Deneme amacıyla kullanıma açılan veri tabanlarının listesi aktivasyon tarihine göre aşağıda verilmiştir:

 

KANUNUM

VERİ TABANI

DENEME ERİŞİMİ

10 HAZİRAN 2017

TARİHİNDE SONA ERECEKTİR.

Kanunum veritabanı, teyidi yapılmış, metinsel tarihçesi oluşturulmuş ve birbiriyle ilişkilendirilmiş bir içerikte, yasama, yürütme ve yargı kurumlarının ürettiği hukuki metinleri sunmaktadır. İçerik ek bilgilerle işlenmiş olarak, kaynak metinlerle birlikte sunulurlar. Kanunum’da kanun, KHK ve Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu İhale Kurumu ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu gibi kurum mevzuatını, Maliye Bakanlığı tarafından esas alınan özelgeleri (mukteza), 1928 yılı sonrası Resmi Gazete içeriğini, Başbakanlıkça yayınlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri, resmi kanallar yoluyla kamuya açılmış olan birçok Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay kararlarını, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını, 90 yıllık TBMM Tutanak Dergisi içeriğini ve TBMM Genel Kurul ve Komisyon gündemindeki tasarılarını bulabilirsiniz.

 


Bu sayfa 9-5-2017 12:18 tarihinde güncellendi.