Yönetmelik, yönerge taslakları ve öğrenci kılavuzlarıyla ilgili çalışmaları yapmak.

- Eğitim-Öğretim ve müfredatla ilgili eğitim planlarının  Öğrenci Bilgi Sistemine girilmesi, takibi, değişimi ve kontrolü ile otomasyon işlemleri takip etmek.

- Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin Akademik Takvimini hazırlamak.

- Öğrenci disiplin işlemlerini yürütmek.

- Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ilk kayıt, ders kayıt, not, staj  vb. işlemleri ile öğrenci dosyalarının açılması, kayıt işlemlerinin yapılması ve arşivlenmesi.

- Lisans ve lisansüstü öğrencilerinden mezun duruma gelen öğrencilerin tespiti, diplomaları ve diploma eklerinin hazırlanması ile ilişik kesilmesi işlemlerinin yürütülmesi.

- YÖKSİS'e ait öğrenci istatistik  işlemlerinin yapılması.

- Öğretim planları doğrultusunda Çift Anadal, Dikey Geçiş ve Yatay Geçişle gelen öğrencilerin evraklarının istenmesi, giden öğrencilerin evraklarının gönderilmesi ve intibak çizelgesinin  işlenmesi.

- Tüm sınav listelerinin Öğrenci Bilgi Sistemine  işlenmesi  ve arşivlenmesi.

- Öğrenci Belgesi, Transkript vb. tüm belgelerin hazırlanması.

- Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin askerlik işlemlerinin yapılması.

- Öğrenci kimlik kartları, seyahat kartlarının basım işlemlerinin yapılması.

- Kurumiçi ve kurumlararası  yazışmaların takip edilmesi ve cevaplandırılması.


Bu sayfa 18-9-2018 14:57 tarihinde güncellendi.