Türk-Alman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca, bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir.

 

Misyon

Üniversitemiz bilimsel araştırma projelerinin idari ve mali işlemlerini mevcut yasal düzenlemeler ve kaynaklar dâhilinde gerçekleştirerek; gelişmiş araştırma alt yapısının oluşturulması ve bunun ulusal/uluslararası düzeyde, üniversite/sanayi, üniversite/toplum işbirliği için etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamak.

 

Vizyon

Uluslararası kendini yenileyen altyapısı ile bilimsel/teknolojik gelişmeleri takip eden, rekabetçi ve yenilikçi olan, üreten ve verimli uygulayabilen bilim insanını teşvik etmek, bilimsel araştırmaların sürdürülebilirliğini sağlamak ve kalitesini yükseltmek.


Bu sayfa 11-11-2016 15:17 tarihinde güncellendi.