Almanya ve Türkiye'de Duruşmanın Aleniliği İlkesine İlişkin Yeni Gelişmeler

 

11 Ekim 2017 Çarşamba günü, 15.00-17.00 saatleri arasında Prof. Dr. Philip Kunig moderatörlüğüyle, Türk-Alman Üniversitesi’nde (TAÜ), Almanya ve Türkiye’de duruşmanın aleniliği ilkesine dair bir konferans verildi. Konferansa dinleyici olarak avukatlar, İstanbul genelindeki hukuk fakültelerinden ve Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesinden öğrenciler katıldı.

 


 

Prof. Dr. Christian Schrader, Prof. Dr. Philip Kunig, Doç. Dr. Özden Özkaya Ferendeci, Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız

(Foto: Gülsüm ŞAHAN)

Konuşmacılardan Prof. Dr. Christian Schrader, duruşmaların açık olarak yapılmasının önemine ve bu konudaki güncel tartışmalara dair bir sunum gerçekleştirdi. Schrader, insanların hayatları hakkında karar veren mahkemelerde gerçekleştirilen yargılamanın açık olmasının gerekliliğini, gizli adalet anlayışının sakıncalarına dikkat çekerek açıkladıktan sonra, mahkemelerin, kuvvetler ayrılığı açısından gösterdikleri kontrol işlevi ile duruşmanın açıklığı arasındaki ilişkiye değindi. Schrader konuşmasının devamında, anlaşmazlıklar üzerine nihai kararı veren mahkemelerin kararlarının toplumda kabul görmesinin ve mahkemeye güvenin önemine açıklık getirdi. Almanya’da görülen ve birçok Türk kökenli kurbanın bulunduğu NSU davasına da vurgu yapan Schrader, bu davada Türk medya temsilcilerinin özgürce haber yapabilmesinde özel bir menfaati olduğunu ve Türk medya temsilcilerinin mahkeme salonunda yer alış sürecini izah etti.

Prof. Dr. Christian Schrader

(Foto: Gülsüm ŞAHAN)

Konuşmacılardan Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, duruşmanın açıklığını ceza muhakemesi hukuku açısından değerlendirerek duruşmanın kapalı yapılabileceği istisnai durumları da açıklarken, Doç. Dr. Özden Özkaya Ferendeci ise duruşmanın açıklığını özel hukuk açısından değerlendirdi.

Konferansın son aşamasında Prof. Dr. Christian Schrader dinleyicilerden gelen soruları cevaplandırdı.

Doç. Dr. Özden Özkaya Ferendeci

(Foto: Gülsüm ŞAHAN)

Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ

(Foto: Gülsüm ŞAHAN)

Prof. Dr. Philip KUNIG

(Foto: Gülsüm ŞAHAN)

 


Bu sayfa 21-11-2017 12:49 tarihinde güncellendi.