7143 Sayılı Kanun Hakkında Duyuru

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici madde 78’in ilk iki fıkrası aşağıdaki şekildedir:

“GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim Kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteği ile ilişikleri kesilenler dahil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44.maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.”

Yukarıda anılan madde kapsamında başvuru yapmak isteyenlerin en geç 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, aşağıda belirtilen başvuru dilekçesi ve istenen belgelerle birlikte şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ  ve TARİHLERİ

Başvuru Adresi    : Türk-Alman Üniversitesi

                               Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

                               Şahinkaya Cad. 86 - 34820

                               Beykoz / İSTANBUL    

Başlangıç Tarihi   : 18.05.2018

Bitiş Tarihi            : 18.09.2018

18.05.2018 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhis tarihini takip eden iki ay içinde başvurabileceklerdir.

 

 

GEREKLİ BELGELER

 

 • Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler
 1. Lise Diploması (Dikey Geçiş Öğrencileri için Lise + Önlisans diploması)
 2. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
 3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 5. ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Lisans programlarına yerleştiği halde kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
 6. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi

 

 • Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler
 1. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
 2. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 4. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi
 5. Diploma (Lisans, Yüksek Lisans)

18.05.2018 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanların başvuru sırasında bu durumu gösteren bir belge sunmaları gerekmektedir.

 

Geçici 78. Madde Uygulama Esasları İçin Tıklayınız

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bilgilendirme Metni İçin Tıklayınız

 

DİKKAT!

- e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Postayla gönderilen belgelerin başvuru süresinden sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaşması halinde veya başvuru süresinden sonra elden verilmek istenen başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

 

 

 


Bu sayfa en son 3-7-2018 15:41 tarihinde güncellenmiştir.