2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 51. maddesine göre hazırlanan, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. Maddesinde yer alan Komptrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleşerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu karar 13 Ağustos 1984 tarih ve 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş ve 13 Ağustos 1984 tarih ve 18488 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığımızın temel görevi bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para, malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için, gerekli olan destek hizmetleri ile mal ve hizmet ihtiyaçlarının, mali kaynakların etkin bir şekilde kullanılarak sağlanmasıdır.

 

Görevleri  :

  • Rektörlük ve bağlı birimlerinin tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ile makine ve teçhizat alımlarıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı satın alma ve tüm ihale süreçlerini yapmak ve yönetmek
  • Üniversitemizin güvenlik, temizlik, ulaşım, aydınlatma, bakım onarım gibi her türlü destek hizmetlerinin yürütülmesini,
  • Taşınır ve taşınmaz edinimi, kiralanması ve tahsis işlemleri,
  • Taşınır Mal Yönetmeliği’ne uygun şekilde edinimi yapılan mal ve malzemenin kayıtlarının tutulması, depolanması, korunması ve dağıtımının planlanıp yapılması,
  • Üniversitemiz bünyesinde yürütülen ve yapılması planlanan Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerinin satın alımları ve her türlü işlemleri yürütülmektedir.

 


Bu sayfa 18-9-2018 13:53 tarihinde güncellendi.