TÜRK - ALMAN ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM PLANI

2016-2017 ÖĞRETİM YILI

 

BİRİNCİ SINIF

I. Yarıyıl 

Kodu Dersin Adı T U AKTS
HUK 101 Hukuk Başlangıcı 2   3
HUK 103 Anayasa Hukuku I  (Genel Esaslar) 2   5
HUK 105 Grundprinzipien des Strafrechts (Ceza Hukukunun Temel Prensipleri) 2   4
HUK 107 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 2 1 5
HUK 111 Allgemeine Rechtsgeschäftslehre (Hukuki İşlem Teorisi)  2   4
HUK 113 Grundprinzipien des Verfassungsrechts (Anayasa Hukukunun Temel Prensipleri) 2   4
HUK 115 Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri 2 1 5
ENG 001 İngilizce I 3   0
Toplam AKTS *   19 30

 

BİRİNCİ SINIF

II. Yarıyıl 

Kodu Dersin Adı T U AKTS
HUK 102 Anayasa Hukuku II (Türk Anayasa Hukuku) 2 2 5
HUK 104 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 3 2 5
HUK 108 Deutsches Allgemeines Vertragsrecht (Alman Sözleşme Hukuku) 2   5
HUK 110 Europäische Rechtsgeschichte (Avrupa Hukuk Tarihi) 2   5
HUK 112 Fallbesprechungen zum Verfassungsrecht (Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları)   2 5
HUK 114 Kişiler Hukuku 2 1 5
ENG 002 İngilizce II 3   0
Toplam AKTS * 21 30

 

İKİNCİ SINIF

III. Yarıyıl 

Kodu Dersin Adı T U AKTS
HUK 203 Anayasa Hukuku III (Temel Haklar ve Uygulanması) 2 2 5
HUK 205 İdare Hukuku I 3 1 5
HUK 207 Ceza Hukuku Özel Hükümler I 2 2 5
HUK 209 Methodenlehre (Metodoloji) 2   5
HUK 211 Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie (Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi) 2   5
HUK 213 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I (Sözleşmeler Hukuku) 4 1 5
ENG 003 İngilizce III 3   0
Toplam AKTS * 24 30

 

İKİNCİ SINIF

IV. Yarıyıl 

Kodu Dersin Adı T U AKTS
HUK 204 Kaufrecht in internationaler Perspektive (Uluslararası Satım Hukuku) 2   4
HUK 206 Ceza Hukuku Özel Hükümler II 2 1 4
HUK 208 Völkerrecht (Milletlerarası Hukuk) 2 1 4
HUK 210 Grundsätze rechtsstaatlicher Gerichtsverfahren (Adil Yargılama İlkeleri) 2   3
HUK 212 İdare Hukuku II 3 1 4
HUK 214 Mali Hukuk  2 1 4
HUK 216 Türk Hukuk Tarihi 2   3
HUK 218 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II (Akit Dışı Sorumluluk) 3 1 4
ENG 004 İngilizce IV 3   0
Toplam AKTS * 26 30

 

ÜÇÜNCÜ SINIF

V. Yarıyıl 

Kodu Dersin Adı T U AKTS
HUK 301 Ticari İşletme Hukuku 2 1 3
HUK 303 Eşya Hukuku I (Zilyetlik ve Menkul Eşya Hukuku) 3 1 4
HUK 305 Medeni Usul Hukuku I 2 1 3
HUK 307 Europarecht (Avrupa Hukuku)  2   3
HUK 309 Ceza Muhakemesi Hukuku I 2 1 3
HUK 311 Deutsches Verwaltungsrecht – Grundbegriffe (Alman İdare Hukuku – Temel Kavramlar) 2   3
HUK 323 Özel Borç İlişkileri I 2 1 3
TUR 001 Türk Dili I 2   2
                    Seçimlik Dersler

HUK 315

Ekonomi Hukuku I

2   3
HUK 319

İleri Alman Hukuku I

-Ausgewählte  Delikte des deutschen Strafrechts

2   3
HUK 321

Avrupa Hukuku ve Uluslararası Hukuk      

-Integration durch Recht, Rechtssetzung und Rechtsvollzug im supraanationalen und internationalen Recht

2   3
Toplam AKTS * 26 30

 

 

ÜÇÜNCÜ SINIF

VI. Yarıyıl 

Kodu Dersin Adı T U AKTS
HUK 302 Şirketler Hukuku 3 1 4
HUK 304 Eşya Hukuku II (Gayrimenkul Eşya Hukuku ve Tapu Sicili) 3 1 4
HUK 306 Medeni Usul Hukuku II 2 1 3
HUK 308 Ceza Muhakemesi Hukuku II 2 2 4
HUK 310 Devlet Kuramı 2   3
HUK 322 Özel Borç İlişkileri II 2 1 4
TUR 002 Türk Dili II 2   2
                     Seçimlik Dersler

HUK 314

Ekonomi Hukuku II

2   3
HUK 318

İleri Alman Hukuku II

-Zivilrecht: Besondere Vertragstypen, Delikt und Bereicherung, Grundbegriffe Sachenrecht

2   3
HUK 320 Avrupa Hukuku ve Uluslararası Hukuk II 2   3
Toplam AKTS * 26 30

 

DÖRDÜNCÜ  SINIF

VII. Yarıyıl 

Kodu Dersin Adı T U AKTS
HUK 401 İş Hukuku 3   3
HUK 403 Devletler Özel Hukuku I (Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku, Türk Kanunlar İhtilafı Hukuku) 2 4
HUK 405 Aile Hukuku 3 1 4
HUK 407 İcra Hukuku 2 1 3
HUK 409 Menschenrechtslehre (İnsan Hakları) 2   3
HUK 419 Taşıma Hukuku 2   3
HUK 423 Kıymetli Evrak 2   2
AIT 001 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2   2
                     Seçimlik Dersler
HUK 413

Ekonomi Hukuku III

2   3

HUK 417

İleri Alman Hukuku III

- Polizeiliche Gefahrenabwehr, Bauen und Infrastruktur

2   3
HUK 421 Avrupa Hukuku ve Uluslararası Hukuk III 2   3
         
Toplam AKTS * 24 30

 

DÖRDÜNCÜ  SINIF

VIII. Yarıyıl 

Kodu Dersin Adı T U AKTS
HUK 402 İflas Hukuku 2   3
HUK 404 Internationales Privatrecht (Devletler Özel Hukuku II) 2   4
HUK 406 Miras Hukuku 3 1 4
HUK 408 İdari Usul Hukuku 2 1 3
HUK 410 Vergi Hukuku 2 1 3
HUK 412 Seminer 2   3
HUK 424 Sigorta Hukuku 2 1 2
AIT 002 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2   2
                      Seçimlik Dersler

HUK 416

Ekonomi Hukuku IV

2   3
HUK 420

İleri Alman Hukuku IV

-Zivilrechtliche Sondergebiete, Grundzüge des Zivilprozesses

2   3
HUK 422 Avrupa Hukuku ve Uluslararası Hukuk IV 2   3
Toplam AKTS * 25 30

 

 

  Kısaltmalar : 

HUK : Hukuk Fakültesi 
T : Haftalık Teorik Ders Saati
U : Haftalık Uygulama Ders Saati 
AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sitemi
   
Toplam AKTS * Zorunlu derslerle beraber, Seçmeli Dersler'den 2 grup ders (Toplam 6 Kredi) seçilmesi halinde AKTS toplamı 30 kredi olacaktır. 
   

NOT : 

Seçmeli derslerden her dönem iki ders seçilecektir. İleri Alman Hukuku seçimlik ders grubu hariç, diğer gruplardaki seçimlik dersler %70 Almanca, % 30 Türkçe verilebilir.

 

 


Bu sayfa 27-11-2017 10:16 tarihinde güncellendi.