KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ’LE ÖĞRENCİ KABULÜ

Üniversitemize Kurumlararası Yatay Geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin 24.04.2010 tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz “ÖnLisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında kurumlararası yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihi, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ KABULÜ

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

 Başvuru

 08 - 19 Ağustos 2016

 Almanca Yeterlik Sınavı

 22 – 29 Ağustos 2016

 Almanca Yeterlik Sınav Sonucunun İlanı

 31 Ağustos 2016

 Başvuruların Değerlendirilmesi

 01 Eylül 2016

 Kazananların İlanı

 02 Eylül 2016

 Adayların Kayıtları

 05 - 06 Eylül 2016

 

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

FAKÜLTE / BÖLÜM

Yurtiçi

2. Sınıf

Yurtiçi

3. Sınıf

Hukuk Fakültesi

10

10

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü

10

10

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bil. ve Kamu Yönetimi Böl.

10

--

Mühendislik Fakültesi / Mekatronik Sistemler Mühendisliği

10

10

Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği

10

--

 

I – Başvuru Koşulları

1. C1 seviyesinde Almanca Dil Belgesine sahip olmak (C1 düzeyinde Almanca bildiğini belgeleyemeyenler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Almanca Yeterlik Sınavından başarılı olmaları durumunda değerlendirmeye alınacaklardır).

2. İlgili örgün öğretimde takip edilen sınıftaki tüm derslerden başarılı olmak kaydı ile 100 üzerinden en az 60 ya da 2,29/4,00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) sahip olmak.

3. Üniversiteye kayıt olduğu yıla ait ÖSYM/LYS sınav sonuç belgesi.

 

II – Yatay Geçişin Değerlendirilmesi

 • Değerlendirme Puanı = AGNO + (Öğrencinin LYS Puanı / Bölümün LYS Puanı) x 2
 • Adaylar en yüksek değerlendirme puanından en düşüğe doğru sıralanır ve değerlendirme bu sıralamaya göre yapılır. Değerlendirme puanı eşit olması durumunda yerleştiği LYS puanı yüksek olan aday tercih edilir.
 • Asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. Akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt için başvurmayan asil adaylar yerine yedek adayların kayıt başvurusu alınır.
 • Yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Üniversitemizin internet sayfasında ilan edilir.

 

III – İntibak İşlemleri

İlgili Fakülte Yönetim Kurulu’nca sonuçlandırılarak yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin, intibak işlemleri ilgili bölümün/programın öğretim planına göre yapılır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:                                   

 • Öğrenci Belgesi (onaylı)
 • Almanca Dil Belgesi: C1 seviyesinde Almanca Dil Belgesi ya da Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Almanca Yeterlik Sınavı en az C1 seviyesinde olması.
 • LYS Sonuç Belgesi: ÖSYM sayfasından alınacak çıktı ile başvuru yapılacaktır.
 • Not Çizelgesi: (Başarı Durum Belgesi/Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını gösterir belgedir. Bu belgenin üniversite onaylı olması gereklidir.  Not belgesi yabancı dilde olanların üniversite veya noter onaylı Türkçesini de eklemeleri gerekmektedir.
 • %10 Belgesi (2.öğretim öğrencileri için): İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yapılacak başvuru için, öğrencinin tamamladığı sınıfta yapılan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması sıralamasında ilk yüzde on arasına girdiğini gösterir belge.
 • Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına dair belge (transkript/öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca istenmez).
 • Öğretim Planı ve Ders İçerikleri: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği programın onaylı öğretim planı ve ders içerikleri.
 • Bir fotoğraf ve başvuru evrakının içine konulacağı yarım kapaklı karton dosya.
 • Başvurular; ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen yapılacak olup,  posta ile yapılan veya eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 


Bu sayfa 13-6-2016 12:06 tarihinde güncellendi.