Hukuk Fakültesi Öğrencileri Avrupa’da

 

Üniversitemiz hukuk fakültesi öğrencilerinden oluşan 11 kişilik bir grup, 1-3 Şubat 2017 tarihleri arasında Yrd. Doç. Dr. Barış Atladı, Arş. Gör. Esra Yiğit, Arş. Gör. Anıl Köroğlu ve Arş. Gör. Ömer Egeliği’nden oluşan delegasyon gözetiminde Almanya ve Fransa’da yüksek mahkemeleri ve önemli hukuk kurumlarını ziyaret etmişlerdir.

1 Şubat 2017’de başlayan program çerçevesinde, katılımcı grup ilk olarak alanında Avrupa’da ve uluslararası camiada en önemli kuruluşlardan olan Max Planck Uluslararası ve Yabancı Ülkeler Ceza Hukuku Enstitüsü’nü ziyaret etmişler ve Enstitünün Türkiye departmanı sorumlusu Dr. Silvia Tellenbach ve enstitü yöneticilerinden Dr. Johanna Rincenau’dan enstitüye dair bilgi almışlardır. Bu çerçevede Enstitünün idari işler sorumlusu olan Elisabeth Martin tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme sunumunda öğrencilerimiz Enstitü kütüphanesi konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibi olmuşlardır.  Bunu müteakip Dr. Rincenau, bilgilendirme sonrası öğrencilerimize bilhassa Enstitünün ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği faaliyetler ile Fakültemiz mezunlarının Ensitüt çerçevesinde kariyer imkanları hakkında bilgi vermiş ve kendisinin müdafii olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde yürüttüğü  davalara dair ilginç anekdotları da paylaşmıştır. Sayın Dekanımız Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız’ın da teşrifleriyle zenginleşen Enstitü ziyareti Dr. Rincenau’a üniversitemizi tanıtan yayınların takdimiyle sona ermiştir.

Yine 1 Şubat 2017 tarihinde öğrencilerimiz Freiburg şehrinin önde gelen avukatlarından Sinan Akay’ı bürosunda ziyaret etmişlerdir. Samimi bir sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette Sinan Akay öğrencilerimizin özellikle Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarımızın hukuki sorunlarına dair ihtiyaç ve talepleri ile Almanya’da avukatlık mesleğinin icra edilişine dair ayrıntılı bilgiler edinmişlerdir.

2 Şubat 2017 günlü programda ise öğrencilerimiz Alman hukuk sisteminin yüksek mahkemeleri statüsüne sahip olan Bundesgerichtshof (Federal  Yüksek Mahkeme) ve Bundesverfassungsgericht’i (Federal Anayasa Mahkemesi) Karlsruhe şehrinde ziyaret etmişlerdir. Federal Yüksek Mahkeme ziyaretinde öğrencilerimizi kurum ve Alman hukuk sistemi hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilendirme görevini ise Federal Yüksek Mahkeme tetkik hakimlerinden Christoph Bröker (OLG Hamm) üstlenmiştir. Kendisinin gözetimi ve eşliğinde yaklaşık 2 saat süren ziyarette, öğrencilerimiz Federal Yüksek Mahkeme’nin misyon ve işleyiş sistemine dair, Fakültemizde öğrendikleri bilgileri yerinde görme imkanına sahip olmuşlardır. Aynı gün Federal Anayasa Mahkemesi’ne yönelik gerçekleştirilen ziyaret esnasında ise öğrencilerimiz kurum çalışanı Wolfram Nettersheim tarafından, kurumun tarihçesi ve işleyişi hakkında bilgilendirilmiştir. Öğrencilerimizin eğitimleri esnasında üniversitemizde Alman anayasa ve anayasa yargılaması hukukuna dair edindikleri bilgiler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen savcı Nettersheim, Alman Anayasa Mahkemesi’ne yönelik ziyaretimizden memnuniyetini dile getirmiştir.

Kurum ziyaretleri programının son günü olan 3 Şubat 2017 tarihinde ise öğrencilerimiz Avrupa Birliğinin en önemli kurumlarının bulunduğu şehirlerden birisi olan Strasbourg’da Avrupa Parlamentosu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaret esnasında Avrupa Parlamentosu’nun misyon ve vizyonu hakkında bilgilendirilen öğrencilerimiz, Avrupa Birliği’nin lokomotifi olan bu kurumu ziyaret etmiş olmaktan ötürü oldukça memnun olmuşlardır. Gezi programının son ayağını oluşturan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ziyaretinde ise öğrencilerimize, Kurumun Türkiye seksiyonu sorumlularından Dr. Erkan Duymaz eşlik etmiş ve Mahkemenin yargılama usulüne dair bilgilendirmenin yanında, kurumda kariyer imkanlarına dair öğrencilerimizin sorularına da yanıt vermiştir. Öğrencilerimize Mahkemenin iç hukukta ve uluslararası hukukta sahip olduğu etki ve misyona dair ayrıntılı bilgiler aktaran Dr. Duymaz, Üniversitemiz öğrencilerinin kuruma yönelik ilgilerinden duyduğu memnuniyeti de gezi delegasyonuna aktarmıştır.

 

Geziye katılan öğrencilerimiz, Alman ve Avrupa yüksek mahkeme ve kurumlarının işleyişini yerinde görebilmiş olmanın kendileri için büyük bir fırsat olduğunu ve bu türden faaliyetlerin, kendilerinin motivasyonunu arttırmanın yanısıra özellikle kariyer planlamasında yol gösterici olduğunu ifade etmişlerdir.

 

 

 

 


Bu sayfa 10-4-2017 17:04 tarihinde güncellendi.