2018-2019 Bahar Yarıyılı Ara Sınav Mazeret Sınavları Takvimi 

 

2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Takvimi 

2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınav Takvimi 

2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Programı

2018-2019 Güz Yarıyılı Ara Sınav Mazeret Sınavları Takvimi

 

 

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dekanlığı

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sınavlarında Öğrencilerin

Uyması Zorunlu Kurallar

1-Öğrenciler, sınav süresi boyunca, sınavda görevli öğretim elemanının sınav düzenine dair talimat ve uyarılarına uymak ile yükümlüdürler ve aksine bir davranış disiplin soruşturması çerçevesinde değerlendirilebilir.

2-Sınav salonuna öğrenci kimliği ve kalem, silgi gibi sınavın yazılmasında kullanılacak gereçler ile öğretim elemanı tarafından sınavda kullanılmasına izin verilmiş kaynaklar getirilebilir. Ayrıca, sınav salonuna diğer öğrencileri rahatsız etmeyecek şekilde tüketilmesi ve arkada çöp bırakılmaması koşuluyla su getirilebilir. Salona, bu sıralananlar dışında herhangi bir eşyanın (cep telefonu, ders notları ve kitapları, vb.) getirilmesi durumunda, cep telefonlarının kapatılması, ders notları, ders kitapları ve diğer eşya ve malzemelerin öğrencinin sınav sırasında çantasına veya ulaşamayacağı bir yere konulması, montların askıya asılması gerekir. Sınav gözetmenleri cep telefonu, ders notları, ders kitapları ve diğer eşya ve malzemeleri sınav düzeni için gözetim altına alabilirler. Sınavda izin verilen materyallerin öğrenciler arasında değiş tokuş yapılarak kullanılması yasaktır. Her öğrenci kendi materyallerini kullanabilir.

3-Sınavın başladığının sözlü olarak sınav gözetmeni tarafından duyurulmasıyla sınav başlamış sayılır. Sınav sırasında, öğretim elemanı tarafından kullanılmasına izin verilmemiş bir kaynaktan (ders notu, kitap vb.) yararlanılması, diğer bir öğrencinin sınav kâğıdına bakılması, öğrenciye sınav kâğıdının gösterilmesi ve diğer bir öğrenciyle yazılı veya sözlü olarak herhangi bir bilgi alışverişinde bulunulması ve benzeri eylemler kopya olarak değerlendirilir.

Öğrenciler kendilerine dağıtılan sınav belgelerinin tam ve okunaklı olduğunu, kaç sayfadan oluştuğunu kontrol etmeli ve bir problem olması halinde derhal sorumlu sınav görevlisine bu durumu iletmelidir.

4-Öğrencilerin, zorunlu haller dışında, sınavın başlamasını takip eden 30 dakika boyunca salondan çıkmamaları gerekir. Bu süre zarfında yoklama kâğıdının tamamlanmamış olması durumunda, sınav gözetmeni tarafından öğrencilerin sınav salonunda zorunlu olarak kalma süreleri uzatılabilir.

Bu süre sınavın ilgili öğretim üyesi tarafından daha uzun olarak belirlenebilir. Zira sınavdan bir öğrencinin çıkması halinde, başka bir öğrenci sınava alınmayacaktır.

Sınav salonunda son iki öğrencinin kalması halinde, bu iki öğrenci de sınav evraklarını aynı anda teslim edene kadar sınavdan çıkamayacaklardır.

5-Öğrencilerin zorunlu bir neden olmaksızın, sınav kâğıtlarını teslim etmeden sınav salonundan çıkmamaları gerekir. Zorunlu hal durumunda da sınav sorumlusu öğretim üyelerinden birinin refakati gereklidir. Tuvalet ihtiyaçlarının sınav öncesinde görülmesi gerekmektedir. Ancak çok acil durumlarda refakatçi gözetmen ile üzerinizde herhangi bir belge ve telefon olmadığını göstererek tuvalete gitmeniz mümkün olacaktır.

6-Öğrenci, zorunlu bir nedenle sınav salonunu terk etmesi gerektiğinde durumu sınav gözetmenlerine bildirmelidir; bu duruma uygun davranmayan öğrenci hakkında tutanak tutulur.

7-Öğrenciler sınav kâğıtlarını teslim ederken, kimlik bilgileri ve imzalarının bu kâğıtlarda yer aldığından emin olmalıdırlar.

8-Sınav süresinin bitiminde cevap kâğıtları sınav gözetmenlerine teslim edilmiş olmalıdır. Kâğıdını teslim etmeyen öğrenci hakkında tutanak tutulur.

9-Sınav kâğıdını teslim ederek salonu terk eden öğrenci, sınavın bitiminden önce salona tekrar giremez. Bu kurala aykırı davranan öğrenci hakkında sınav düzenine aykırı davranışı nedeniyle tutanak tutulur.

10-Öğrencilerin birbirlerinin sessiz bir ortamda sınav olma hakkına saygı göstermesi ve sınav cevap kağıtlarını teslim ettikten sonra sınav binasından ayrılmaları gerekmektedir. Sınav sorumlusu, sınav düzenine zarar veren gürültüyü engellemek için öğrencilerden binayı terk etmelerini isteyebilir.

11-Sınavın bitmesine beş dakika kala gözetmen tarafından yapılan uyarıdan sonra, yazma işlemi bitse dahi öğrenciler yerlerinde sessizce oturmalı ve gözetmenin cevap kağıtlarını toplaması beklenmelidir. Toplama işlemi gerçekleştikten sonra, gözetmenin izni dahilinde sınav odası terk edilebilir. Sınav süresinin dolması durumunda yazma işlemi sonlandırılmalı ve cevap kağıtlarının toparlanıp gözetmene teslim edilmelidir. Tüm materyaller toplandıktan sonra gözetmenin izni durumunda sınav odası terk edilebilir. Duyuru yapılana kadar sınav esnasında uygulanması gereken kurallar geçerlidir.

12-Gözetmenler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir,  sorumluluk öğrenciye aittir.

13-Sınav soru kağıdında aksi açıkça belirtilmedikçe cevaplarınızda TÜKENMEZ kalem kullanınız ve öğrenci listelerini de tükenmez kalem ile imzalayınız.

14-Yüksek Öğretim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili hükümleri şöyledir:

Kınama cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 5 - (1) Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.

Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 7 - (1) Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,

Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 8 - (1) Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,

 

DEKANLIK

 

 
 
 
 

Bu sayfa 19-4-2019 14:12 tarihinde güncellendi.