2016-DGS SONUCUNA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT DUYURUSU

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin aşağıdaki belgeler ile birlikte 18 – 19 Ekim 2016 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Kayıt Yeri:

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yabancı Diller Yüksekokul Binası

1. Kat 132 -133-134   Beykoz/İstanbul

DGS KAYITI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

A- DGS SINAV SONUÇ BELGESİ: ÖSYM’nin web sitesinden Üniversitemize yerleştirildiğini gösteren belgenin bir adet çıktısı.

B- DİPLOMA veya MEZUNİYET BELGESİ: Mezun olunan okuldan alınan diploma ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (Öğrenci aynı anda iki örgün lisans programında kayıtlı olunamayacağından, kayıtlı oldukları programdan kaydını sildirerek üniversitemizdeki programa kayıtları yapılabilecektir).

C- TRANSKRİPT ve DERS İÇERİKLERİ: Mezun olunan Meslek Yüksekokulu Programına ait transkript ve ders içerikleri (onaylı).

D- ALMANCA DİL BELGESİ: Almanca Dil Belgesi olmayan ve Almanca bilenler Almanca Yeterlik Sınavına gireceklerdir. Almanca Yeterliği sağlayamayanlar Hazırlık Sınıfına kayıt olacaklardır.

E- NÜFUS HÜVİYET CÜZDANI: Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ibraz edilecek).

F- FOTOĞRAF: 2 adet 4.5x6 cm ebadında son altı ay içinde, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak fotoğraf  (fotoğrafların arka yüzüne mutlaka ad, soyad ve bölüm adı yazılmalıdır).

G- ASKERLİK BELGESİ: 28 yaşından büyük olan erkek öğrenci adayları için, ilgili askerlik şubesinden alınan yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi.

H- SAĞLIK KURULU RAPORU (Yalnızca engelli adaylar için): Herhangi bir engeli bulunan adayların engel durumlarını gösterir Sağlık Kurulu Raporu‘nun fotokopisi.

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

1.      Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2.      Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

3.      Belgesi eksik olanların kaydı yapılmaz.

4.      Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

5.   Üniversitemize gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran öğrenci hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.


Bu sayfa en son 17-10-2016 10:12 tarihinde güncellenmiştir.