Türk-Alman Üniversitesinin İşbirliği Partneri: Alman Konsorsiyumu (K-TDU)

Güçlü Bir İlişki

Türk-Alman ilişkileri uzun yıllar içinde şekillenmiş özel, kapsamlı bir ilişki oluşmuştur. İki ülke arasındaki bağlılık ve bunun sonucunda oluşan diyalog, bu olumlu ilişkinin kurumsallaşması arzusunu olgunlaştırmıştır. Böyle bir kurumun, her iki ülkenin bilim ve kültür anlayışının gelişmesine katkı sağlayacak ortak düşünce platformu olması gerekir.

 

İdeal Platform

Böyle bir platform için üniversiteden daha uygun hangi kurum olabilir? Ortak bir üniversite, sadece Türkiye ve Almanya arasındaki sıkı geleneksel bilimsel işbirliğine katkı yapmaz, aynı zaman daha sıkı bir işbirliğinin temelini oluşturur. İki ülke hükümetleri bu anlayıştan hareketle ve böyle bir duyguyla Mayıs 2008’de Türk-Alman Üniversitesinin (TAÜ) kuruluş antlaşmasını imzaladılar.

 

TAÜ’ nün Profili

Türk Alman Üniversitesi özgün bir profile sahiptir.

 • Türkçe ve Almanca eğitim programları seçkin Türk ve Alman bilim insanları tarafından geliştirilmiştir. Türk-Alman Üniversitesi Konsorsiyumu partner olarak bu sürece destek vermiştir.
 • TAÜ, araştırma ve eğitim alanında özgün başarılar elde etmek ve yeniliklerle her iki ülkenin gelişmesine katkı sağlamak için her iki tarafın güçlü yanlarını bir araya getirecektir.
 • Alman Dili, Almanya'da eğitim ve staj imkanı, akademik kadronun kayda değer oranda Alman öğretim üyelerinden oluşması TAU'yu ayrıcalıklı kılan temel yapı taşlarlarındandır.
 • TAÜ’ nün partneri olan Alman Üniversitelerinin katılımı ve kalite güvencesi sayesinde iki taraflı personel ve alansal yetkinlik (know-how) değişimi gerçekleştirilecektir.
 • Her iki ülkenin ekonomi ve endüstrisiyle sıkı işbirliği, hem araştırma hem eğitim alanında karşılıklı kuram ve pratik transferini mümkün kılacaktır.
 • TAÜ, eğitim ve araştırma alanında uluslararası ve kültürlerarası bir buluşma merkezi olacaktır. Türk-Alman işbirliği platformu olarak TAÜ, bütün alanlarda kültürlerarası boyuta sahip olacak ve sinerjik bir şekilde yeni bilgi alanlarını birbirine bağlayan ve birleştiren disiplinlerarası, iki uluslu müfredatlar ve araştırma alanları öncelikli olarak oluşturacaktır.
 • Eğitim ve araştırma alanındaki üstün başarılar TAÜ’nün en iyi Türk Üniversiteleri ile yarışacak konuma gelmesine imkan sağlayacaktır.
 • Ekonomi ve endüstri sektörleriyle yoğun işbirliği, teori ve uygulamanın çok değerli olan karşılıklı bilgi transferini sağlayacaktır.  
 • Uluslararası buluşma ve araştırma ve eğitim alanlarında kültürlerarası yetkinlik merkezi olarak TAÜ, yeni bilim alanları ortaya çıkaracaktır.

 

Değerli Bir Partnerlik

Konsorsiyuma 35 Üniversite ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) üyedir. Devletlerarası antlaşma, Konsorsiyumu bir devlet üniversitesi olan TAÜ’nün Alman partneri olarak kabul etmektedir. Ortak araştırma ve eğitimin kalitesi ve başarısı için her iki taraf birlikte hareket etmektedir. Bilim, politika, kültür ve ekonomi alanlarından gelen kişilerden oluşan Konsorsiyum yönetim kurulu, gelişmesinde TAÜ’ye destek vermektedir.

 

Ortak Bir Konu

Federal Alman Meclisi eski başkanı Bayan Prof.Dr. Rita Süssmuth Konsorsiyumun başkanı olarak görev yapmaktadır.

DAAD, Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ve Alman Dışişleri Bakanlığı (AA) tarafından Türk-Alman Üniversitesi'nin kuruluşunun koordinasyonu ve bu projenin hayata geçirilmesiyle görevlendirilmiştir. Konsorsiyumun yönetim yeri DAAD olarak belirlenmiştir. DAAD Genel Sekreteri Dr. Dorothea Rüland Konsorsiyumun idari ve mali işlerinden sorumlu başkan yardımcısıdır. Prof. Dr. İzzet Furgaç ise Alman Konsorsiyumunun TAÜ’ deki koordinatörüdür.

 

Özel Ortak

TAÜ’deki beş fakülte ve yabancı diller yüksekokulunun her biri için bir Alman Üniversitesi görevlendirilmiştir. Bu beş üniversitenin her biri ve yabancı diller yüksekokulu konsorsiyum yönetiminde bir başkan yardımcısı ile temsil edilmekte ve konsorsiyumdaki diğer üniversitelerle ve Türk ortaklarla birlikte ilgili fakültenin kurulması ve gelişmesi için beraber çaba göstermektedir.

 • Hukuk Fakültesi Sorumlusu: Berlin Hür Üniversitesi (Freie Universität Berlin) (Prof. Dr. Philip Kunig)
 • Fen Fakültesi Sorumlusu: Potsdam Üniversitesi (Universität Potsdam) (Prof. Dr. Robert Seckler)
 • Mühendislik Fakültesi Sorumlusu: Berlin Teknik Üniversitesi (Technische Universität Berlin) (Prof. Dr. Christian Thomsen)
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sorumlusu: Münster Üniversitesi ile işbirliği içinde Köln Üniversitesi (Universität zu Köln) (Prof. Dr. Wolfgang Wessels)
 • Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sorumlusu: Heidelberg Üniversitesi (Universität Heidelberg) (Prof. Dr. Vera Nünning)

Yabancı Diller Yüksekokulu Sorumlusu: Bielefeld Üniversitesi (Universität Bielefeld) (Prof. Dr. Uwe Koreik)

Alman işbirliğin masrafları Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) bütçesinden finanse edilmektedir.

 

 

 

 

                                       

Konsorsiyumun Üyeleri:

11. DAAD
12. Frankfurt University of Applied Sciences
14. Hochschule der Wirtschaft für Management Mannheim
15. Universität Hohenheim
19. HS-Bremen
24. U Erfurt
29. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
33. U Passau
34. U Potsdam
 

 


Bu sayfa 20-11-2017 15:34 tarihinde güncellendi.