Eylül 2014

 

Turhan, Ebru (2014), Blessing or Burden? Turkey’s new immigration deal with the EU, Atlantic-Community.org, 13 Ocak 2014

 

Turhan, Ebru (2013), The 2013 German Federal Elections: Key Determinants and Implications for German-Turkish Relations, IPC-Mercator Policy Brief, Kasım 2013

 

Seçilmiş Röportajlar

26 Haziran 2017

 

15 Kasım 2016

4 Haziran 2016

10 Mayıs 2016

4 Aralık 2015 

30 Kasım 2015 

“Germany says Turkish bodyguards involved in DC skirmish won’t set food on German soil”, Washington Post

“Ankara erwartet Gespräch auf Augenhöhe”, Deutschlandfunk

"'Soykırım' kararı diaspora politikasının testi", Al Jazeera Turk

"ZDF Heute Ana Haber Bülteni - Vize Muafiyeti", ZDF

"Turkey and EU are back in business but stumbling blocks remain", The Arab Weekly

 "Unmoralisches Angebot an Ankara?", Tagesspiegel

24 Ekim 2014

6 Mart 2014

“Cyprus Conflict and Turkey’s EU Bid”, Radio France

 “Local elections in Turkey ”, Radio France

3 Şubat 2014

“AB ivmesinde Berlin durağı”, Al Jazeera Turk

17 Aralık 2013

“EU and Turkey agree new immigration laws”, Radio France

14 Aralık 2013

“The EU’s new external border”, Capital Magazine, Bulgaristan

9 Ekim 2013

“Von Münster an den Bosporus”, Haber, Deutsch Türkisches Journal

30 Ekim 2010

“Değişen Berlin Sokakları”, Haber, Radikal & Euractiv

 

 

Bilimsel Konferans Sunumları, Konuşmalar ve Misafir Dersler

Uluslararası Konferans ve Sempozyum Sunumları

 

“External Differentiated Integration with the EU: Causes, Policy Areas and Future Outlook”, 6th MIRDEC International Academic Conference on Social Sciences, 27-29 November 2017, Lisbon, Portugal

 

“Domestication of Germany’s European Policy and German Leadership in the EU: The Cases of Eurozone Crisis and Refugee Crisis”, 31st International Academic Conference IISES, London, 29-31 May 2017, Proceedings of the 31st International Academic Conference IISES, London, pp. 276-284

 

"Understanding Germany's Role in the Formation of Turkey's EU Path", EPSA Annual Conference, 23-25 June 2016, Brussels

 

“Media Correspondents in the Context of German-Turkish Relations”, Panel Chair, “Media Bridge Cultures” Conference, Kadir Has University, 10-11 December 2015, Istanbul

 

“From Economic Boom on the Bosporus towards Governance Crisis in Ankara: Framing of Turkey in the German Media”, paper presented at the IV. International Conference on Conflict, Terrorism, and Society, Kadir Has University, 7-8 April 2015, Istanbul, [with Çiğdem Bozdağ]

 

“Germany’s Leadership Role in the Eurozone Crisis and its Implications for Turkey’s EU Bid: A Liberal Intergovernmentalist Approach”, paper presented at the UACES 44th Annual Conference, 1-3 September 2014, Cork, Ireland

 

“Europe’s Constrained Leader: Germany’s Central Role in the Euro Crisis and Its Implications for Turkey’s EU Bid”, paper presented at the 10th Biennial Conference of the European Community Studies Association-Canada, 8-10 May 2014, Montreal, Canada

 

 

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Toplantılarda Yapılan Konuşmalar ve Verilen Misafir Dersler

 

“Possibilities and Limitations of Differentiated Integration between Turkey and the EU”, Jean Monnet Seminar, Izmir University of Economics,12 December 2017, Izmir

 

“Germany and Turkey in Europe: Possibilities and Limitations of Cooperation and Conflict”, INSITER-METU-TRIANGLE Roundtable, ODTÜ, 13 November 2017, Ankara

 

“A Differentiated Future for EU-Turkey Relations?”, Panelist, International Workshop ““Narratives and Perceptions on EU-Turkey Relations – A Differentiated Future?”, University of Cologne, 8 June 2017, Cologne

 

“Present and F(e)uture of EU-Turkey Relations”, Panelist, TDU-University of Cologne Conference “New Political Challenges for Germany, Turkey and the EU IV”, Turkish-German University, 26 May 2017, Istanbul

 

“A new neighbourhood for everyone? Trends of transition in Turkey, the EU and the wider region”, Chair, INSITER-IPC Roundtable, 26 May 2017, Istanbul Policy Center, Istanbul

 

“EU-Turkey: towards a strategic partnership?”, Panelist, ARENA-COMOS Conference: Towards a Differentiated Europe”, University of Oslo, 18-19 May 2017, Oslo, Norway

 

The European Council as a crisis manager: Assessing the performance of the European Council in the management of the refugee crisis”, Panelist, SUMMIT Dissemination Conference, European Academy Berlin, 16-17 January 2017, Berlin

 

“The European Council’s Role in Turkey’s EU Accession Process and Brexit”, Panelist, SUMMIT Roundtable Meeting, 22 November 2016, Turkish-German University, Istanbul

 

“The Future of Turkey-EU Relations: For Scenarios for 2018”, Workshop Participant, Stiftung Mercator, 7-8 October 2016, Istanbul

 

"EU-Turkey Relations: Scenarios for the F(e)uture", Panelist, "New political challenges for Germany, Turkey and the EU" Conference, Turkish-German University, 6 May 2016, Istanbul

 

"Syria and the Refugee Challenge for Germany, Turkey and the EU", Chair, "New political challenges for Germany, Turkey and the EU" Conference, Summer Residence of the German Embassy, 5 May 2016, Istanbul

 

"The Europan Council and Cooperation with Turkey on Refugee Crisis", Keynote Speaker, Center for Turkey and European Union Studies, University of Cologne, 2 May 2016, Cologne, Germany

 

"Türkiye - AB İlişkilerini Şekillendiren Güncel Faktörler: İkili Zirveler ve Almanya", Panelist, TASAM 5. Turkey-Europe Forum, 22 April 2016, Istanbul

 

"Turkey's EU accession process and German preferences", Panelist, Istanbul Policy Center-Sabancı University-Stiftung Mercator Initiative and Ifo Institute at the University of Munich Joint Event, Germany and Turkey in Europe: Economic and Political Challenges and Possible Options, 4 April 2016 Munich, Germany

 

"Media Correspondents in the Context of German-Turkish Relations", Chair, Kadir Has University and Bremen University Joint Conference "Media.Bridge.Cultures", 11 December 2015, Kadir Has University, Istanbul

 

“What are potentials of global migration and how to transfer them into practice?", Moderator of the Fishbowl Session, Global Diplomacy Lab of the German Foreign Office, 5-8 November 2015, Berlin, Germany

 

“Türk-Alman Ekonomik İlişkileri: Bölgesel Bakış Açısından Durum Analizi ve Gelecek Perspektifleri”, panelist, IPC-BUSIAD-MARSIFED-TÜRKONFED-German-Turkish Chamber of Industry and Commerce Roundtable, BUSIAD Headquarters, 15 September 2015, Bursa

 

“Lessons Learnt from Standstill in EU-Turkish Relations: The case of TTIP”, speaker at the Global Turkey in Europe Lunch Talk “TTIP and Third States: The Case of Turkey”, European Parliament Permanent Representation, 5 May 2015, Paris, France

 

“German Leadership in Europe and the German Variable in EU-Turkey Relations”, guest lecturer at the JMCE Seminar, Middle East Technical University (METU), 30 April 2015, Ankara

 

“Turkish-EU Relations and the Prospects for Turkish Accession to a Multi-tier EU”, guest lecturer, Sabanci University, 1 April 2015, Istanbul 

 

“The EU: Interpreting the New Era in Turkey-EU Relations”, speaker at the JEF Turkey panel discussion, Istanbul Bilgi University, 29 November 2014, Istanbul

 

“Promoting Multipliers from the Field of German-Turkish Youth Exchange”, Workshop of the German-Turkish Youth Bridge, supported by German Foreign Office and InterCultur, 29 November 2014, Istanbul

 

“EU and Turkey in the Global Context: Opportunities and Challenges for Cooperation”, guest lecturer, Sabanci University, 10 November 2014, Istanbul

 

“Turkey-EU Relations: Current Status, Future Prospects and German Preferences”, guest lecturer, University of Cologne, 31 October 2014, Cologne

 

Economy and Energy Cooperation between Turkey and the EU/Germany”, speaker at the IPC-SWP Conference German Interests and Their Impact on the Future of Turkey-EU Relations”, German Institute for International and Security Affairs, 2 October 2014, Berlin

 

“The German-Turkish Relationship: Possibilities and limitations in light of the Eurozone crisis and changing regional dynamics”, speaker at the IPC-TÜSIAD Expert Roundtable, TÜSIAD Headquarters, 10 July 2014, Istanbul

 

“Europe’s Future and Turkey”, expert roundtable, Kadir Has University, 23 June 2014, Istanbul

 

EWI-METU-University of Cologne Expert Workshop, Workshop Participant, “Turkey’s Future as a Potential Energy Hub”, 19-20 June 2014, Ankara

 

“The current state of Turkey-EU relations and German-Turkish bilateral dialogue”, keynote speaker at the “Schleswig Holstein” and “Hamburg” Business Delegation Meeting, 12 June 2014, Istanbul

 

“(EU)rope and Turkey: Opportunities and Challenges for Partnership”, speaker at the COMOS Annual Conference “Recent Political Challenges for Germany, Turkey and Europe”, Turkish-German University (TAU), 30 May 2014, Istanbul

 

“The Impact of Member States on Turkey’s EU Path”, guest lecturer at CIAD Seminar, Sabancı University, 10 April 2014, Istanbul

 

“The Role of German Interests in EU-Turkey Relations” speaker at the panel discussion “The German Elections and the Future of EU-Turkey Relations”, Istanbul Policy Center, 22 January 2014, Istanbul

 

“Recent Developments in EU-German-Turkish Relations in View of New Global and Regional Challenges”, guest lecturer at the Turkish-German University (TAU), 11 December 2013, Istanbul

 

“Towards a Shift in German Christian Democrats’ Turkey Policy?”, speaker at the IPC Brown Bag Seminar, Istanbul Policy Center, 16 December 2013, Istanbul

 

“2nd German-Turkish CEO Forum – jointly organized by TÜSIAD and Federation of German Industries (BDI)”, Moderator, Hilton Ankara, 25 February 2013, Ankara 

 

“Turkish Lobbying Activities Related to Turkey’s Membership in the EU: The Case of TÜSIAD”, speaker, German-Turkish Business Association Berlin-Brandenburg, 13 October 2011, Berlin