2017/2018 Akademik Yılı

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği

Giden Öğrenciler İçin Gerekli Olan Belgeler

Başvuru Belgeleri

§  Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (Başvuru Formu)

§  Güncel ve onaylı Not Dökümü

§  2 adet Fotoğraf (1 adet fotoğraf başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

§  Almanca/İngilizce Dil Yeterlilik Belgesi onaylı örneği

§  Nüfus cüzdanı fotokopisi

§  Özgeçmiş (Europass CV şablonu kullanılması tavsiye edilir.   https://europass.cedefop.europa.eu/tr/documents/curriculum-vitae )

§  Öğrenim görülecek yabancı dilde (Almanca/İngilizce) yazılmış Niyet Mektubu

 

Hareketlilik Belgeleri

            Hareketlilik Öncesi Belgeler

§  Learning Agreement for Studies (Before the Mobility)

§  Partner Üniversite imzalı ve onaylı Kabul Mektubu

§  Partner Üniversite’nin başvuru ya da kayıt formu

§  Öğrenim Hareketliliği için Hibe Sözleşmesi

§  Pasaport ve Vize fotokopileri

§  Sağlık Sigortası

§  Ders Eşdeğerlik Belgesi

§  Fakülte/Enstitü Ders Eşdeğerlik Kurul Kararı

§  OLS sonucunun çıktısı

§  Türkiye Halk Bankası’nda açılmış vadesiz EURO hesabı (Hibeli öğrenciler için)

§  Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi

 

Hareketlilik Sırasında Belgeler

 

§  Learning Agreement for Studies (During the Mobility)

§  Ders Eşdeğerlik Belgesi

§  Fakülte/Enstitü Ders Eşdeğerlik Kurul Kararı

 

Hareketlilik Bitiminden Sonra Belgeler

 

§  Learning Agreement for Studies (After the Mobility)

§  Partner Üniversite’nin onaylayıp imzaladığı Not Dökümü

§  Katılım Belgesi

§  Ders Tanınma Belgesi

§  Fakülte/Enstitü Ders Tanınma Kurul Kararı

§  Pasaportta ülkeye giriş ve ülkeden çıkış tarihlerini gösteren sayfaların fotokopileri

§  Uçak bileti ve biniş kartları fotokopileri

§  Çevrimiçi AB Anketi çıktısı

§  OLS sonucu çıktısı

§  Kişisel İzlenim Raporu 


Bu sayfa 20-2-2018 10:37 tarihinde güncellendi.