Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesine ilişkin aşağıda yapılan açıklamalar, herhangi bir taahhüt niteliğinde olmayıp, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu açıklamalara ilişkin konular zaman içerisinde değişebileceği gibi, bağlayıcı kurallar Üniversitemizin yönetmelik ve yönergelerinde yer almaktadır. Bu açıklamalarla mevzuatta yer alan kurallar arasında farklılıklar bulunduğu takdirde geçerli olacak kurallar mevzuat düzenlemeleri olacaktır.

 

1-Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi “çift diploma” veriyor mu?

Üniversitemizde hukuk eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz, hukuk lisans derecesi ile mezun olurlar ve Türkiye’de geçerli bir lisans diploması almaya hak kazanırlar. Bu diplomanın Almanya’da doğrudan geçerliliği bulunmamakta olup, “hukuk” eğitimi ve mesleğinin her ülke nazarında “yerel” olması sebebiyle çift diploma verilmesi mümkün ve makul değildir.  Almanya’da hukuk kariyerini sürdürmek isteyen öğrencilerimizin bu ülkede lisans programlarına başvurması, denklik derslerini vererek mezun olmaları ve iki aşamalı devlet sınavını geçmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimiz Almanya’da denklik derslerinin verilmesi hususunda başka üniversitelerde hukuk eğitimi alan öğrencilere göre daha avantajlı konumdadır. Nitekim üniversitemizde, lisans öğretimindeki zorunlu hukuk derslerinin %30’u Almancadır ve bu derslerin yanı sıra mesleki yabancı dil desteğine yönelik dersler de tam zamanlı ve yarı zamanlı Alman öğretim üyelerimiz tarafından verilmektedir. Bu dersler ve bunlar dışında öğrencilere Almanca olarak verilen Avrupa Ekonomi Hukuku, Ekonomi Hukuku ve Etik, Uluslararası Hukuk ya da İleri Alman Hukuku gibi seçimlik ders grupları sayesinde üniversitemiz, öğrencilerine Almanya’da denkliği kabul edilen dersleri halihazırda Türkiye’de, uzman Alman öğretim üyelerinden alabilme imkânını sunmaktadır. Hukuk eğitiminde “çift diploma” verildiğini belirten lisans programları genelde 2 yıl Türkiye’de 2 yıl Almanya’da eğitim almak üzere hazırlanmıştır. Ülkemizdeki hukuk eğitimi için dahi 4 yılın yeterli olmadığı ve Almanya’da hukuk eğitimini tamamlayan Alman vatandaşlarının söz konusu devlet sınavlarındaki başarı oranlarının %20-25 olduğu göz önüne alındığında 2 yıl gibi kısa bir süre hem Türkiye’deki hem de Almanya’daki zorlu eğitimin derslerini başarıyla tamamlamak, eğitimin verimini ve kalitesini düşürebilecektir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken husus, bu tip çift diploma verilen programların doğrudan Almanya’da çalışma imkânı sağlamadığı, sadece oradaki devlet sınavına giriş hakkı tanıdığıdır.

 

      Belirtmek gerekir ki Almanca dil bilgisi ile Türk ve Alman hukuklarına hakim bir kimsenin Almanya’da “danışman hukukçu” sıfatıyla Türk ve Alman vatandaşlarına hizmet sunması mümkün olup, bu hizmeti sunmak için Almanya’da avukatlık yapıyor olmak gerekli değildir. Bu bağlamda, Hukuk danışmanlığı yapabilmek için TAÜ’den alınan hukuk lisans diploması geçerli bir diploma olup, TAÜ’de verilen Alman hukukuna ve Türk hukukuna dair teorik-pratik bilgiler bu anlamda yeterli düzeydedir. Bu konuda TAÜ Hukuk Fakültesi’nin öğretim planı ve ders programı Türkiye’deki diğer hukuk fakültelerinden farklılık arz etmektedir. Bu nedenle bu plan ve programların öncelikle incelenmesi tavsiye olunur.

Hukuk Fakültesi öğretim planı ve örnek olması adına 2017-2018 Bahar Dönemi ders programı için şu linklere bakılması tavsiye olunur:

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM PLANI

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ/HUKUK FAKÜLTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI -BAHAR DÖNEMİ- DERS PROGRAMI

 

Üniversitemizin vermiş olduğu lisans diploması ile Almanya’da birçok üniversitede doğrudan yüksek lisans yapabilmek için kabul alınması mümkündür. Bu anlamda üniversitemizin uluslararası bağlantıları ve uluslararası ortakları için şu linklere bakılması tavsiye olunur.

KONSORSİYUM ÜYELERİ

ÖZEL ORTAKLAR

 

2- Türk Alman Üniversitesi’nde eğitim ücretli midir?

Üniversitemiz, Milletlerarası anlaşma ile Türk kanunlarına göre kurulmuş bir devlet üniversitesidir ve eğitim ücretsizdir. (Diğer devlet üniversitelerinde olduğu gibi çeşitli hallerde katkı payı/öğrenim ücreti ödenmesi gerekebilir, bu haller için şu linke bakılması tavsiye olunur: TÜRK-ALMAN  ÜNİVERSİTESİ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ )

 

3-TAÜ, Hukuk Fakültesi’ni kazanan her öğrenciyi Almanya’ya gönderiyor mu?

Üniversitemizin DAAD Kurumu ile olan özel bağından ötürü, hazırlık okulunu başarıyla tamamlayan ve belirli bir başarı sağlayan öğrencilerimizin büyük çoğunluğu ilk eğitim-öğretim yılları sonunda DAAD bursu ile yazın Almanya’da dil okullarına gönderilmiş, sonraki senelerde de Alman Yüksek Mahkemelerini, Meclisini ve bunun gibi birçok devlet kurumunu Alman ve Türk hocalarımız eşliğinde ziyaret etme imkânı bulmuşlardır. Bu ziyaretlere ilişkin fotoğraflar ve bilgilendirmeler resmi fakülte sayfamızda, resmi twitter (@tauhukuk) ve instagram (@tau_hukuk) hesaplarımızda yayımlanmış ve yayımlanmaya devam etmektedir.

Ancak 2013 yılında eğitime başlayan Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi, artan kontenjanlar ve bir Devlet üniversitesi olmaktan kaynaklanan sınırlı imkanlar sebebiyle artık her öğrenciyi doğrudan yaz okuluna gönderememektedir. Bununla birlikte yaratabildiğimiz ekonomik kaynaklar ve DAAD veya YÖK’ten alınan destekler ölçüsünde yaz okuluna gitmek için başvuran öğrencilerimiz arasından genel not ortalamasına göre daha evvel TAÜ tarafından Almanya’ya gönderilmemiş olanlara öncelik tanınmak suretiyle yaz okuluna öğrenci gönderme gayretlerimiz devam etmektedir. 2017-2018 Öğretim yılında bu yöntemle belirlenen 15 öğrencimiz Almanya’nın Halle şehrinde Prof. Dr. Henning Rosenau’nun danışmanlığında yaz okulunda bulunmaktadır.

HUKUK FAKÜLTESİ 2018 YAZ OKULUNA KATILMAYA HAK KAZANANLAR

 

 

4- TAÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi olmam halinde, öğrenci değişimi programlarından yararlanabilir miyim?

Türk Alman Üniversitesi öğrencileri Erasmus gibi öğrenci değişim programlarından yararlanabilir. Türk Alman Üniversitesi, Alman Konsorsiyumu (K-TDU) ile iş birliği halindedir. Bu Konsorsiyuma 37 Alman Üniversitesi ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) üyedir. Bu sebeple üniversite öğrencilerimiz birçok yabancı üniversitede çeşitli programlar çerçevesinde eğitim görebilmektedir. Erasmus özelinde Fakültemizle anlaşmalı üniversiteler için şu linkin incelenmesi tavsiye olunur:

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ANLAŞMA LİSTESİ

 

Konsorsiyum üyeleri içinse şu linke bakılması tavsiye olunur: Konsorsiyum Üyeleri 

 

5- TAÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi olmam halinde, çift anadal veya yandal yapabilir miyim?

Türk Alman Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi hükümlerine göre başarı kriterlerini sağlayan öğrencilerimiz, ikinci bir anadal programına kayıt yaptırarak ikinci bir lisans diploması alabilir veya yandal programına başvurarak ilgi duydukları alanda uzmanlık kazanabilirler. İlgili Yönerge için aşağıdaki linke bakılması tavsiye olunur:

ÇİFT ANADAL YANDAL PROGRAMI

 

6- TAÜ Hukuk Fakültesi’nde derslere devam zorunluluğu var mıdır ve “Ders Değerlendirme Ölçütü” nasıldır?

Türk Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Hazırlık Sınıfı ile Lisans Programlarında İngilizce Derslerin Eğitim-Öğretimi ve Sınav Yönergesi 7. maddesi 3. fıkrası uyarınca hazırlık sınıfında öğrenciler derslere %80 devam etmek zorundadır.

Hukuk lisans eğitimi sırasında, kural olarak derslere devam zorunluluğu bulunmakla birlikte, her dersin öğretim üyesi tarafından devam mecburiyeti üzerinde, baştan belirlenmek koşuluyla takdir yetkisi kullanılabilmektedir. Bu çerçevede derslere yeterli seviyede devam edilmemesi, sınıf geçme üzerinde etkili olabilmektedir.

Üniversitemizde, 08.09.2017 tarih ve 2017/56 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen "Türk-Alman Üniversitesi Lisans Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi"nin 5. maddesi uyarınca, 2017- 2018 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren, Hukuk Fakültesi Lisans Programında tüm sınıflarda öğrenci başarı notları Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) kullanılarak belirlenmektedir. (Bağıl değerlendirme sisteminde her bir öğrenciye not verme işlemi, sınıftaki öğrencilerin ortalama başarı düzeyi ve standart sapma değeri ölçüt alınarak yapılır) (Öğretim üyesinin talebi üzerine ilgili ders için bağıl değerlendirme sistemi yerine mutlak değerlendirme sisteminin kullanılması fakülte yönetim kurulunun onay vermesi halinde mümkündür).

Dersler “dönemlik sistem” üzerinden yapılmakta olup, “yıllık ders sistemi” fakültemizde uygulanmamaktadır. Derslerin değerlendirilmesi için her dönem içerisinde kural olarak bir VİZE, bir FİNAL sınavı yapılmaktadır. Ayrıca dersin öğretim üyeleri tarafından öğrencilere yazılı olarak teslim etmek üzere ve sözlü olarak sunulması şeklinde ÖDEVLER verilebilmekte ve öğretim üyesinin takdirine göre bu ÖDEVLER ders geçme notu üzerinde etki etmektedir.

Bunlara ilaveten, fakülteden mezun olabilmek için her bir öğrencimizin danışman hocaları eşliğinde BİTİRME TEZİ hazırlaması ve jüri üyeleri önünde bitirme tezlerini sunmaları zorunludur. Bu kapsamda öğrencilerimiz akademik araştırma yapma ve akademik dilde yazma ile sunum hazırlamayı öğrenerek mezun edilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi için TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS BİTİRME ÇALIŞMASI ESASLARI

Ayrıca  

TAÜ HUKUK FAKÜLTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ   

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

 

7- Türk Alman Üniversitesi’nde eğitim tamamen Almanca mı?

Türk Alman Üniversitesi’nde hukuk lisans programında Almanca derslerin tüm programa oranı %30’dur. Hukukun yerel niteliği gereği üniversitemizde Türk hukukuna ilişkin dersler Türkçe, uluslararası hukuka ve Alman hukukuna ilişkin dersler ise Almanca anlatılmaktadır. Almanca yapılan dersler sadece Alman akademisyenler tarafından yürütülmektedir.

 

8- Hazırlık eğitimi almak zorunlu mudur? Hazırlık eğitimini belirli bir sürede bitirme zorunluluğu var mıdır?

Üniversitemizde Almanca hazırlık sınıfı, muafiyet sağlayan dil belgelerinden birini sunmayan öğrenciler için zorunludur. Muafiyet sağlayan dil belgeleri için şu linke YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MUAFİYET SAĞLAYAN DİL BELGELERİ

23 Mart 2016 tarihinde çıkarılan 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 4. fıkrasının (c) bendi uyarınca hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin Türk Alman Üniversitesi’ndeki programlarından ilişikleri kesilir. Bunun neticesinde öğrencinin yatay geçiş ile başka bir üniversitedeki aynı bölümün Türkçe programına geçmesi zorunludur.

 

9- Türk Alman Üniversitesi’nde İngilizce de öğrenebilir miyim?

Üniversitemiz öğrencilerinin İngilizce öğrenmeleri de zorunludur. Dört yıllık eğitim süresine yayılmış olarak zorunlu İngilizce dersleri verilmekte olup; bu sürenin sonunda C1 düzeyinde İngilizce bildiğini ispat edemeyen öğrenciler mezuniyet hakkı elde edememektedir. Ayrıca fakültemizde henüz zorunlu ya da seçimlik ders niteliğinde olmasa da katılmak isteyen öğrenciler için SERTİFİKALI HUKUK İNGİLİZCESİ programları düzenlenmekte olup; bu programların zorunlu ya da seçimlik ders olması hususundaki çalışmalar sürdürülmektedir.

 

10-Kontenjan sıralamalarınız arasındaki fark nedir?

Türk-Alman Üniversitesi’nin kurulmasına ilişkin Milletlerarası Anlaşma gereği, Türkiye’de faaliyet gösterip Almanca eğitim veren liselerden mezun olan öğrencilere özel bir kontenjan üzerinden Üniversitemiz programlarına yerleşme imkânı tanınmıştır. Bu çerçevede Hukuk Fakültesi için tanınmış bulunan kontenjan 2018-2019 dönemi için 15 olarak belirlenmiştir.

2017 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre, Hukuk Fakültesi’ne normal kontenjandan yerleşen en düşük sıralamalı öğrenci 12.934.; Almanca eğitim veren liseler için ayrılan kontenjandan yerleşen en düşük sıralamalı kişi 24.890.; okul birincisi kontenjanından yerleşen en düşük sıralamalı kişi ise 24.204. olmuştur.

 

11- Lisede Almanca eğitim görmüş olan herkes Almanca eğitim veren liseler için ayrılan kontenjanla Türk Alman Üniversitesi’ne kayıt yaptırabilir mi?

Almanca eğitim veren liseler için ayrılan kontenjanla Türk Alman Üniversitesi’ne yerleşebilmek için, mezun olunan lisenin ikinci dilinin Almanca olması yeterli değildir. İlk eğitim dilinin Almanca olması gerekmektedir. Hangi liselerin bu kapsamda olduğunun belirlenmesi için ALMANCA EĞİTİMİ VEREN ya da ALMANCA DERS PROGRAMI UYGULAYAN LİSELER 

 

12-Fakültenizdeki Almanca dersleri Türk öğretim üyeleri tarafından mı verilmektedir?

Fakültemizde şu an için tam zamanlı çalışan dört Alman hocamız bulunmaktadır. Bu hocalarımız dışında, Almanca anlatılacak her hukuk dersi için, alanında uzman yarı zamanlı Alman öğretim üyelerimiz haftalık olarak Almanya’dan gelmekte, bu dersler düzenli olarak Alman öğretim üyelerince verilmektedir. Bu hususta fakülte resmi web sayfamızdan öğretim planımız, ders programımız ve akademik kadromuz incelenebilir.

 TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK  FAKÜLTESİ KADROSU

 

13-Fakültenizdeki ana dersleri araştırma görevlileri mi yürütmektedir?

Hem kamu hukuku, hem özel hukuk alanında fakültemizin kendi kadrosu oldukça zengindir. Ayrıca üniversitemize, öğrencilerimizin köklü üniversitelerin öğretim üyelerinden de ders alabilmeleri için İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nden resmi görevlendirmeler yapılmaktadır. Araştırma görevlileri tarafından, (ilgili öğretim üyesinin sorumluluğu altında yürütülmek kaydı ile) sadece pratik çalışma dersleri veya çalışma grupları yürütülmektedir. 

 

14- Türk Alman Üniversitesi’nin ulaşım imkânları nasıldır?

 • 15F Kadıköy/Beykoz hattını kullanarak, "Türk-Alman Üni." durağında inebilirsiniz. Hattın tüm seferleri üniversitemizden geçmektedir.
 • 136 Alibahadır/Kavacık hattının tüm seferleri üniversitemizden geçmektedir.
 • 136B Kavacık/Türk-Alman Üniversitesi hattının tüm seferleri üniversitemizden geçmektedir. 
 • 136Z Alibahadır/Zerzavat-Kavacık hattının tüm seferleri üniversitemizden geçmektedir.
 • 15BK Dereseki/Kadıköy hattının Dereseki kalkışlı 14.10; 14.30; 15.55; 16:30; 16.40 ve 17.05 seferleri üniversitemizden geçerek Yeni Riva Yolu üzerinden Kavacık'a ulaşmaktadır.
 • 135 Kavacık/Poyrazköy veya 15D A.Feneri/Kavacık hatlarından herhangi birini kullanıp "Kaymakdonduran Sapağı" durağında inerek kampüsümüze ulaşabilirsiniz.
 • 11H Ümraniye/Ortaçeşme, 15 Üsküdar/Beykoz,  121A Mecidiyeköy/Beykoz hatlarından herhangi birini kullanıp son durakta inerek kampüsümüze ulaşabilirsiniz.
 • Alternatif olarak Beykoz merkezden ticari taksi ile kampüsümüze ulaşım mümkündür. (Beykoz merkezi ile kampüsümüz arasındaki mesafe yaklaşık 2 km'dir.)

 

Bunun dışında, “Türk-Alman Üniversitesi - Akbaba Köyü Yolu - Riva Beykoz Yolu - Halit Ulukurt Tüneli - Riva Kavacık Yolu –Kavacık” güzergâhını izleyen Ring servisiyle gün içerisinde yarım saat aralıklarla Kavacık’tan Üniversitemize ve Üniversitemizden Kavacık’a ulaşım sağlanmakta ve yeterli talebin olması halinde özel şirketlerle anlaşılarak öğrencilerimize öğrenci servisi imkânları sunulmaktadır. Üniversitemize ulaşım ve Ring servisiyle alakalı aşağıdaki linkleri incelemeniz tavsiye olunur.

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İLETİSİM

DSH ALMANCA YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIK KURSU DÖNEMİ RİNG SERVİS SAATLERİ

İETT OTOBÜS SAATLERİ

 

15-Bir öğrenci Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni hangi sebeple tercih etmelidir?

 1. Türk-Alman Üniversitesi, Almanca eğitim veren tek devlet üniversitesidir. Türk-Alman Üniversitesi öğrencileri, İngilizce’nin yanında Almanca dilini, hukuk Almancasını ve Alman hukukunu da lisans dönemindeyken öğrenme imkânına sahiptir.
 2. Üniversitemiz, kırka yakın Alman üniversitesi ile partner üniversitedir ve Türk ve Alman eğitim sisteminin en iyi kazanımlarını birleştiren uygulama ağırlıklı bir eğitim sistemini benimsemiştir.
 3. Almanca dersler, alanında uzman Alman akademisyenler tarafından verilmektedir.
 4. Sadece İstanbul’da 6000’e yakın Alman firması faaliyet göstermekte olup; hukuk fakültelerinde akademik çalışmalarda Almanca öncelikli yabancı dil olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, Türk-Alman Üniversitesi mezunu olmak meslek hayatına birkaç adım önde başlamak anlamına gelmektedir.
 5. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, Türkiye ve Almanya’da faaliyet gösteren büyük çaplı avukatlık bürolarında ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yapma imkânına sahip olmaktadır.
 6. Öğretim planı diğer birçok fakülteden farklı ve özelliklidir. Üniversitemiz mezunları için Almanya’da hukuk denkliği almak diğer üniversite mezunlarına göre daha kolaydır.
 7. Fakültemizin kadrosu Türk ve Alman akademisyenlerden oluşan seçkin bir kadrodur.
 8. Kontenjanımız, bilinçli bir tercih ile diğer üniversitelere göre oldukça azdır. Bu sayede öğrencilerimiz öğretim üyeleri ile rahatlıkla iletişim kurabilmekte, her bir öğrenci ile özel olarak ilgilenilmesi mümkün olmaktadır.
 9. Üniversite binalarımız yeni inşa edilmiş ve son teknoloji kullanılarak yapılmıştır. Yurt binasının yapımı için anlaşma sağlanmış, proje hazırlanmış ve inşasına ilişkin faaliyetler devam etmektedir. Şu an için üniversitemize ait yurt imkanı bulunmamakta olup, Beykoz yakınlarındaki devlet ve özel yurtların kullanılması mümkündür.
 10. Hukuk Fakültesi’ne özel bir “Hukuk Kütüphanesi” bulunmaktadır. Fakülte Kütüphanesi oldukça zengindir, hem Türkçe hem de yabancı dilde yeterli sayıda eser mevcuttur.
 11. Dersler sadece teorik değil, pratik de işlenmekte ve özellikle farazi dava gibi etkinliklerle hem akademik alanda okuma yazma hem de avukatlık, hâkimlik, savcılık mesleklerini sanal ortamda deneyimleme imkânı sunulmaktadır.
 12. Üniversitemiz yeşille mavinin buluştuğu huzurlu ve doğa ile iç içe bir ortamda eğitim vermektedir.
 13. Üniversitemizin Hukuk Fakültesi oldukça aktiftir. Çeviri yarışmaları, farazi dava yarışmaları, kariyer günleri, geziler gibi birçok etkinlik ve önemli akademisyenlerin katılımıyla birçok sempozyum düzenlenmektedir. Sayılarının az olmasının da avantajıyla fakülte öğrencilerimiz de oldukça aktiftir. Öğrencilerimiz, birçok kulüp kurmakta ve kurdukları bu kulüpler faal olarak çalışmaktadır. Yine öğrencilerimiz, yarışmalara katılmakta ve bu yarışmalardan BİRİNCİLİK ödülleriyle dönmektedir. Bu yarışmaların hazırlık sürecinde öğretim üyelerimiz tarafından bizzat her bir öğrenci ile ilgilenilmektedir.

Sadece son 1 yıl içerisinde yapılan çalışmalar ve öğrencilerimizin başarılarının bir kısmı şu şekildedir:

 • 9 Temmuz 2018 – 3 Ağustos 2018- Almanya Halle/Harz Ceza Hukuku Yaz Okulu (Prof. Dr. Henning Rosenau gözetiminde eğitim/ Halle şehrinde tarihi ve kültürel gezi)
 • 30 Haziran 2018 – Dr. Esra Yılmaz Eren’in (Lizbon) “The Migration Conference 2018” kapsamında gerçekleştirdiği sunum
 • 17 Mayıs- 21 Şubat 2018-“Recht im Film” etkinliği
 • 16 Mayıs 2018 Arş. Gör. Engin Arıkan tarafından gerçekleştirilen “Hukuka Gerçekçi Bir Bakış: Amerikan Hukuki Realizm Akımı” konulu söyleşi
 • 14 Mayıs 2018 - “Teknoloji ve Hukuk” Sempozyumu
 • 13 Mayıs 2018 - Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı anısına düzenlenen Doktrinsel Münazara yarışmasında fakültemiz öğrencilerinin BİRİNCİLİĞİ.
 • 13 Mayıs 2018 - Elsa İstanbul Prof. Dr. Rona Serozan 3. Kurgusal Duruşma Yarışması’nı fakülte öğrencilerimizin BİRİNCİLİĞİ.
 • 04/09 Mayıs 2018 - Luzern Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Andreas Eicker tarafından verilen “İsviçre Ceza Hukukunun Temel Özellikleri” konulu seminer
 • 02 Mayıs 2018 – Dr. Esra Yılmaz Eren tarafından gerçekleştirilen “İbn-i Haldun Düşüncesi ve Adalet Çemberi” konulu söyleşi
 • 30 Nisan 2018- Arş. Gör. Nida Malbeleği tarafından gerçekleştirilen Kültür ve Tabiat Varlıkları konulu İdare Hukuku Okumaları II
 • 20 Nisan 2018- İnfaz Hukuku’nun Temel Unsurları Eğitim Programı
 • 5 Nisan 2018- Arş. Gör. Gökçen Doğan ve Arş. Gör. Mehmet Hamza Arslan tarafından gerçekleştirilen Moda Hukuku konulu söyleşi
 • 27 Mart 2018 - Uluslararası Ceza Hukuku Çalışma grubu etkinliği
 • 20 Mart 2018 - Bir Davanın Anatomisi yarışması
 • 08 Mart 2018- Workshop “Kadın Hakları” ve “Dünyaya İz Bırakan Kadınlar” Sergisi
 • 23 Şubat 2018- Kariyer Günleri Serisi V
 • 15 Şubat 2018- Dr. Öğr. Üyesi Tolga Candan tarafından gerçekleştirilen AB Jean Monnet Burs programı ve burs başvuru imkânlarına dair sunum
 • 9 Şubat-8 Mart 2018- Ödüllü Kısa Film Yarışması Tema: Kadın
 • 22 Aralık 2017- İdare Hukuku Farazi Dava Yarışması
 • 15 Aralık 2017- BM İnsan Hakları Uzmanı Zeliha Aydın tarafından gerçekleştirilen ’BM İnsan Hakları Mekanizmaları” konulu sunum
 • 3 Kasım 2017- Dr. Esra Yılmaz Eren tarafından gerçekleştirilen “Araftaki Suriyelilerin Hukuki Durumu ve Entegrasyonuna ilişkin Çözüm Önerileri” ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde çalışan Av. Gizem Uliç tarafından verilen konferans
 • 11 Ekim 2017 – “Adil Yargılanma Hakkı ve Hukuk Devleti İlişkisi” konulu konferans
 • Hukuk İngilizcesi programı
 • Dr. Esra Yılmaz Eren tarafından yürütülen Göç Hukuku Okumaları
 • Arş. Gör. Eyüp Kaan Demirkıran tarafından verilen Akademik Yazım Usulleri ve Elektronik Veri Tabanları programı

 

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı içerisinde yapılacak olan diğer etkinlikler:

 • Hukuk ve Edebiyat programı
 • Alman mahkeme kararlarının çevrilmesi ile yayımı için öğrenciler ile öğretim görevlileri tarafından kurulmuş çalışma grubu
 • Alman İdare Hukuku çalışma grubu
 • Kariyer merkezi kurulumu
 • “Kazanılmış hak” ve “haklı beklenti” kavramları üzerine karşılaştırmalı hukuk çalışması ve mahkeme kararlarının incelenmesi için çalışma grubu
 • Medeni Hukuk Günleri Sempozyumu
 • Üniversiteler Arası Raoul Wallenberg Varsayımsal Bireysel Başvuru Yarışması’na öğrenci takımlarının hazırlanması
 • Uluslararası Ceza Hukuku eğitimi
 • TAÜ bünyesinde Sürekli Eğitim Merkezi kurulmuş olup, ücretli verilecek sertifika programları
 • Fakülte dergisi çıkartılarak, öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin yayınlarının basılması

 

Tüm duyurularımız ve etkinliklerimiz resmi twitter (taukukuk) ve resmi instagram (tau_hukuk) sayfamızdan takip edebilirsiniz. Başka sorularınızın olması halinde aşağıdaki mail adreslerine mail atmanız tavsiye olunur.

Fakülte sekreteri-Mehmet Ali Akçay:                       akcay@tau.edu.tr

Dekan sekreteri-Yener Yenici:                                  yenici@tau.edu.tr

 

Üniversite ve bölüm tanıtımları için tanıtım günlerine katılabilir, varsa sorularınızı şu adreslere e-posta olarak gönderebilirsiniz:

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Yavuz Uzunal:                                                          uzunal@tau.edu.tr

Gülsüm Şahan:                                                          sahan@tau.edu.tr

 

 


Bu sayfa 18-9-2018 10:57 tarihinde güncellendi.