MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI:

MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ

Bu laboratuvar, temel biyoloji ve biyoteknoloji deneylerinin yaptırılması ve de bazı temel araştırmaların yapılması için planlanmıştır. 
 
Laboratuvarımızda çözelti hazırlama, asit-baz, seyreltme, tampon çözeltileri gibi temel deneylerin yanında bazı ileri deneyler de imkan dahilindedir.
 
Laboratuvar genel görünüm
 

Protein tayini ve ayrıştırılması için                Farklı yoğunluktaki maddeleri

elektroforez sistemi                                      ayırmak için santrifüj.                                                                        

 

DNA, RNA ve proteinlerin konsantrasyon     Sterilizasyon işlemleri için otoklav.
ve kalite ölçümü için Nanodrop

 

Sıvı içindeki partikülleri mikron               Çeker ocak.
haline getirmek için homojenizatör. 
               

 

Laboratuvarımızda çözelti hazırlama, asit-baz, seyreltme, tampon çözeltileri gibi temel deneylerin yanında bazı ileri deneyler de imkan dahilindedir.


Bu sayfa 22-6-2016 12:15 tarihinde güncellendi.