DGS KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

A- DGS SINAV SONUÇ BELGESİ: ÖSYM’nin web sitesinden öğrencinin Üniversitemize yerleştirildiğini gösteren belgenin bir adet çıktısı.

B- DİPLOMA veya MEZUNİYET BELGESİ: Mezun olunan okuldan alınan diploma ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (Öğrenci aynı anda iki örgün lisans programında kayıtlı olamayacağından, kayıtlı olduğu programdan kaydını sildirdikten sonra üniversitemizdeki programa kaydını yaptırabilecektir).

C- TRANSKRİPT ve DERS İÇERİKLERİ: Mezun olunan Meslek Yüksekokulu Programına ait transkript ve ders içerikleri (onaylı).

D- ALMANCA DİL BELGESİ: Almanca Dil Belgesi olmayan ve Almanca bilenler Almanca Yeterlik Sınavına gireceklerdir. Almanca yeterliği sağlayamayanlar Hazırlık Sınıfına kayıt olacaklardır.

E- NÜFUS HÜVİYET CÜZDANI: Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ibraz edilecek).

F- FOTOĞRAF: 2 adet 4.5x6 cm ebadında, son altı ay içinde çekilmiş, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak fotoğraf  (fotoğrafların arka yüzüne mutlaka ad, soyad ve bölüm adı yazılmalıdır).

G- ASKERLİK BELGESİ: 28 yaşından büyük olan erkek öğrenci adayları için, ilgili askerlik şubesinden alınan yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi.

H- SAĞLIK KURULU RAPORU (Yalnızca engelli adaylar için): Herhangi bir engeli bulunan adayların engel durumlarını gösterir Sağlık Kurulu Raporu‘nun fotokopisi.

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

1.      Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2.      Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

3.      Belgesi eksik olanların kaydı yapılmaz.

4.      Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

5.      Üniversitemize gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran öğrenci hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.


Bu sayfa 2-2-2018 13:56 tarihinde güncellendi.