OHAL Rejimi ve AİHS - Temel Hak ve Özgürlüklerin Askıya Alınması

ve Bireysel Başvuru Konulu Panel

 

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi tarafından 30 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen panelde, Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız ve AİHM eski raportörü Av. Duygu Köksal, Prof. Dr. Dr. h. c. Philip Kunig moderatörlüğünde olağanüstü hal rejimi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin askıya alınması ve bireysel başvuru konuları ele alındı.

Panel Yrd. Doç. Dr. Barış Atladı’nın yaptığı açılış konuşmasına müteakip, Fakültemiz öğretim üyelerinden  Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Philip Kunig olağanüstü hal rejimine dair hukuki perspektifleri Caesar/Octavian, Carl Schmitt ve Carl J. Friedrich döneminden örnekler vererek, tarihsel gelişimiyle birlikte ortaya koydu.

Sonrasında Hukuk Fakültesi dekanımız Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız yaptığı sunumunda hukukun hayatın her alanında olduğunu belirtip; olağanüstü hal rejiminin de hukuki açıdan değerlendirilmesinin zorunluluk arz ettiğini ifade etti. Bilhassa da ölçülülük ve hukuki denetim imkanlarının olağanüstü hal dönemlerinde de  anayasal ve uluslararası hukuktan kaynaklanan güvence vasfına  sahip olduklarını belirten Yıldız, güncel ceza muhakemesi hukuku uygulamalarından konuya dair örnekler verdi.

Panelin son konuşmacısı olan AİHM eski raportörü Av. Duygu Köksal, yaptığı sunumda AİHM içtihatlarından örnekler vermek suretiyle, olağanüstü hal rejimi uygulamalarının tarafı olduğumuz AİHS ile uyumluluğunu ele aldı. Gerek olağanüstü hal rejiminin ilanına dair hukuki gerekçeler ve gerekse bu dönemde yapılan hukuki düzenlemeler ile bunların uygulamasının, AİHM'nin huzuruna getirilmesi durumunda, yüksek mahkemenin gerçekleştireceği değerlendirmeye dair önceki içtihatlarına dayalı olarak ipuçları veren Köksal, özellikle AİHS mad. 6 bakımından çeşitli sıkıntıların doğabileceğini konuşmasında ifade etti.

Sunumların ardından Yrd. Doç. Dr. Berke ÖZENÇ yönetiminde gerçekleştirilen soru-cevap kısmında panel katılımcılarının sunumlara dair soru ve görüşleri ele alındı. Yoğun katılımla gerçekleşen panel, güncel konuların hukuki düzlemde ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanıyan ilk bilimsel faaliyetlerden birisi oldu.

 

 

Yrd. Doç. Dr. Barış Atladı (Türk-Alman Üniversitesi)

AİHM eski raportörü Av. Duygu Köksal

TAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız ve Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Philip Kunig

TAÜ Destekleme Vakfı Başkanı Emre Can ve AİHM eski raportörü Av. Duygu Köksal

Konferans Salonundan Genel Görünüm

 


Bu sayfa 10-3-2017 15:14 tarihinde güncellendi.