TAÜ

Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Kültür ve İletişim Bilimleri Öğretim Planı

 

Almanca derslerin oranı minimum %30’dur (tüm yarıyıllar ortalamasında).

 

T         : Haftalık Teorik Ders Saati

U         : Haftalık Uygulama Ders Saati

AKTS  : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

1. Dönem/1.Semester

Kod /Kode

Dersin Adı

Modulname

T

U

AKTS

Dil /Sprache*

KKW101

Sosyal Bilimlerin Temelleri 

Grundlagen der Sozialwissenschaften

2

1

6

De.

KKW103

İletişim Bilimlerine Giriş

Einführung in die Kommunikationswissenschaften

3

 

6

Tr.

KKW105

Kültür Bilimlerine Giriş

Einführung in die Kulturwissenschaften

3

 

6

Tr.

KKW121

Çalışma Teknikleri: Bilimsel Çalışmalar

Arbeitstechniken: Wissenschaftliches Arbeiten

2

 

4

De.

KKW161

Mesleki Almanca I: Kültür Bilimleri

Fachsprache Deutsch I: Kulturwissenschaften

3

 

2

De.

AIT001

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte I

2

 

2

Tr.

TUR001

Türkçe I

Türkische Sprache I

2

 

2

Tr.

ENG101

İngilizce I

Englisch I

3

 

2

Eng.

 

Toplam

Summe

 20

1

30

21

 

2. Dönem/2.Semester

 

Kod /Kode

Dersin Adı

Modulname

T

U

AKTS

Dil /Sprache*

KKW102

Kültür Bilimleri Araştırma Yöntemleri

Methoden der kulturwissenschaftlichen Forschung

3

1

6

Tr./De.

KKW106

Kültür Kuramları

Kulturtheorien

3

 

5

De.

KKW150

İletişim Kuramları I

Kommunikationstheorien I

3

 

5

Tr.

KKW118

İletişim Bilimlerinin Niceliksel ve Niteliksel Araştırma Yöntemleri

Qualitative und Quantitative Methoden der kommunikationswissenschaftlichen Forschung

2

1

6

Tr./De.

KKW162

Mesleki Almanca II: İletişim Bilimleri

Fachsprache Deutsch II :  Kommunikationswissenschaften

3

 

2

De.

AIT002

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte II

2

 

2

Tr.

TUR002

Türkçe II

Türkische Sprache II

2

 

2

Tr.

ENG102

İngilizce II

Englisch II

3

 

2

Eng.

 

Toplam

Summe

21

2

30

23

 

 

3.Dönem/ 3.Semester

 Kod / Kode

Dersin Adı

Modulname

T

U

AKTS/ ECTS

DİL* /SPRACHE

KKW251

İletişim Kuramları II

Kommunikationstheorien II

3

 

5

Tr. 

KKW223

Medya Tarihi

Mediengeschichte

2

 

4

  De.

KKW221

Kültür Tarihi

Kulturgeschichte

2

1

4

  De.

KKW219

Yeni Medya Teknolojileri

Neue Medientechnologien

1

2

3

Tr.

KKW209

Kültür Üretiminin Araçları Olarak Edebiyat ve Sanat

Literatur und Kunst als Medien der Kulturproduktion

2

 

4

  De.

KKW233

Medya ve Kültür Bilimleri

Medien und Kulturwissenschaften

3

 

6

  De.

KKW261

Mesleki  Almanca III: Kültürlerarası İletişim

Fachsprache Deutsch III: Interkulturelle Kommunikation

3

 

2

  De.

ENG201

İngilizce III

Englisch III

3

 

2

Eng

 

Toplam

Summe

19

3

30

22

 

4.Dönem/ 4.Semester

 Kod / Kode

Dersin Adı

Modulname

T

U

AKTS/ ECTS

DİL* /SPRACHE

KKW212

Kültürel Hafızanın Taşıyıcısı olarak Edebiyat ve Sanat

Literatur und Kunst als Träger der Erinnerung

2

 

4

Tr.

KKW216

Kültür, Toplum ve Gazetecilik

Journalismus in Kultur und Gesellschaft

2

 

4

Tr.

KKW218

Göç ve Kültür

Migration und Kultur

2

 

4

De.

KKW220

Görsel Kültür ve İletişim Araştırmaları (Görsel Bilim)

Visuelle Kultur- und Kommunikationsforschung (Visual Science)

3

 

6

Tr./De.

KKW226

Kültür ve Küreselleşme

Kultur und Globalisierung

2

 

4

De.

KKW228

Kültürlerarası İletişim I

Interkulturelle Kommunikation I

2

 

4

Tr./De.

KKW262

Mesleki Almanca IV: Metin Analizi

Fachsprache Deutsch IV: Textanalyse

3

 

2

De.

ENG202

İngilizce IV

Englisch IV

3

 

2

Eng.

 

Toplam

Summe

19

0

30

19

 

 

5.Dönem/ 5.Semester

Kod / Kode

Dersin Adı

Modulname

T

U

AKTS/ ECTS

DİL* /SPRACHE

KKW325

Edebiyat ve Metinlerarasılık

Literatur und Intertextualität

2

1

4

Tr.

KKW323

Kültürlerarası İletişim II

Interkulturelle Kommunikation II

2

 

4

Tr./De.

KKW307

Alımlama ve Medya Etkileri Araştırmaları

Rezeptions- und Medienwirkungsforschung

3

 

6

Tr.

KKW317

Halkla İlişkiler

Öffentlichkeitsarbeit

2

1

4

De.

KKW329

Dijital Medya Laboratuvarı

Digital Media Lab

 

3

4

Tr:

KKW361

Mesleki Almanca V: Metin Üretimi I

Fachsprache Deutsch V: Textproduktion I

3

 

2

De.

 

Seçmeli Ders I

Wahlfach I

2

 

3

Tr.

 

Seçmeli Ders II

Wahlfach II

2

 

3

De.

 

Toplam

Summe

16

5

30

21

 

6.Dönem/ 6.Semester

 Kod / Kode

Dersin Adı

Modulname

T

U

AKTS/ ECTS

DİL* /SPRACHE

KKW302

Medya Okuryazarlığı

Media Literacy

2

 

4

Tr.

KKW324

Kültürel Bellek

Kulturelles Gedächtnis

3

 

6

De.

KKW306

Medya ve Etik

Medien und Ethik

2

1

4

Tr.

KKW328

Bilgi ve İletişim Hukuku

Informations- und Kommunikationsrecht

3

 

5

Tr.

KKW362

Mesleki Almanca VI: Metin Üretimi II

 Fachsprache Deutsch VI: Textproduktion II

3

 

2

De.

 

Seçmeli Ders III

Wahlfach III

2

 

3

De.

 

Seçmeli Ders IV

Wahlfach IV

2

 

3

De.

 

Seçmeli Ders V

Wahlfach V

2

 

3

Tr.

 

Toplam

Summe

19

1

30

20

 

7.Dönem/ 7.Semester

Kod / Kode

Dersin Adı

Modulname

T

U

AKTS/ ECTS

DİL* /SPRACHE

KKW401

Siyasal İletişim ve Medya

Politische Kommunikation und Medien

2

 

4

Tr.

KKW405

Kültür Politikası

Kulturpolitik

2

 

4

De.

KKW427

Kültür Felsefesi

Kulturphilosophie

2

 

4

Tr.

KKW415

Kültür ve Mekan

Kultur und Raum

2

 

4

Tr.

KKW425

Araştırma Kolokyumu I

Forschungskolloquium I

4

2

5

De.

 

Seçmeli Ders VI

Wahlfach VI

2

 

3

Tr.

 

Seçmeli Ders VII

Wahlfach VII

2

 

3

De.

 

Seçmeli Ders VIII

Wahlfach VIII

2

 

3

Tr.

 

Toplam

Summe

18

2

30

20

 

8.Dönem / 8. Semester

 Kod / Kode

Dersin Adı

Modulname

T

U

AKTS/ ECTS

DİL* /SPRACHE

KKW422

Kurumsal İletişim

Kommunikation in Unternehmen

2

1

4

Tr.

KKW424

Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler / Kurumlar

Kulturelle und kreative Institutionen

2

 

4

De.

KKW426

Bitirme Projesi

Abschlussprojekt (BA-Arbeit)

 

 

8

Tr.

KKW428

Kültür ve Medya Ekonomisi

Kultur- und Medienökonomie

2

 

4

De.

KKW418

Araştırma Kolokyumu II

Forschungskolloquium II

2

 2

7

Tr.

KKW420

Seçmeli Ders IX

Wahlfach IX

2

 

3

De.

 

Toplam

Summe

10

3

30

13

 

 

*Öğretim Planında Belirtilen Derslerin en az %30’u Almanca olmak üzere derslerin öğretim dili her

eğitim-öğretim yılının başında fakülte yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

 

Seçmeli Ders Havuzu / Wahlfachpool

Öğrenciler, seçmeli dersleri aşağıda yer alan bölüm derslerinin yanı sıra, diğer fakülteler tarafından açılan derslerden de seçebilir. Her dönem için 30 AKTS’yi tamamlama ve toplamda 8 dönem içinde tüm seçmeli dersler için 24 AKTS’yi tamamlama koşulunu yerine getirmek gerekmektedir.

 

 KOD / KODE

Dersin Adı

Modulname

T

U

AKTS/ ECTS

KKW001

Almanya’da Göçmen Edebiyatı

Migrantenliteratur in Deutschland

2

 

3

KKW002

Kültürlerarası Edebiyat

Interkulturelle Literatur

2

 

3

KKW321

Felsefe Tarihi

Geschichte der Philosophie

2

 

3

KKW429

Estetik

Aesthetik

2

 

3

KKW330

Dil Felsefesi

Philosophie der Sprache

2

 

3

KKW432

Medya Felsefesi

Medienphilosophie

2

 

3

KKW309

Teori ve Pratikte Çeviri

Übersetzung in der Theorie und in der Praxis

2

 

3

KKW331

Medya Kurgusu ve Ekonomi

Mediale Konstruktionen und Wirtschaft

2

 

3

KKW333

Medya Kurgusu ve Jeopolitik

Mediale Konstruktionen und Geopolitik

2

 

3

KKW339

Medya Kurgusu ve Doğu-Batı

Mediale Konstruktionen und Kultur: Europa und Orient

2

 

3

KKW335

Dijital Medya Laboratuvarı: Televizyon

Digitale Medien Lab: Fernsehen

 

3

6

KKW337

Dijital Medya Laboratuvarı: İnternet

Digitale Medien Lab: İnternet

 

3

6

KKW411

Kamu Medya Kurumları ve Yönetimi

Institutionen und Verwaltung der Medien (mit Schwerpunkt auf öffentliche Medien)

2

 

3

KKW413

Özel Medya Kurumları ve Yönetimi

Institutionen und Verwaltung der Medien (mit Schwerpunkt auf private Medien)

2

 

3

KKW410

Dijital Medya Laboratuvarı: Kültür Politikası

Digitale Medien Lab: Kulturpolitik

 

3

6

KKW412

Dijital Medya Laboratuvarı: Kültür Yönetimi ve Ekonomisi

Digitale Medien Lab: Kulturmanagement und -ökonomie

 

3

6

KKW430

Alman Yazarlar ve Edebi Metinler

Deutsche Schriftsteller und Literarischer Texte

2

 

3

 

 

 

 


Bu sayfa 2-8-2018 13:51 tarihinde güncellendi.