TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

İLAN TARİHİ                         : 07.12.2017

SON BAŞVURU TARİHİ       : 21.12.2017 (mesai saati bitimine kadar)

ÖN DEĞERLENDİRME        : 25.12.2017

SINAVA GİRİŞ TARİHİ          : 26.12.2017

SONUÇ AÇIKLAMA              : 28.12.2017

 

 

 

BİRİMİ

 

BÖLÜMÜ

ABD

KADRO ÜNVANI

 

ADET

 

NİTELİK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Araştırma Görevlisi

1

İşletme Bölümü lisans mezunu olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

Uluslararası İktisat

Araştırma Görevlisi

1

İktisat Bölümü lisans mezunu olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi

Araştırma Görevlisi

1

Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olmak.

 

-Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun 33/a maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla Araştırma Görevlisi alınacaktır.

-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:

1-Başvuru Formu (Başvuru Formu)

2-Özgeçmiş

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-Öğrenim Belgeleri ve transkript

5-Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların denklik belgeleri

6-Yabancı Dil Belgesi (Almanca)

7-Ales Belgesi

8-2 adet fotoğraf

9-Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge

-Müracaatlar şahsen, internet veya posta yoluyla Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Şahinkaya Caddesi No:86 - 34820 Beykoz/İSTANBUL adresine yapılabilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

-Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerinin gönderilmesi yeterli olup, sınava çağrılanların evrak asıllarını veya onaylı suretlerini sınavdan önce ibraz etmeleri gerekmektedir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :  Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:86  34820    -  Beykoz/İSTANBUL

iibf@tau.edu.tr                  0216 333 32 04 - 0216 333 32 06


Bu sayfa en son 7-12-2017 7:37 tarihinde güncellenmiştir.