Telefon : 0216 333 33 51
E-Posta : uzuntas@tau.edu.tr

Aysel Uzuntaş, 1995 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra, aynı bölümde başladığı yüksek lisans eğitimini 1998 yılında “Mass- und Mengenangaben im Deutschen und im Türkischen” konulu tez ile bitirmiştir. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili Bilim Dalında doktora eğitimine başlamıştır. Doktora çalışması kapsamında 2000-2001 yılları arasında DAAD’nin (Alman Akademik Değişim Servisi) yıllık bursu ile gittiği Passau Üniversitesi Alman Dil Bilimi Bölümünde, doktora seminerlerine katılmış ve bilimsel araştırmalar yapmıştır. 2001 yılında Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi Türkoloji Bölümünde çalışmalarını devam ettirmiştir. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Türk Dili Bilim Dalında “Almanca ile mukayeseli olarak Türkçede dönüşlülük ve dönüşlü fiiller” konulu tez ile doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora sonrası, 2006 yılında DAAD’nin araştırma bursu ile Freiburg Eğitim Yüksekokulu Alman Dili ve Edebiyatı Enstitüsünde, 2009 yılında DAAD bursu kapsamında Mannheim Alman Dili Enstitüsünde araştırmacı olarak bulunmuştur. 2012 yılında Dilbilim alanında Doçent, 2018 yılında Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Kültür Bilimleri Anabilim Dalında Profesör unvanını almıştır.

1996 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak başladığı görevine Doçent Dr. olarak 2016 yılına kadar devam etmiştir. 2016 yılından itibaren Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümünde Öğretim Üyesidir.

2013 yılından beri Türk-Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürütmekte ve 2018 yılı itibariyle Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

 

Dilbilim, Karşılaştırmalı Dilbilim, Kültürlerarası İletişim, İkinci Dil Edinimi, Yabancı Dil Öğretimi, Yabancı Dil olarak Almanca

YAYINLAR

Ulusal / Uluslararası Kitap / Kitapta Bölüm

Koreik, Uwe / Uzuntaş, Aysel (Ed.): Kultur- und Sprachkontakte im deutsch-türkischen Kontext. (yayına hazırlanmaktadır).

Uzuntaş, Aysel / Yıldız, Cemal (2017): “Dil Öğretiminde Yaklaşımlar, Yöntemler, Strateji ve Teknikler”. Develi, Hayati / Yıldız, Cemal / Balcı, Mustafa / Gültekin, İbrahim / Melanlıoğlu, Deniz (Ed.): Uygulamalı Türkçenin Yabancı Dil olarak Öğretimi El Kitabı. Cilt 1. İstanbul: Kesit Eğitim Yayınları. 205-240.

Uzuntaş, Aysel (2016):  “Deutsch - Türkische  Beziehungen   zwischen  1871-1918.  Orient-/

Weltpolitik des Deutschen Reichs und Modernisierungspolitik des Osmanischen Reichs”.  Hertsch, M. Florian / Er, Mutlu (Ed.): Die Bagdadbahn. Ein Umriss deutsch-türkischer Beziehungen. Gesammelte Beiträge. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. 155-174.

Koreik, Uwe / Uzuntaş, Aysel / Hatipoğlu, Sevinç (Ed.) (2014): Fremd- und Fachsprachenunterricht – Studienvorbereitender und studienbegleitender Deutschunterricht für fremdsprachige Studiengänge. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Uzuntaş, Aysel (2013): “Deutsch als Fremdsprache in der Türkei – Gesellschaftspolitische, pädagogische und fachliche Perspektiven des Faches”. Oomen-Welke, Ingelore / Ahrenholz, Bernt (Ed.): Deutsch als Fremdsprache. Deutschunterricht in Theorie und Praxis (DTP), hg. v. W. Ulrich. Bd. 10. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 511-517.

Uzuntaş, Aysel (2009): “Direkte/Indirekte Reflexive Verben vs. Formale Reflexive Verben im Deutschen und im Türkischen”. Gündoğar, Feruzan / Mungan, Güler / Yıldız, Cemal (Ed.): Semahat Yüksel Armağan Kitabı.  Ankara: Pegem Akademi. 120-134.

Uzuntaş, Aysel (2008): “Muttersprachliche Sprachstandserhebung  bei zweisprachigen türkischen Kindern im deutschen Kindergarten”. Ahrenholz, Bernt (Ed.): Zweitspracherwerb: Diagnosen, Verläufe, Voraussetzungen.   Freiburg im Breisgau: Fillibach Verlag. 65-92.

 

Ulusal / Uluslararası Dergilerde Makaleler

Uzuntaş, Aysel (2013): “Etkili İletişim: Anlatabilmek ve Anlayabilmek”. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. Ocak 2013. Cilt: 21, No: 1. 11-30.

Uzuntaş, Aysel (2012): “Verstehen im interkulturellen Kontext am Beispiel des Frankfurter Reiseberichts des türkischen Schriftstellers Ahmet Haşim”. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 17: 1, 16-24. [Online]. http://zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-17-1/beitrag/Uzuntas.pdf. 

Uzuntaş, Aysel (2012): “Die Wahrnehmung der Fremdsprachen und Sprachbewusstheit im Kindesalter”.  Dil Dergisi. Language Journal. Sayı: 150. Ekim-Kasım-Aralık 2010.  Ankara: Ankara Üniversitesi TÖMER. 21-31.

Uzuntaş, Aysel (2011): “Feste Substantiv-Verb-Verbindungen im Deutschen und im Türkischen am Beispiel des Verbs açmak und seiner diversen Entsprechungen”.  Muttersprache 2/2011 Jahrgang 121. Wiesbaden: Gesellschaft für deutsche Sprache e.V.    133-145.

 

Ulusal / Uluslararası Sunulan / Yayınlanan Bildiriler

Uzuntaş, Aysel (2016): “Argoya Dilbilimsel Açıdan Bir Bakış”. Gürsoy Naskali, Emine / Sağol Yüksekkaya, Gülden (Ed.): Argo. 2. Baskı. İstanbul: Ka Kitap. 41-51.

Koreik, Uwe / Uzuntaş, Aysel (2015): “Theoretische Grundlagen für den schnellen Spracherwerb und die Verzahnung von Sprach- und Fachunterricht nach den Vorbereitungsklassen”.  DAAD Veranstaltung zum Thema Sprachliches und kulturelles Lernen in der Deutschlehrerausbildung – von der Vorbereitungsklasse zum Fachstudium. 19.-20. 11.2015, Marmara Universität, İstanbul.

Uzuntaş, Aysel (2015): “Geschichtlicher Überblick über die türkisch-deutschen Kultur- und Sprachkontakte“. Sprach- und Kulturkontakte im deutsch-türkischen Kontext konulu uluslararası sempozyum. 08.05.2015, Türk-Alman Üniversitesi. İstanbul.

Uzuntaş, Aysel (2014): “Almanya’da Türkoloji Öğretimi”. Bayram, Cezmi / Özçetin, Kübra / Vurgun, Ahmet (Ed.): Avrasya’da Türk Dili ve Tarihi Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 15-17 Mayıs 2013. İstanbul. 45-60.

Koreik, Uwe / Uzuntaş, Aysel (2014): “Zum Modell der Sprachausbildung an der TDU – Ein Konzept zur studienvorbereitenden und -begleitenden Fremd- und Fachsprachenvermittlung”. Koreik, Uwe / Uzuntaş, Aysel / Hatipoğlu, Sevinç (Ed.): Fremd- und Fachsprachenunterricht – Studienvorbereitender und studienbegleitender Deutschunterricht für fremdsprachige Studiengänge. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 10-27.

Kasapoğlu, Berrin / Uzuntaş, Aysel (2013): “Yabancı Dil Öğretiminde Edebi Metinler. Almanca Baladların Derse Uyarlanması”. Akbarov, Azamat / Larsen-Freeman, Diane (Ed.): Applying Intercultural Linguistic Competence to Foreign Language Teaching and Learning. International Burch University. Sarajevo: İBU Publications. 2264-2276.

Uzuntaş, Aysel (2012): “Bezeichnungen und Begriffe für ‘die Türken in Deutschland’ im Deutschen und im Türkischen ”. Marmara Avrupa Haftası. Türkiye-Almanya İlişkileri.          8 Mayıs 2012 Uluslar arası Alumni Konferansı: Kültürlerarası Eğitim Biyografileri – Örnekler Işığında Göçün Tarihsel ve Kültürel, Dilsel ve Yazınsal Boyutları. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Uzuntaş, Aysel (2009): “Argumentstrukturen der Kausativen Verben im Türkischen und im Deutschen”. Ege Üniversitesi. XI. Türkischer Interrnationaler Germanistik Kongress 20-22 Mai 2009- İzmir. Globalisierte Germanistik: Sprache - Literatur - Kultur. http://www.germanistikizmir.ege.edu.tr

Uzuntaş, Aysel (2010): “Türkçe ve Almanca Sözlüklerde Fiiller”. Türkiye’de ve Dünya’da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu Bildirileri. İstanbul: Kubbealtı Neşriyat. 280-301.

Uzuntaş, Aysel/ Öncüer, Serpil/ Başbağı, R. Ragıp (2010): “Über die Reflexivität im Deutschen und im Türkischen. Eine morphosyntaktische Analyse”.  Eğit, Yadigar (Ed.): XI. Türkischer Internationaler Germanistik Kongress.  20.-22. Mai 2009- Izmir.  Globalisierte Germanistik: Sprache- Literatur - Kultur. Tagungsbeiträge. İzmir: Ege Üniversitesi. 343-354.

Ege, Müzeyyen/ Uzuntaş, Aysel (2009): “Kültürlerarası bakış açısından şiirde kent olgusu. İstanbul ve Berlin”. Ülgen, Erol / Özbaş, Emin (Ed.): Beykent Üniversitesi. I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri (03-05 Nisan 2008). İstanbul: Beşir Kitabevi. 379-398.

Uzuntaş, Aysel (2006): “Konnektoren als Satzverflechtungselemente”. Kocadoru, Yüksel / Öztürk, Kadriye / Fırtına, Özlem / Çakır-Damaoğlu, Gülcan (Ed.): Tagungsbeiträge zum IX. Internationalen Germanistensymposium: ‘Wissen-Kultur-Sprache und Europa’- Neue Konstruktionen und neue Tendenzen-  Eskişehir, 03.05.2005-07.05.2005. Eskişehir. 486-497.       

Uzuntaş, Aysel (2006): “Türkçede Zaman Zarflarının Yapı Anlamları ve Öğretimi Üzerine”.  Yıldız, Cemal / Beyreli, Latif (Ed.): Dilbilim, Dil Öğretimi ve Çeviribilim Yazıları. Marmara Üniversitesi   Atatürk Eğitim Fakültesi Uluslararası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu. Ankara: PegemA Yayıncılık. 476-485.   

Uzuntaş, Aysel (2002): “Argoya Dilbilimsel Açıdan Bir Bakış”. Gürsoy Naskali, Emine / Sağol, Gülden (Ed.): Türk Kültüründe Argo. 1. Baskı. Haarlem, Hollanda: SOTA. 31-41.

 

Diğer

Uzuntaş, Aysel (Çev.) (2003): Schmidt, Peer: “Yeni Çağ Avrupa’sında Tütün Ticareti ve Tütün Tüketimi”. Gürsoy-Naskali, Emine (Ed.): Tütün Kitabı. İstanbul: Kitabevi. 485-518. 

Uzuntaş, Aysel (1998) (Tanıtma): “Özalp Şahin: ‘Almanca ve Türkçe Önermelerde Zamanlama İşlevi’; 1994. (İstanbul Üniversitesi; Doktora Tezi. Yöneten: Prof. Dr. Fatma Erkman)”. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi X / 1998. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. 167-170.

Uzuntaş, Aysel: “Artikelbestimmung nach formalen Kriterien”. Vision English & Deutsch Magazine. Yabancı Dil Dergisi. İstanbul: Name. Issue 2: 47, Issue 3: 42.