LYS LİSANS KAYITI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

A- LYS SINAV SONUÇ BELGESİ: ÖSYM’nin web sitesinden Üniversitemize yerleştirildiğini gösteren belgenin bir adet çıktısı.

B- ÖĞRENCİ ÖN KAYIT BİLGİLERİ FORMU: Kayıt olacak aday tarafından web sayfasında yer alan  Öğrenci Ön Kayıt Bilgileri Formu’nun doldurulmuş olması.

C- DİPLOMA veya MEZUNİYET BELGESİ: Mezun olunan okuldan alınan diploma ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (aynı anda iki örgün lisans programında kayıtlı olunamayacağından, kayıtlı oldukları programdan kaydını sildirerek üniversitemizdeki programa kayıtları yapılabilecektir).

D- NÜFUS HÜVİYET CÜZDANI: Nüfus cüzdanının, aslı ibraz edilmek üzere, fotokopisi.

E- FOTOĞRAFLAR: 2 adet 4.5x6 cm ebadında son altı ay içinde, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak fotoğraf (fotoğrafların arka yüzüne mutlaka ad, soyad ve bölüm adı yazılmalıdır).

F- ASKERLİK BELGESİ: 28 yaşından büyük olan erkek öğrenci adayları için, ilgili askerlik şubesinden alınan yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi.

G- SAĞLIK KURULU RAPORU (Yalnızca engelli adaylar için): Herhangi bir engeli bulunan adayların engel durumlarını gösterir. Sağlık Kurulu Raporu‘nun fotokopisi.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

1.      Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2.      Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

3.      Belgesi eksik olanların kaydı yapılmaz.

4.      Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

5.      Üniversitemize gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran öğrenci hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

 

Ders Seçimi:

  • Lisans öğrenimine yeni başlayan öğrenciler; birinci dönem dersleri zorunlu/ortak zorunlu derslere kaydını yaptırmış sayılır.

  • Akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihleri içinde öğrenci ders seçimini danışman öğretim elemanının bilgisi dâhilinde yaptıktan sonra, ders alma dilekçesini Bölüm Başkanlığına teslim edecektir.

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 


Bu sayfa 10-8-2016 11:57 tarihinde güncellendi.