04
EKM
Prof. Dr. Rıza Öztürk
27
EYL
Hukuk Nosyon Okulu
27
EYL
TAÜ İİBF 2018-19 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Konferansı