Üniversitelere Kazandırdıkları

 • Ülke dışında yükseköğretim sistemimizin daha iyi tanınmasını sağlar ve yükseköğretim kurumlarına ilgiyi artırır.
 • Öğrenci ve diğer paydaşlara karsı sorumluluklarını yerine getiren (özerk) yükseköğretim kurumlarını destekler.
 • Ulusal yeterlilikler çerçevesinin oluşturulmasını, yeterliliklerin bir bütün olarak sistem içerisinde birbirleri ile ilişkilendirilebilmelerini ve bu sayede eğitimin farklı düzeyleri arasında ilerleme ve geçişi kolaylaştırır.
 • Değişen toplumsal ihtiyaçlara uygun olan yeni yeterliliklerin geliştirilmesine yardımcı olur.
 • Yeterlilikler ile tanınma ve hareketlilik arasındaki ilişkiyi açıklayarak ulusal ve uluslararası düzeyde vatandaşların ve işverenlerin bilincini yükseltir.
 • Kalite güvence sistemlerinin geliştirilmesine ve dünya ile rekabet edebilir bir yükseköğretim sisteminin oluşturulmasına katkı sağlar.

Öğretim Elemanlarına Kazandırdıkları

 • Ders programı oluşturma ve güncellemeyi kolaylaştırır.
 • Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirilmesi sonucunda derslerin basarı ve etkinliğini geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Derslerin içeriğinin ulusal ve uluslararası düzeyde daha kolay anlaşılmasını ve tanınmasını sağlar.
 • Öğrenci merkezli öğretim sisteminin bir sonucu olarak öğrenciler sürece daha aktif katılmış olacaklarından öğretim elemanlarının karşılarında daha bilinçli ve aktif öğrenci bulmalarını sağlar.
 • Öğrencilerin öğrenim gördükleri programın, program içerisindeki derslerin amaçlarını ve bunları basarıyla tamamladıklarında kazanacakları yeterlilikleri bilmelerine yardımcı olur.
 • Bologna Süreci'nin temel ayağı olan hareketlilik kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yükseköğretimin öğretim sürecine önemli zenginlikler katar.
 • Öğretim elemanlarına farklı ülke ve üniversitelerde kısa süreli çalışma fırsatı sunarak diğer ülkelerde ortak projeler ve bilimsel çalışmalar yapmalarını kolaylaştırır.

Öğrencilere Kazandırdıkları

 • Bologna Süreci öğrenci merkezli bir yaklaşımı öngördüğünden öğrencilerin eğitim hayatlarına aktif katılımlarını sağlar.
 • Öğrencilerin eğitim programlarını ve derslerini daha bilinçli seçmelerine yardımcı olur.
 • Seçtikleri dersleri ve programları tamamladıklarında hangi yeterliliklere sahip olacaklarını; yani neleri bileceklerini, neleri uygulayabileceklerini ve hangi sosyal, mesleki ve iletişim yetkinliklerine sahip olabileceklerini önceden bilmelerine yardımcı olur.
 • Ders kredileri öğrenci iş yükü temel alınarak oluşturulacağı için öğrencilerin ders dışındaki faaliyetlerini teşvik eder ve bu faaliyetlerin aldıkları dereceye aktarılmasını sağlar.
 • Eğitim-öğretim düzeyleri arasındaki yatay ve dikey geçişleri anlaşılabilir hale getirir ve kolaylaştırır.
 • Tüm yükseköğretim kurumlarında uygulanan kalite güvencesi sayesinde kurumlar arasındaki kalite farkı azalacağından tüm öğrencilerin kaliteli eğitim almalarını sağlayarak öğrenciler arasında fırsat eşitliğini geliştirir.
 • Yeterlilikler ve kalite güvencesiyle oluşturulan programlardan mezun olan öğrencilerin istihdam edilebilme oranları artar.
 • Diploma Eki ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi gibi tanınma araçları sayesinde öğrencilerin almış oldukları eğitimin yurt dışında tanınmasına imkân sağlayarak mesleki ve akademik hareketliliği artırır.
 • Öğrenci hareketliliğini özendirir ve hareketliliğin önündeki engelleri azaltır.
 • Sadece formal öğrenme için değil, tüm öğrenme için hayat boyu öğrenmeyi teşvik eder.

Sektöre Kazandırdıkları

 • İstihdam edecekleri kişilerin mezun olduklarında neleri bileceklerini, bunları hangi ölçüde uygulamaya aktarabileceklerini, bilgi ve becerilerinden ne bekleyeceklerini daha kolay anlamalarını sağlar.
 • Eğitim kademeleri arasındaki yeterliliklere dayalı farkı görmelerine, istihdam edecekleri kişilerin yeterliliklerine yönelik daha bilinçli tercih yapmalarına yardımcı olur.
 • İlgili oldukları alanlarda eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi paydaş olarak katılmalarına ve is dünyasının beklentilerini aktarmalarına fırsat verir.

Bu sayfa 10-9-2018 14:31 tarihinde güncellendi.