Araftaki Suriyeliler ve Entegrasyona İlişkin Çözüm Önerileri

 

03 Kasım 2017 tarihinde, Türk-Alman Üniversitesi’nde “Araftaki Suriyeliler ve Entegrasyona İlişkin Çözüm Önerileri” başlığı altında bir konferans verildi. Konferansa dinleyici olarak Üniversitemiz mensupları ve hukuk fakültesi öğrencileri katıldı.

 

Araştırma Görevlisi Esra YILMAZ EREN
(Foto: Gülsüm ŞAHAN)

Konuşmacılardan, “Mülteci Hukukunda Geçici Koruma” başlıklı doktora tezi ile doktorasını vermiş olan, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Esra Yılmaz Eren, önce mültecilerin hukuki statüsünden ve 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesinden söz etti, ardından geçici korumaya dair bir sunum gerçekleştirdi. Eren, geçmişte ülkemize yapılan kitlesel akınların üzerinde durarak, Türkiye'de göçmenlere dair yapılan hukuki düzenlemelerin gelişim seyrini açıkladı. Sonrasında konuşmasını Suriyelilerin hukuki statüleri ve kitlesel akın karşısında ülkemizin yapabilecekleri üzerine önerilerle sürdürdü.

Avukat Gizem ULİÇ
(Foto: Gülsüm ŞAHAN)

Diğer konuşmacı, Lund Üniversitesi’nde “Human Rights Protection Of The Forcibly Displaced: The Story of Anabasis” (Zorla Yerinden Edilmiş Kişilerin İnsan Haklarının Korunması: Anabasis’in Hikâyesi) başlıklı teziyle yüksek lisans (LL.M.) derecesi almış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) sözleşmeli hukukçusu Avukat Gizem Üliç, Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansındaki (UNHCR) görevi kapsamında Gaziantep'te edindiği tecrübelerini paylaştı. Türkiye’de bulunan Suriyelilerin kaydedilmelerinin ve onların bilgiye erişebilmelerinin önemine değinen Üliç, Suriyeli mültecilerin; eğitim, sağlık, adalet hizmetlerine ulaşmaları bakımından güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Üliç ayrıca, hukuk fakültesi öğrencilerinin kariyer planlaması yaparken yararlanmaları için, mesleğine dair ufuk açıcı bir sunum gerçekleştirdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ, Avukat Gizem ULİÇ
(Foto: Gülsüm ŞAHAN)

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ, Araş. Gör. Esra Yılmaz EREN, Av. Gizem ULİÇ
(Foto: Gülsüm ŞAHAN)

 


Bu sayfa 22-2-2018 10:51 tarihinde güncellendi.