ASKERİ LİSE MEZUNLARININ ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞTİRME

 KAYIT DUYURUSU

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin aşağıdaki belgeler ile birlikte 29 Eylül – 4 Ekim 2016 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Kayıt Yeri:

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yabancı Diller Yüksekokul Binası

1. Kat 132 -133-134   Beykoz/İstanbul

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

A- SONUÇ BELGESİ: Üniversitemize yerleştirildiğini gösteren belgenin bir adet çıktısı.

B- DİPLOMA veya MEZUNİYET BELGESİ: Mezun olunan okuldan alınan diploma ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (aynı anda iki örgün lisans programında kayıtlı olunamayacağından, kayıtlı oldukları programdan kaydını sildirerek üniversitemizdeki programa kayıtları yapılabilecektir).

C- NÜFUS HÜVİYET CÜZDANI: Nüfus cüzdanının aslı ibraz edilmek üzere, fotokopisi.

D- FOTOĞRAFLAR: 2 adet 4.5x6 cm ebadında son altı ay içinde, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak fotoğraf (fotoğrafların arka yüzüne mutlaka ad, soyad ve bölüm adı yazılmalıdır).

E- ALMANCA DİL BELGESİ: Almanca Dil Belgesi olmayan ve Almanca bilenler Almanca Yeterlik Sınavına gireceklerdir. (Almanca Yeterlik Sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenmektedir.)

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

1.      Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2.      Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

3.      Belgesi eksik olanların kaydı yapılmaz.

4.      Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

5.   Üniversitemize gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran öğrenci hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.


Bu sayfa en son 29-9-2016 11:38 tarihinde güncellenmiştir.