Makine mühendisliği, en temel mühendislik dallarından biri olup her türlü mekanik ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı ve üretimini konu alır. Geçmişten günümüze süregelen ve halen devam etmekte olan endüstriyel değişim ve gelişimler, makine mühendisliğini atomik boyutta en küçük sistemlerden çok büyük boyutta enerji ve ürün üreten sistemlerin teorik ve deneysel olarak incelenmesi, tasarlanması ve hayata geçirilmesine kadar geniş bir yelpazeye hâkim hale getirmiştir.

Türk-Alman Üniversitesi’ndeki Makine Mühendisliği Bölümü‘nde mevcut makine mühendisliği programlarından farklı olarak makine mühendisliğinin değişen ve gelişen yapısı göz önüne alınarak, salt mevcut mühendislik prensiplerinin öğretiminin ötesinde katma değer yaratacak seviyede araştırma yapabilecek ve görev aldığı kurumun rekabetçilik seviyesine azami katkı sağlayacak makine mühendisleri yetiştirilecektir.

Makine Mühendisliği Lisans mezunları uluslararası düzeyde rekabet edebilen, bilimsel temeli sağlam ve bilgilerini güncelleyebilen, düşünen, araştıran ve üreten, sorumluluk sahibi, çevresi ile kolay iletişim kurabilen, kuvvetli etik değerlere sahip mühendisler olacaklardır.

Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen mezunlar, TAÜ’nün Alman üniversiteleri ile yaptığı yakın işbirliğinin avantajlarından yararlanıp, eğitimlerinin bir kısmını Almanya’daki bir araştırma kuruluşunda veya bir Alman üniversitesinde tamamlama imkânlarına daha yakın olacaklardır.

Makine Mühendisliği Lisans programında dersler tümüyle Almanca olarak verilecektir. Öğrenciler ilk iki yarıyıl matematik, bilgisayar teknolojileri, mühendisliğe giriş, makine mühendisliği temelleri; devamındaki iki yarıyıl malzeme bilgisi ve termodinamik gibi mühendisliğe hazırlayıcı dersler alacaklardır. Sonraki iki yarıyılda imalat yöntemleri, kontrol, akışkanlar mekaniği, ısı iletimi gibi makine mühendisliğinin temellerine yer verilmektedir. Son yılı kapsayan iki yarıyıl boyunca ise öğrenciler daha spesifik ve güncel mühendislik konularına yoğunlaşacaklardır. Program ayrıca sosyal bilimler ve yabancı dil dersleri ile desteklenmiştir. Öğrenciler mezuniyet öncesi bitirme tezi hazırlayacaklardır.

Makine Mühendisliğine 2018-2019 güz yarıyılında öğrenci alımına başlanacaktır.


Bu sayfa 11-7-2018 8:56 tarihinde güncellendi.