TÜRK - ALMAN ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM PLANI

(2017-2018 ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK)

 

BİRİNCİ SINIF
I. Yarıyıl 
Kodu Dersin Adı Ö.Dili Saat AKTS
HUK151 Hukuka Giriş T 2 3
HUK153 Anayasa Hukuku I  (Genel Esaslar) T 2 3
HUK155 Grundprinzipien des Strafrechts
(Ceza Hukukunun Temel Prensipleri)
D 3 6
HUK157 Allgemeine Rechtsgeschäftslehre (Hukuki İşlem Teorisi) D 3 5
HUK159 Grundprinzipien des Verfassungsrechts
(Anayasa Hukukunun Temel Prensipleri)
D 2 5
HUK161 Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri T 2 3
HUK163 Ceza Hukukuna Giriş T 2 3
ENG101 İngilizce I T 3 2
  TOPLAM   19 30
         
BİRİNCİ SINIF
II. Yarıyıl 
Kodu Dersin Adı Ö.Dili Saat AKTS
HUK150 Anayasa Hukuku II (Türk Anayasa Hukuku) T 3 4
HUK152 Methodenlehre (Metodoloji) D 3 5
HUK154 Europäische Rechtsgeschichte (Avrupa Hukuk Tarihi) D 2 5
HUK156 Fallbesprechungen zum Verfassungsrecht
(Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları)
D 3 6
HUK158 Kişiler Hukuku T 3 4
HUK160 Türk Hukuk Tarihi T 2 2
HUK162 İktisat T 2 2
ENG102 İngilizce II E 3 2
  TOPLAM   21 30
         
İKİNCİ SINIF
III. Yarıyıl 
Kodu Dersin Adı Ö.Dili Saat AKTS
HUK251 Ceza Hukuku Genel Hükümler I T 3 5
HUK253 İdare Hukuku I T 3 5
HUK255 Milletlerarası Hukuk T 2 3
HUK257 Deutsches Allgemeines Vertragsrecht
(Alman Sözleşme Hukuku)
D 3 5
HUK259 Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie
(Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi)
D 2 4
HUK261 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I (Sözleşmeler Hukuku) T 4 6
ENG201 İngilizce III E 3 2
  TOPLAM   20 30
         
İKİNCİ SINIF
IV. Yarıyıl 
Kodu Dersin Adı Ö.Dili Saat AKTS
HUK250 Ceza Hukuku Genel Hükümler II T 3 5
HUK252 Völkerrecht (Milletlerarası Hukuk) D 3 5
HUK254 Grundsätze rechtsstaatlicher Gerichtsverfahren
(Adil Yargılama İlkeleri)
D 2 4
HUK256 İdare Hukuku II T 3 5
HUK258 Mali Hukuk  T 2 3
HUK260 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II (Akit Dışı Sorumluluk) T 4 6
ENG202 İngilizce IV E 3 2
TOPLAM   20 30
         
ÜÇÜNCÜ SINIF
V. Yarıyıl 
Kodu Dersin Adı Ö.Dili Saat AKTS
HUK351 Ceza Hukuku Özel Hükümler I T 2 3
HUK353 Ticari İşletme Hukuku T 3 4
HUK355 Eşya Hukuku I (Zilyetlik ve Menkul Eşya Hukuku) T 3 4
HUK357 Medeni Usul Hukuku I T 3 4
HUK359 Europarecht (Avrupa Hukuku) D 3 4
HUK361 Deutsches Verwaltungsrecht – Grundbegriffe
(Alman İdare Hukuku – Temel Kavramlar)
D 3 4
HUK363 Özel Borç İlişkileri I T 2 3
TUR001 Türk Dili I T 2 2
  TOPLAM   21 28
                       Seçimlik Modüller
HUK551 Vertiefung im türkischen Recht I (İleri Türk Hukuku I) D 2 2
HUK553 Vertiefung im deutschen Recht I (İleri Alman Hukuku I) D 2 2
HUK555 Wirtschaftsrecht I (Ekonomi Hukuku I) D 2 2
         
ÜÇÜNCÜ SINIF
VI. Yarıyıl 
Kodu Dersin Adı Ö.Dili Saat AKTS
HUK350 Ceza Hukuku Özel Hükümler II T 2 2
HUK352 Şirketler Hukuku T 3 4
HUK354 Eşya Hukuku II (Gayrimenkul Eşya Hukuku ve Tapu Sicili) T 3 3
HUK356 Medeni Usul Hukuku II T 3 4
HUK358 İş Hukuku T 3 3
HUK360 Devlet Kuramı T 2 3
HUK362 Deutsches Strafprozessrecht
(Alman Ceza Muhakemesi Hukuku)
D 3 4
HUK364 Özel Borç İlişkileri II T 2 3
TUR002 Türk Dili II T 2 2
  TOPLAM   23 28
                       Seçimlik Modüller
HUK650 Vertiefung im türkischen Recht II (İleri Türk Hukuku II) D 2 2
HUK652 Vertiefung im deutschen Recht II (İleri Alman Hukuku II) D 2 2
HUK654 Wirtschaftsrecht II (Ekonomi Hukuku II) D 2 2
         
DÖRDÜNCÜ  SINIF
VII. Yarıyıl 
Kodu Dersin Adı Ö.Dili Saat AKTS
HUK451 Ceza Muhakemesi Hukuku I T 3 4
HUK453 Devletler Özel Hukuku I (Vatandaşlık, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku) T 3 4
HUK455 Aile Hukuku T 3 4
HUK457 İcra Hukuku T 3 4
HUK459 İnsan Hakları Hukuku T 2 2
HUK461 Deutsches Besonderes Verwaltungsrecht
(Alman Özel İdare Hukuku)
D 3 4
HUK463 Taşıma Hukuku T 2 2
HUK465 Kıymetli Evrak Hukuku T 2 2
AIT001 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I T 2 2
  TOPLAM   23 28
                       Seçimlik Modüller
HUK751 Vertiefung im türkischen Recht III (İleri Türk Hukuku III) D 2 2
HUK753 Vertiefung im deutschen Recht III (İleri Alman Hukuku III) D 2 2
HUK755 Wirtschaftsrecht III (Ekonomi Hukuku III) D 2 2
         
DÖRDÜNCÜ  SINIF
VIII. Yarıyıl 
Kodu Dersin Adı Ö.Dili Saat AKTS
HUK450 Ceza Muhakemesi Hukuku II T 3 4
HUK452 İflas Hukuku T 2 3
HUK454 Internationales Privatrecht II (Grundprinzipien vom IPR und das türkische Kollisionsrecht)
Devletler Özel Hukuku II (Genel İlkeler ve Türk Kanunlar İhtilafı Hukuku)
D 3 5
HUK456 Miras Hukuku T 3 4
HUK458 İdari Yargılama Hukuku T 2 2
HUK460 Vergi Hukuku T 2 3
HUK462 Seminer T 2 2
HUK464 Sigorta Hukuku T 2 3
AIT002 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II T 2 2
  TOPLAM   21 28
                       Seçimlik Modüller
HUK850 Vertiefung im türkischen Recht IV (İleri Türk Hukuku IV) D 2 2
HUK852 Vertiefung im deutschen Recht IV (İleri Alman Hukuku IV) D 2 2
HUK854 Wirtschaftsrecht IV (Ekonomi Hukuku IV) D 2 2
  TOPLAM AKTS* : 240
         
         
Kısaltmalar :       
T : Türkçe      
D : Almanca      
E : İngilizce      
HUK : Hukuk Fakültesi       
AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sitemi      
Toplam AKTS * : Zorunlu derslerle beraber, Seçmeli Modül'den 1 grup ders (2 Kredi) seçilmesi halinde AKTS toplamı 30 kredi olacaktır. 
NOT :         

 


Bu sayfa 27-11-2017 10:08 tarihinde güncellendi.