KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Telefon : 0216 333 33 52
Faks : -
E-Posta : posos@tau.edu.tr

Derece

Alan Üniversite Yıl

Lisans

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Boğaziçi Üniversitesi

2005

Y. Lisans

İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler

Galatasaray Üniversitesi

2009

Doktora

Medya ve İletişim Çalışmaları

Galatasaray Üniversitesi

2015

 

Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi      : 13.09.2015

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

ECREA

 

 

Yeni medya araştırmaları, kültürlerarası iletişim, halkla ilişkiler

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF (2017).  Medyatikleşmenin Dünü ve Bugünü: Bir Literatür İncelemesi.  IcoSresse, 85-85. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF (2017).  motherslookingforadvice:Online Support and Information for Women in Early Motherhood.  XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 83-83. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF (2015).  Türkisch für Anfänger  A TV Serie about  Turkish Migrants  Germany and Integration for Beginners.  Media.Bridge.Cultures Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF (2015).  Savaşta Fotoğraf Gazeteciliği ve Etik  Yeni Medya Neler Değiştirdi.  Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı, 151-161. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF (2014).  Sosyal Medya Türkiye deki Halkla İlişkiler Pratiklerini Nasıl Değiştirdi    Halkla İlişkiler Alanında Çalışan Profesyonellerle Yapılan Anket Çalışması.  Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF (2013).  The representation of PR in the educational sector in Turkey  Differences between public and private primary schools.  BCN Meeting PR #3 International PR Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF (2017).  Medyada “Öteki”nin Temsili: Etnik Komediler.  Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(2), 926-949., Doi: 10.19145/e-gifder.321649  

POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF (2012).  Kitap Eleştirisi: Frank Webster. Theories of Information Society.  Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 95-100.

 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

Medyatikleşen Kültürler (2015)., BOZDAĞ BUCAK ÇİĞDEM,POSOS DEVRANİ AYŞE ELİF,  Dipnot Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 236, ISBN:978-605-4878-42-0 , Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1594071)

Posos-Devrani, Elif. "Der Nationale Integrationsplan und Türkisch für Anfänger (2006–2008)." Deutsch-Türkische Filmkultur im Migrationskontext. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017. 361-379.